budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Żelbetowe zbiorniki na ciecze i materiały sypkie

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 602
Data wydania: 2020-12-15
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21119-6


Wersja papierowa: 99,00 PLN
Wersja elektroniczna: 99,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

15-12-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

15-12-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Żelbetowe zbiorniki na ciecze i materiały sypkie to uaktualniona i wzbogacona o nowe treści wersja dwutomowej pracy autorek wydanej przez PWN w latach 2011-2013, której pierwszy tom poświęcony był zbiornikom żelbetowym na materiały sypkie, a drugi – zbiornikom żelbetowym na ciecze. W stosunku do dwutomowego podręcznika, obok prezentacji zaleceń norm ACI i kierunków nowelizacji norm EC2-1 i EC1-4 w zakresie projektowania zbiorników, rozbudowane zostały szczególnie treści dotyczące oddziaływań zachodzących w fazie dojrzewania betonu, a także szczelności i zarysowania zbiorników. Dodano także informacje na temat stateczności powłok sprężanych równoleżnikowo. Autorki udoskonaliły ponadto sposób prezentacji zasad obliczania parcia materiału sypkiego według EC2-3 i zaproponowały algorytm  analizy zbiorników na ciecze ze względu na szczelność, a w przykładach praktycznych uwypukliły analizę różnych sytuacji obliczeniowych. 

Zbiorniki na ciecze i materiały sypkie są obiektami (konstrukcjami), których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów technologicznych, związanych nie tylko z magazynowaniem, ale także z innymi operacjami, takimi jak kondycjonowanie, uzdatnianie, oczyszczanie, homogenizacja, przeróbka. Stąd, obok zasad obliczeń konstrukcyjnych, w książce zaprezentowano zarys procesów technologicznych zachodzących w najczęściej spotykanych typach zbiorników na ciecze i materiały sypkie oraz wpływ tych procesów na kształty i obciążenia zbiorników. W książce przedstawiono zasady projektowania konstrukcyjnego ustalone w normach europejskich.

Książka skierowana jest do projektantów konstrukcji oraz studentów studiów magisterskich kierunku budownictwo.

 

Spis treści: 

Wprowadzenie 

Podstawowe oznaczenia

CZĘŚĆ I. KSZTAŁTOWANIE, OBCIĄŻENIA I SIŁY WEWNĘTRZNE, KONSTRUOWANIE, ZBROJENIE, WYKONAWSTWO, AWARIE1

1. Charakterystyka ogólna zbiorników na materiały sypkie

1.1. Krótki rys historyczny
1.2. Klasyfikacja
1.3. Parametry geometryczne i klasyfikacja według normy EC1-4 
1.4. Operacje technologiczne i zjawiska fizyczne w silosach i ich wpływ na rozwiązania konstrukcyjne 
1.4.1. Napełnianie
1.4.2. Opróżnianie 
1.4.3. Przepływ materiału podczas opróżniania 
1.4.4. Wprowadzanie sprężonego powietrza 
1.4.5. Homogenizacja 
1.4.6. Wybuchy pyłów 
1.4.7. Zasypywanie materiału gorącego 
1.4.8. Mechaniczne ścieranie powierzchni komór
1.4.9. Izolacja termiczna
1.4.10. Inne instalacje 34
1.5. Charakterystyka konstrukcyjna 
1.5.1. Silosy smukłe i średniosmukłe
1.5.2. Średniosmukłe i niskie silosy na materiały gruboziarniste 
1.5.3. Silosy retencyjne

2. Charakterystyka ogólna zbiorników na ciecze

2.1. Informacje wstępne i klasyfikacja 
2.2. Specyfika zbiorników żelbetowych 
2.2.1. Szczelność 
2.2.2. Różnorodność oddziaływań w stadiach eksploatacyjnych i przedeksploatacyjnych 
2.2.3. Wrażliwość modelu obliczeniowego na przyjętą charakterystykę podłoża gruntowego 
2.2.4. Trudne warunki eksploatacyjne wpływające na trwałość 
2.3. Geometria i kształty zbiorników jako konsekwencja ich funkcji – wybrane przykłady 
2.3.1. Zbiorniki w oczyszczalniach ścieków
2.3.2. Zbiorniki wodociągowe 
2.3.3. Kriogeniczne zbiorniki na gaz płynny 
2.3.4. Zbiorniki w biogazowniach 
2.3.5. Baseny pływackie i rekreacyjne 

