Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia

Katastrofy budowlane - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja - okładka
Autor:

Cena: 66,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Nanomateriały w architekturze i budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Przetargi

2020-09-29 „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” Zadanie realizowane jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2020-09-29 Wykonanie remontów dachów – naprawa – paczka nr 9
2020-09-29 Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie dla zadania (części) nr 5 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Olpuch
2020-09-29 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.
2020-09-29 Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Stacji Trafo Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
2020-09-29 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bielska-Białej w latach 2020 - 2022,
2020-09-29 Wymiana dźwigu szpitalnego w Budynku Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2020-09-29 Budowa parkingów przy Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie.

Partnerzy

###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Targi Kielce S.A.
###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Expo Silesia