Księgarnia

Katastrofy budowlane - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Dokumentacja eksploatacji i remontu budynków - okładka
Autor:

Cena: 65,00 pln

Przykłady obliczeń wybranych konstrukcji drewnianych - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

 Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, projektowanie, eksploatacja - okładka
Autor:

Cena: 66,00 pln

Grzyby w budynkach. Zagrożenia, ochrona, usuwanie. - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Nanomateriały w architekturze i budownictwie - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Hydraulika urządzeń uzdatniania wody - okładka
Autor:

Cena: 59,00 pln

Przetargi

2020-01-22 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Zdrojówki gmina Dobre nr ref.GKI 271.1.2020
2020-01-22 Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie remontów komunalnych lokali mieszkalnych w Szczecinie, w podziale na dwie części
2020-01-22 Budowa drogi do Olmont na odcinku od skrzyżowania ulic: K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granicy miasta Białegostoku
2020-01-22 ODNOWIENIE ELEWACJI I DACHÓW ZABYTKOWYCH KAMIENIC NA STARYM RYNKU: Część 1 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 10 w Sandomierzu” Część 2 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 6 w Sandomierzu” Część 3 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 7 w Sandomierzu” Część 4 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 8 w Sandomierzu” Część 5 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 9 w Sandomierzu” Część 6 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 28 w Sandomierzu” Część 7 „Wymiana pokrycia dachu i remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 30 w Sandomierzu” Część 8 „Remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 17 w Sandomierzu” Zadanie realizowane jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2020-01-22 Remonty bieżące dróg, chodników, parkingów w Gminie Miejskiej Żory w 2020 r.
2020-01-22 Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska
2020-01-22 Wykonanie remontu budynku użytkowego wolnostojącego przy ul. Podhalańskiej 9/U1 w Szczecinie w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla branży sanitarnej i uzyskaniem stosownych uzgodnień
2020-01-22 WYBÓR WYKONAWCY W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W SALI SPORTOWEJ PRZY CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I TURYSTYKI PRZY UL. GDYŃSKIEJ 26 W ŚWINOUJSCIU

Partnerzy

###
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja
###
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (...
###
infoPraca.pl
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Expo Silesia
###
Grupa MTP