Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Wieloprzęsłowe mosty skrzynkowe z betonu sprężonego

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 420
Data wydania: 2023-08-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-01-23243-6


Wersja papierowa: 99,00 PLN

Data wydania:

10-08-2023

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

BETON SPRĘŻONY jest obecnie podstawowym materiałem stosowanym do budowy obiektów mostowych – nie tylko małych, ale również o średnich oraz dużych rozpiętościach przęseł. Dla średnich i dużych rozpiętości mostów belkowych są powszechnie stosowane sprężone dźwigary skrzynkowe. W niniejszym podręczniku przedstawiono całościowo problematykę projektowania i budowy belkowych mostów z betonu sprężonego.

 Szczególną uwagę zwrócono na: • zagadnienia mechaniki i kształtowania dźwigarów skrzynkowych, • podstawowe technologie budowy i ich wpływ na proces projektowania, • wykorzystanie współczesnych metod obliczeniowych. Obiekty belkowe o skrzynkowym przekroju poprzecznym należą do najliczniej wykonywanych konstrukcji mostowych z beton sprężonego, zwłaszcza wieloprzęsłowych. Wraz ze wzrostem potrzeb komunikacyjnych nastąpił w tym obszarze mostownictwa w ostatnich dekadach intensywny rozwój zarówno jeśli chodzi o metody projektowania, jak i rozwiązania materiałowe oraz technologie wykonawcze.

Autorzy korzystają ze swojego dużego doświadczenia i licznych realizacji, więc przedstawione w książce analizy obliczeniowe oraz szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne są ściśle powiązane z technologią wykonawczą. Jest to unikatowa (nie tylko w skali krajowej), bardzo obszerna i szczegółowa pozycja, prezentująca najnowsze osiągnięcia projektowe i realizacyjne w zakresie belkowych obiektów wieloprzęsłowych z betonu sprężonego, mających skrzynkowe przekroje poprzeczne. Prezentowany podręcznik wypełnia lukę w polskojęzycznej literaturze dotyczącej mostów betonowych, wobec czego Autorzy mają nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem inżynierów i studentów specjalności mostowej.

 
 

Spis treści:

Od Autorów
Podziękowania

  1. Wstęp
  2. Dźwigary skrzynkowe z betonu sprężonego
  3. Mosty budowane metodą sekcja po sekcji
  4. Budowa mostów metodą nasuwania podłużnego
  5. Mosty budowane metodami wspornikowymi
  6. Zastosowanie pakietu SOFiSTiK do analiz obiektów mostowych z betonu sprężonego wznoszonych metodą wspornikową

Spis rysunków
Spis tablic

Brak załączników
Brak prenumeraty