3. Oddziaływania i obciążenia wywierane na silosy i zbiorniki na ciecze 

3.1. Parcie materiału sypkiego 
3.1.1. Informacje ogólne 
3.1.2. Klasyczne teorie obliczania parcia materiałów sypkich w silosach smukłych 
3.1.3. Parcie materiału sypkiego w silosach smukłych według normy EC1-4 
3.1.4. Parcie materiału sypkiego w silosach średniosmukłych i niskich według normy EC1-4 
3.1.5. Parcie w silosach retencyjnych według normy EC1-4 
3.1.6. Dodatkowe zalecenia zawarte w projekcie normy w pr EN1991-4 
3.1.7. Parcie w silosach na pasze i kiszonki 
3.1.8. Parcie na leje i dna silosów 
3.2. Ciśnienie cieczy 
3.3. Obciążenie gruntem 
3.3.1. Obciążenie przekrycia zbiorników podziemnych zasypką 
3.3.2. Parcie gruntu na ściany zbiorników podziemnych i zagłębionych 
3.3.3. Obciążenie powierzchni nachylonych 
3.3.4. Tarcie gruntu o ścianę 
3.3.5. Interakcja między gruntem a zbiornikiem 
3.4. Obciążenie wiatrem według normy EC1-1-4 
3.4.1. Prędkość wiatru i szczytowa wartość ciśnienia prędkości 
3.4.2. Sposoby opisu obciążenia wiatrem 
3.4.3. Ciśnienie wiatru na konstrukcje 
3.4.4. Wypadkowa siła wiatru 
3.5. Obciążenie śniegiem według normy EC1-1-3 
3.5.1. Charakterystyczne obciążenie dachu śniegiem 
3.5.2. Współczynnik kształtu dachu
3.6. Oddziaływania termiczne 
3.6.1. Różnica między temperaturami wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ściany według normy EC1-1-5 
3.6.2. Różnica między temperaturą pracy konstrukcji a temperaturą początkową według normy EC1-1-5 
3.6.3. Dodatkowe efekty wynikające z odkształcalności przyściennej warstwy materiału sypkiego w silosie 
3.6.4. Wpływ temperatury na właściwości materiałów konstrukcyjnych według normy EC2-3 
3.7. Odkształcenia wymuszone i reologiczne 
3.7.1. Odkształcenia wynikające ze skurczu betonu 
3.7.2. Odkształcenia związane z samoociepleniem betonu podczas hydratacji cementu 
3.7.3. Skutki skurczu i samoocieplenia betonu w silosach i zbiornikach 
3.7.4. Pełzanie betonu 
3.8. Obciążenie wyjątkowe spowodowane wybuchem pyłów 

4. Obliczanie sił wewnętrznych w silosach i zbiornikach w sposób analityczny 

4.1. Silosy i zbiorniki o przekroju kołowym 
4.1.1. Dane ogólne 
4.1.2. Stan błonowy powłoki 
4.1.3. Stan momentowy powłok 
4.1.4. Praca tarczowa silosów i zbiorników opartych na słupach 
4.1.5. Silosy wielokomorowe 
4.2. Silosy i zbiorniki o przekroju innym niż kołowy 
4.2.1. Silosy smukłe i średniosmukłe oraz zbiorniki wysokie 
4.2.2. Komory silosów niskich i zbiorników zwartych 
4.2.3. Zbiorniki rozległe w planie i silosy retencyjne 
4.2.4. Zbiorniki w kształcie koryt 
4.3. Siły wewnętrzne w silosach i zbiornikach od oddziaływań termicznych i odkształceń wymuszonych 
4.3.1. Informacje ogólne 
4.3.2. Momenty zginające wywołane różnicą temperatur ΔTM 
4.3.3. Siły wewnętrzne wywołane ochłodzeniem lub ociepleniem konstrukcji 
4.3.4. Siły wewnętrzne od odkształceń wymuszonych 

5. Obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych 

5.1. Informacje podstawowe 
5.2. Modelowanie konstrukcji 
5.3. Układy odniesienia i interpretacja wyników 
5.4. Modelowanie obciążeń 
5.4.1. Obciążenia prostopadłe do ścian 
5.4.2. Obciążenie przekrycia gruntem i śniegiem 
5.4.3. Obciążenie zbiornika wiatrem 
5.4.4. Obciążenia termiczne i odkształcenia wymuszone 
5.5. Modelowanie podłoża gruntowego 
5.5.1. Modele sprężyste 
5.5.2. Modele nieliniowe 

6 Wymiarowanie zbiorników i silosów 

6.1. Kombinacje oddziaływań 
6.1.1. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych nośności 
6.1.2. Kombinacje oddziaływań w stanach granicznych użytkowalności 
6.2. Sytuacje obliczeniowe 
6.2.1. Sytuacje obliczeniowe w silosach 
6.2.2. Sytuacje obliczeniowe w zbiornikach na ciecze 
6.3. Obliczenia w stanach granicznych nośności 
6.3.1. Wymiarowane przekroje i ich obciążenie 
6.3.2. Wyboczenie i efekty drugiego rzędu w ściskanych elementach konstrukcyjnych zbiorników i silosów 
6.4. Stany graniczne użytkowalności – zarysowanie 
6.4.1. Przyczyny zarysowań zbiorników i silosów 
6.4.2. Warunki szczelności 
6.4.3. Stan graniczny zarysowania 
6.4.4. Ugięcia (deformacje) ścian 
6.5. Obliczanie zbiorników w aspekcie współpracy z podłożem gruntowym 
6.5.1. Kategorie geotechniczne 
6.5.2. Stany graniczne nośności 
6.5.3. Stany graniczne użytkowalności 

