Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Usługi pomiarowe
budownictwo.org id55716 00.00 PLN 5 5

Usługi pomiarowe

Podgląd

Usługi pomiarowe

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Test-Therm Sp. z o.o.

Friedleina 4-6
30-009 Kraków
małopolskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. : 12 632 13 01
tel. : 12 632 61 88
faks: 12 632 10 37
e-mail: office@test-therm.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Usługi pomiarowe

Badania przeprowadza się w oparciu o posiadaną przez nas aparaturą firmy AIRFLOW światowego lidera w dziedzinie urządzeń do pomiaru parametrów powietrza oraz innych w zależności od metody pomiarowej. Każde z urządzeń posiada indywidualne świadectwo sprawdzenia.

• Sprawdzanie instalacji wenylacyjnych i klimatyzacyjnych
• Pomiary ilości cząstek w "clean roomach:
• Sprawdzanie integralności filtrów HEPA
• Badania termowizyjne
• Badanie szczelności kanałów wentylacjnych

W chwili obecnej wykonujemy następujace usługi:

SPRAWDZANIE INSTALACJI HVAC:

Badanie instalacji wentylacyjnych w zakresie pomiarów wydajności, krotności wymian, prędkości powietrza, różnicy ciśnień, pomiaru hałasu, temperatury i wilgotności.

POMIARY ILOŚCI CZĄSTEK:

Badanie ilości czastek stałych w powietrzu w pomieszczeniach czystych (cleanrooms) dla klas A, B, C, D. Badanie na zgodność z wymaganiami ISO 14644-1 oraz FED-209E w stanie spoczynku oraz w stanie pracy dla cząstek 0.5 oraz 5µm oraz innych na życzenie.

BADANIE INTEGRALNOŚCI FILTRÓW HEPA:

Sprawdzanie integralności filtrów absolutnych HEPA w miejscu zainstalowania. Pomiar obejmuje: wprowadzenie zanieczyszczeń w postaci mgły olejowej, pomiar stopnia przenikalności przez filtr oraz sporządzenie odpowiednich protokołów. W efekcie klient otrzymuje sprawozdanie w którym określone są miejsa ewentualnego przecieku oraz potwierdzenie poprawności osadzenia filtra

TERMOWIZJA:

Badania termowizyjne w oparciu o kamerę termowizyjną TVS-200EX zakres pomiarowy -20...500°C.

• przewidywanie potencjalnych uszkodzeń rozdzielni elektrycznych
• monitoring elementów w zakładach produkujących podzespoły elektryczne i elektroniczne
• wykrywanie przyczyn strat energii
• monitoring ogrzewania podłogowego
• termografia budynków pod kątem poprawności wykonania ocieplenia
• wykrywanie zawilgocenia
• wykrywanie miejsc wypływu powietrza
• inspekcja termiczna dachów

SZCZELNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH:

Sprawdzanie poprawności zainstalowania kanałów wentylacyjnych poprzez pomiar szczelności kanałów pod wymaganym w projekcie ciśnieniem. Pomiar przeprowadzany jest testerami LVDLT lub HVDLT wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76001
Opis procedury:
zgodnie z postanowieniem normy przy odbiorze przewodów wentylacyjnych należy okreslić klasę szczelności przewodów wentylacyjnych. Klasa ta określona jest nieprzekroczeniem określonej wartości współczynnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a otoczeniem. Wg PN przewody wentylacyjne pod względem szczelności dzieli się na dwie klasy:
A - o normalnej szczelności
B - o podwyższonej szczelności
Klasa szczelności przewodów powinna być określona w dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej. Badanie polega na zaślepieniu wybranego odcinka instalacji wynikającego z wydajności testera a następnie określeniu przy stałym ciśnieniu wielkości objętościowego strumienia powietrza odpowiadającego wielkości przecieków powietrza dla badanego odcinka.
Zazwyczaj sprawdzenia dokonuję się:
- dla klasy A przy różnicy ciśnień 400Pa
- dla klasy B przy różnicy ciśnień 1000Pa

POMIARY ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA:

Realizujemy zlecenia na pomiary zanieczyszczeń w powietrzu (również sprężonym), takich gazów jak: CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2O (para wodna), olej itp. Pomiary wykonujemy rurkami wskaźnikowymi.

UWAGA:

Istnieje możliwość wypożyczenia testerów szczelności do indywidualnych pomiarów przez klienta. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt z naszym biurem handlowym.

Inne produkty firmy