Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Krzywe przejściowe w trasowaniu dróg

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 388
Data wydania: 2023-05-31
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 9788301223007


Wersja papierowa: 129,00 PLN

Data wydania:

31-05-2023

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

Kształtowanie geometrii tras drogowych jest bardzo ważnym obszarem działalności inżynierskiej. Trasa drogowa, poprawnie zaprojektowana w sensie geometrycznym, powinna bowiem spełniać odpowiednie wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Można nadmienić, że bezpieczeństwo i wygoda ruchu w decydującym stopniu zależą od spełnienia dynamicznych warunków ruchu. Trasa drogowa powinna też spełniać kryteria estetyczne, związane z jej wkomponowaniem w otaczający krajobraz.

Nie bez znaczenia są również kryteria psychologiczne, które wymagają zaprojektowania trasy w taki sposób, aby oglądana oczami kierowcy nie wykazywała optycznych załamań i nieciągłości. W związku z tym niezbędne jest, aby projektanci tras drogowych dysponowali możliwością wyboru odpowiednich elementów geometrycznych tak, aby – w świetle ww. wymagań i kryteriów projektowych – spełnić stosowne wymagania techniczne w odniesieniu do projektowanej trasy.

Znaczące miejsce w projektowaniu geometrii tras drogowych w planie sytuacyjnym zajmują krzywe przejściowe, których rola wynika głównie z warunków dynamiki ruchu, ale również z uwarunkowanej czynnikami psychologicznymi potrzeby zapewnienia przebiegu trasy niestwarzającego optycznych złudzeń nieciągłości.

Niniejsza publikacja to kompleksowe ujęcie teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania krzywych przejściowych w geometrycznym kształtowaniu tras drogowych. Podsumowuje stan wiedzy projektowej w różnych obszarach zastosowań krzywych przejściowych. Ponadto zawiera sugestie i propozycje nowego spojrzenia na szereg rozpatrywanych zagadnień, wskazując zarazem ewentualne kierunki dalszych badań na tym polu.

Czytelnik znajdzie w opracowaniu informacje na temat zasad kształtowania poziomego i pionowego przebiegu tras drogowych, łącznie z opisem szerokiej gamy rozwiązań stosowanych w praktyce projektowej. Zamierzeniem autora było również przedstawienie niekonwencjonalnych rozwiązań krzywych przejściowych.

Spis treści:

Pełen spis treści >>>

Brak załączników
Brak prenumeraty