7 Szczegóły konstrukcyjne 

7.1. Podstawowe elementy konstrukcyjne zbiorników i silosów 
7.1.1. Materiały konstrukcyjne 
7.1.2. Dna zbiorników oraz silosów podziemnych i zagłębionych 
7.1.3. Dna i leje silosów i zbiorników nadziemnych 
7.1.4. Ściany
7.1.5. Przekrycie 
7.2. Przerwy robocze, przerwy skurczowe i dylatacje stałe 
7.2.1. Przerwy robocze 
7.2.2. Przerwy skurczowe 
7.2.3. Dylatacje stałe

8. Wykonawstwo zbiorników i silosów

8.1. Deskowania 
8.2. Skład i właściwości betonu 
8.2.1. Beton do wykonywania silosów 
8.2.2. Szczelny beton do wykonywania zbiorników na ciecze 
8.3. Technologiczne zapewnienie szczelności zbiorników na ciecze 
8.3.1. Uszczelnienie powierzchniowe zbiorników i ochrona przed korozją 
8.3.2. Przejścia rur przez ściany i dno 
8.4. Zbiorniki i silosy prefabrykowane 
8.4.1. Dane ogólne 
8.4.2. Prefabrykowane przekrycia zbiorników 
8.4.3. Zbiorniki i silosy z prefabrykatów płaskich lub łupinowych 
8.4.4. Zbiorniki i silosy z prefabrykatów przestrzennych 
8.5. Zbiorniki w formie studni opuszczanych 
8.5.1. Dane ogólne 
8.5.2. Technologia opuszczania 
8.5.3. Szczegóły konstrukcyjne 
8.5.4. Podstawowe zasady obliczeń 

9. Zbiorniki sprężone 

9.1. Informacje podstawowe 
9.2. Technologia sprężania zbiorników i silosów o przekroju kołowym 
9.2.1. Sprężanie przez nawijanie 
9.2.2. Sprężanie odcinkowe 
9.2.3. Sprężanie zbiorników prefabrykowanych 
9.3. Projektowanie zbiorników sprężonych
9.3.1. Zalecenia konstrukcyjne 
9.3.2. Rola zbrojenia sprężającego i zbrojenia zwykłego 
9.3.3. Ustalenie przekroju równoleżnikowych cięgien sprężających 
9.3.4. Straty sprężania 
9.3.5. Ustalenie niezbędnego poziomu równoleżnikowych naprężeń sprężających 
9.3.6. Sprawdzenie zbiornika w sytuacjach przejściowych 
9.4. Sprężanie kopuł przekrywających zbiorniki i silosy 

10. Awarie i naprawy zbiorników na ciecze i materiały sypkie

10.1. Przyczyny uszkodzeń 
10.1.1. Silosy 
10.1.2. Zbiorniki na ciecze 
10.2. Diagnostyka 
10.3. Metody napraw i wzmocnień zbiorników i silosów 
10.3.1. Naprawy powierzchniowe 
10.3.2. Wzmocnienia 

CZĘŚĆ II. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE 

P1. Smukły silos cylindryczny z dnem płaskim opartym na ścianach 
P2. Średniosmukły silos cylindryczny na cement zasypywany w stanie gorącym, z dnem płaskim opartym na ścianach, opróżniany przy wspomaganiu aeracją 
P3. Średniosmukły silos cylindryczny z dnem w postaci stropu grzybkowego, opróżniany niecentrycznie z dużym mimośrodem 
P4. Niski silos o przekroju kwadratowym ze ścianami opartymi na słupach 
P5. Zagłębiony otwarty zbiornik prostopadłościenny na wodę z wariantowym ukształtowaniem połączenia ściany z fundamentem 
P6. Zagłębiony otwarty zbiornik prostopadłościenny na wodę
P7. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz 
P8. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz 
P9. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz przekryty kopułą 
P10. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz o temperaturze 30°C, ze ścianą utwierdzoną w odkształcalnej płycie fundamentowej 
P11. Naziemny zbiornik cylindryczny na ciecz o temperaturze 30°C, ze ścianą utwierdzoną w odkształcalnej płycie fundamentowej 
P12. Sprężony zbiornik cylindryczny na ciecz o temperaturze 30°C, ze ścianą utwierdzoną w odkształcalnej płycie fundamentowej 

CZĘŚĆ III. ZAŁĄCZNIKI 

Brak załączników
Brak prenumeraty