Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Kolumny DSM Dry (wykonywane na sucho)
budownictwo.org id15475 00.00 PLN 5 5

Kolumny DSM Dry (wykonywane na sucho)

Podgląd

Kolumny DSM Dry (wykonywane na sucho)

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Keller Polska Sp. z o.o.

Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22 448 92 00
faks: 22 448 92 05
e-mail: keller-polska@keller.com


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Kolumny DSM Dry (wykonywane na sucho)

Mieszanie gruntu na mokro, znane również jako metoda wgłębnego mieszania gruntu (Deep Soil Mixing), znacząco poprawia charakterystykę słabego podłoża poprzez mechaniczne wymieszanie z zaczynem cementowym.

Zastosowania

 • Nasypy drogowe i kolejowe
 • Posadowienie stóp, ław i płyt fundamentowych
 • Posadowienie podpór mostowych i fundamentów turbin wiatrowych
 • Obudowy wykopów
 • Zwiększenie stateczności zboczy
 • Ograniczenie możliwości upłynnienia
 • Wały, ściany i bariery filtracyjne
 • Wzmocnienie podłoża i rekultywacja terenu ze stabilizacją objętościową
 • Zatrzymanie i unieruchomienie zanieczyszczeń

Proces

Mieszanie gruntu wykonywane jest za pomocą specjalnego mieszadła zamontowanego na klasycznej wiertnicy. W trakcie mieszania gruntu poprzez dysze umiejscowione w dolnej części mieszadła podawany jest pod ciśnieniem zaczyn cementowy, który wymieszany z gruntem tworzy tak zwany cementogrunt.

W technologii DSM wykonuje się pojedyncze kolumny, rzędy kolumn lub też 100% masową stabilizację zwaną Mass Mixing. Wzmocniony grunt cechuje wyższa wytrzymałość, niższa wodoprzepuszczalność i niższa ściśliwość w porównaniu do rodzimego ośrodka.

Zalety

 • Realizacja cicha i wolna od wibracji
 • Przyjazne dla środowiska - użycie łatwo dostępnych materiałów
 • Prawie bez urobku
 • Prace mogą być prowadzone w niskich temperaturach
 • Ekonomiczne
 • Mogą zastąpić bardziej kosztowne metody posadowień głębokich
 • Elastyczne w zastosowaniu
 • Skrócony czas budowy

Gwarancja jakości

Jakość wykonania zależy przede wszystkim od energii i sposobu mieszania oraz zawartości spoiwa. Parametry te przyjmuje się w zależności od wymagań projektowych oraz rodzaju mieszanego gruntu.

Kontrola jakości zapewniona jest przez automatyczną rejestrację parametrów wykonania oraz badania wytrzymałości na ściskanie. Każda wykonana kolumna posiada metrykę, w której zapisane są podstawowe parametry produkcyjne. Oprócz danych identyfikujących kolumnę i urządzenie do mieszania, rejestrowane są: czas, głębokość, specyfikacja zawiesiny, szybkość i ciśnienie iniektu, objętość zawiesiny, prędkość obrotową i liniową mieszadła oraz moment obrotowy na głowicy.

Próbki do testów wytrzymałości na ściskanie pobiera się wprost z wymieszanej świeżo kolumny. Dodatkowo, za pomocą wierceń rdzeniowych można pobierać próbki w celu sprawdzenia ciągłości, jednorodności i wytrzymałości cementogruntu. Wybór metod weryfikacji zależy od ich dokładności i możliwości zastosowania w odniesieniu do właściwości projektowych cementogruntu.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy