Katalog produktów - Fundamenty i wykopy

Lista kategorii

 

Produkty

Sortuj wg:  

Jesteś w katalogu produktów, możesz przeszukać tylko tę kategorię wpisując poniżej co chcesz znaleźć.
Jeżeli chcesz szukać w całym katalogu skorzystaj z wyszukiwarki na górze portalu.


 • Wyślij zapytanie
  do wybranych
  Wyślij zapytanie
  do wszystkich z kategorii
  Wybrane przez Ciebie firmy trafią na listę, do której następnie wyślesz zapytanie. Do listy możesz wybrać wiele firm i złożyć jedno zapytanie, które zostanie do nich wysłane. Spójrz w prawy górny róg strony, jest liczba firm do których wyślesz zapytanie. Kliknij tam, zobaczysz szczegóły.
 • Wały przeciwpowodziowe

  Keller projektuje i wykonuje konstrukcje uszczelnienia wszelkiego rodzaju wałów przeciwpowodziowych, w tym konstrukcje już eksploatowane jak i nowoprojektowane.

  Karta produktu
 • Podpory i mosty

  Most przekraczający akwen wodny stwarza trudne warunki budowy jego fundamentów. Keller może wykorzystać różne technologie w zależności od warunków gruntowych, oceny oddziaływania na środowisko oraz głębokości i prędkości wody.

 • Pirsy i pomosty

  Posiadamy doświadczenie i wiedzę ekspercką przy budowie długich pirsów morskich w celu umożliwienia cumowania dużym statkom bez potrzeby pogłębiania dna.

 • Konstrukcje nabrzeży

  Keller projektuje i wykonuje konstrukcje nabrzeży w różnych warunkach gruntowych i dla różnorodnych wymagań.

 • Zakotwienia gruntowe

  Aktywne kotwy gruntowe mają za zadanie przenieść obciążenia rozciągające. Kotwy składają się z głowicy, długości wolnej i długości aktywnej.

 • Gwoździe gruntowe

  Gwoździowanie polega na umieszczeniu stalowych prętów (gwoździ) w gruncie w osłonie iniektu w celu wzmocnienia gruntu na zboczach, tworzącego budowle oporowe lub do zakotwienia obudów wykopów.

 • Ścianki szczelne

  Stalowe ścianki szczelne utrzymujące różnicę poziomów gruntu wykonane są z profili walcowanych wyposażonych w zamki na krawędziach.

 • Obudowy berlińskie

  Ściany składające się z pali między którymi pozostawia się odstępy. Tam gdzie jest to wymagane, grunt między palami może zostać utrzymany za pomocą drewnianej obudowy bądź zbudowanie wzmocnionej ściany z betonu natryskiwanego.

 • Palisady z pali z kolumn

  Palisada czyli ściana palowa składa się z nakładających się pali tworzących ściany konstrukcyjne lub szczelne osiągające wymaganą wodoszczelność.

 • Wypełnianie pustek

  Do wypełniania objętościowego zazwyczaj używa się mieszanki cementu i popiołu aby zapewnić wytrzymałość na ściskanie rzędu 1 MPa.

 • Pale wiercone wielkośrednicowe

  Pale wiercone to klasyczny sposób wykonania pali, szczególnie dużych średnic, pozwalający na przenoszenie dużych obciążeń na głębiej położone nośne warstwy podłoża.

 • Mieszanie objętościowe (Mass mixing)

  Mieszanie objętościowe gruntu lub masowa stabilizacja, to technika ulepszania podłoża, która poprawia słabe albo luźne grunty poprzez ich mechaniczne mieszanie z mokrym zaczynem lub suchym spoiwem cementowym.

 • Dreny prefabrykowane

  Dreny prefabrykowane są to zazwyczaj plastikowe listwy posiadające uformowane kanały zawinięte w filtr z geowłókniny. Działają one jako ścieżki drenażu odprowadzające wodę porową poza grunty ściśliwe przyspieszając znacznie ich konsolidację.

 • Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

  Technologia polega na wykonaniu kolumn z kruszywa za pomocą wibratora wgłębnego w celu wzmocnienia podłoża w obrębie kolumny, zarówno w gruntach niespoistych jak i spoistych. Technologia ta, od momentu opracowania przez założyciela firmy Johanna Kellera, została wykorzystana już w tysiącach projektów.

 • Pale rurowe wbijane

  Pale rurowe wbijane są odmianą pali prefabrykowanych stosowanych szczególnie często w budownictwie hydrotechnicznym do budowy nabrzeży, podpór pirsów i estakad.

 • Wyślij zapytanie
  do wybranych
  Wyślij zapytanie
  do wszystkich z kategorii
  Wybrane przez Ciebie firmy trafią na listę, do której następnie wyślesz zapytanie. Do listy możesz wybrać wiele firm i złożyć jedno zapytanie, które zostanie do nich wysłane. Spójrz w prawy górny róg strony, jest liczba firm do których wyślesz zapytanie. Kliknij tam, zobaczysz szczegóły.