Artykuł Dodaj artykuł

VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

W dniach 30-31 maja w Warszawie odbędzie się VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

W dniach 30-31 maja w Warszawie odbędzie się VIII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

Podczas wydarzenia organizowanego m.in. pod patronatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także UN Global Compact Network Poland, wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na temat wdrożenia i realizacji celów zrównoważonego rozwoju w kontekście działań globalnych jak również podejmowania lokalnych inicjatyw.

Postępujące zmiany klimatu są trendem o największych negatywnych skutkach dla przyszłości świata. Konferencja Sustainable Economy Summit  to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości  biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości  zmniejszenia  negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. 

Podczas 2 dni dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

Neutralność klimatyczna

  • Gospodarka obiegu zamkniętego
  • Odnawialne źródła energii
  • Zrównoważone budownictwo
  • Finansowanie zielonych inwestycji
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Oprócz dyskusji panelowych swoje przemówienia wygłoszą goście specjalni:

Kamil Wyszkowski – Dyrektor UN Global Compact Network Poland – Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami Inicjatywy Global Compact w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw, Afryki i Bliskiego Wschodu w takich obszarach jak działania antykorupcyjne, innowacje na styku nauki i biznesu oraz korytarze transportowe ze szczególnym uwzględnienie basenu morza bałtyckiego. Specjalista oraz praktyk zajmujący się pomocą rozwojową, współpracą wielostronną oraz transferem wiedzy.

Prof. Guy Standing - brytyjski profesor, badacz społeczny, ekonomista, specjalista w zakresie badań nad rozwojem. Absolwent University of Sussex (licencjat), University of Illinois (magisterium) i University of Cambridge (doktorat). Pracuje jako profesor na Uniwersytecie Londyńskim, jest jednym ze współzałożycieli Basic Income Earth Network,. Autor licznych publikacji, m.in. Work After Globalization: Building Occupational Citizenship (2009), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa (2014, wyd. polskie 2018) The Corruption of Capitalism: Why Rentiers Thrive and Work Does Not Pay. London: Biteback.oraz książki "Dochód podstawowy. Jak możemy sprawić, żeby to się udało"  (wyd. polskie 2021).

oraz

Prof. Witold Orłowski – Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jest autorem wielu książek, autorem lub współautorem ponad 100 publikacji o charakterze naukowym (publikowane w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Niemczech), autorem ponad 50 publikacji w polskiej prasie oraz współautorem 4 raportów Banku Światowego.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 8 lat zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa konferencji: https://executiveclub.pl/sustainable-economy-summit/

Rejestracja na konferencje: https://executiveclub.pl/rejestracja-ses/

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.