Artykuł Dodaj artykuł

Sektor infrastruktury i budownictwa wobec rewolucji technologicznej

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie, z inicjatywy Executive Club, odbyła się jubileuszowa X edycja wyjątkowej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. 

Sektor infrastruktury i budownictwa wobec rewolucji technologicznej

20 lutego 2019 r. w hotelu The Westin w Warszawie, z inicjatywy Executive Club, odbyła się jubileuszowa X edycja wyjątkowej konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę ekspertów z branży. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Zwieńczeniem całodniowej konferencji była uroczysta wieczorna gala wręczenia „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, które uhonorowały wyróżniające się podmioty w branży.

Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać czterech paneli dyskusyjnych oraz dwóch wystąpień gości specjalnych. Pierwsza z dyskusji dotyczyła nowych technologii oraz modernizacji infrastruktury kolejowej. Moderatorem panelu był dr inż. Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa, który zaprosił do dyskusji: Jakuba Adamskiego, Eksperta w zespole Transportu i Infrastruktury w dziale Doradztwa Transakcyjnego, EY; Aleksandrę Auleytner – Partnera Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; Arnolda Brescha – Członka Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA; Roberta Dębeckiego – Dyrektora Biura Gwarancji, KUKE SA; Jarosława Oniszczuka – Członka Zarządu PKP Intercity SA; Bartosza Tokarskiego – Managera ds. Obsługi Klientów Strategicznych, EIB SA oraz Kamila Wilde – Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Rozmówcy podkreślali m.in.  wagę programu modernizacji infrastruktury kolejowej do 2023 r. szacowanego na niespełna 50 mld PLN. Dzięki niemu już teraz zwiększył się tabor w PKP Intercity, sukcesywnie odnawiane są stacje kolejowe, a sam przewoźnik w 2018 r. przewiózł ponad 46 mln ludzi, co oznacza wzrost o 80% względem poprzedniego roku. Kolejnym tematem był rozwój infrastruktury kolejowej na trasach pociągów towarowych obsługujących porty w Gdyni, Gdańsku oraz Świnoujściu. Istotnymi tematami poruszonymi jeszcze w tym bloku tematycznym było cyberbezpieczeństwo i wykorzystywanie ogromnych ilości danych, a także kwestie ubezpieczania zaplanowanych inwestycji.

Następnie przyszedł czas na wystąpienie gościa specjalnego – Geoffa Haleya, Global Executive Chairman, IPFA. Prelegent przedstawił i opisał kraje, które można nazwać wzorowymi, jeśli chodzi o realizację kontraktów budowlanych: od etapu ich negocjacji po realizację. Można wśród nich wymienić: Kanadę, Australię, USA i Wielką Brytanię. Jako kluczowe elementy modelowej współpracy mówca wymienił m.in. ograniczoną biurokrację, dobrze oszacowane kontrakty i brak możliwości ich znacznego negocjowania, a także rozwiniętą współpracę pomiędzy podmiotami prywatnymi i publicznymi. Jako zagrożenie dla projektów budowlanych gość specjalny wskazał sprzeczne interesy politycznych frakcji.

Sektor infrastruktury i budownictwa wobec rewolucji technologicznej

Drugi panel dyskusyjny skupiał się na nowych wyzwaniach dla infrastruktury drogowej, a moderował go Włodzimierz Szymczak – b. Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE). Udział w nim wzięli: Marta Dziewulska – Radca prawny, Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, DSK Kancelaria; Grzegorz Kwieciński – Dyrektor Biura Ryzyka Ubezpieczeniowego, KUKE SA; Łukasz Marcinkiewicz – Dyrektor Generalny, LH Engineering; Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Jerzy Wacławczyk – Dyrektor Finansowy Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów, Strabag oraz Tomasz Żuchowski – p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Już na samym początku wywiązała się ciekawa dyskusja dotycząca waloryzacji kontraktów wstecz – czy to jest w ogóle możliwe i na jakich zasadach ewentualnie waloryzacja ta powinna być przeprowadzana. Łukasz Marcinkiewicz zwrócił uwagę, że sytuację w budownictwie infrastrukturalnym w Polsce cechuje niepewność z minimalną dozą optymizmu. Na niepewność składają się 3 elementy: kwestie finansowe, czyli rentowna realizacja kontraktów, fluktuacje samego rynku infrastrukturalnego, który nie jest stabilny oraz brak planów strategicznych na to co stanie się po perspektywie unijnej, czyli po 2023 r. Minimalną dozą optymizmu według panelisty jest fakt, że w Polsce wciąż jest duże zapotrzebowanie w obszarze infrastruktury. Kolejnymi poruszonymi tematami były m.in. sposoby rozliczania kontraktów, kary umowne, stawka minimalna w umowach na zlecenie oraz ubezpieczenie kontraktów budowlanych.

Trzeci panel dyskusyjny dotyczył szans i zagrożeń w rozwoju polskiej infrastruktury. Moderatorem tego bloku tematycznego był prof. Eugeniusz Koda – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a do dyskusji zaproszono następujących gości: Leszek Drogosz – Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy; Patryk Figiel – Head of Projects Practice, Linklaters; Przemysław Janiszewski – Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal SA; Paweł Średniawa – Wiceprezes Zarządu, PBDI SA; Marek Wiśniewski – Prezes, ECM Energia SA, Michał Piąstka – Dyrektor Pionu Infrastruktury, Mota-Engil Central Europe SA oraz wcześniej występujący Geoff Haley. Pierwszym z poruszonych tematów było partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden ze sposobów finansowania inwestycji, alternatywny wobec inwestycji UE. Paneliści zwrócili uwagę na to, że w tym rozwiązaniu kluczowe jest właściwe podzielenie ryzyka pomiędzy partnerów oraz ciągły dialog między nimi. Za bardzo dobry krok i szansę uznano nowe prawo zamówień publicznych. Jako istotne wyzwania natomiast wskazano rosnący koszt siły roboczej, która rok do roku wzrosła o 20-30% oraz braki w wykwalifikowanej kadrze. Na koniec jako zagrożenie paneliści wskazali coraz liczniejsze problemy finansowe firm budowlanych, co może skutkować trudnościami z uzyskaniem ubezpieczeń kontraktów.

Wydarzenie wzbogaciło również wystąpienie wcześniej biorącego udziału w panelu gościa specjalnego, Włodzimierza Szymczaka, który w swojej prezentacji odniósł się do wyzwań, jakie stoją przez branżą budowlaną. Przytoczył 17 strategicznych celów zrównoważonego rozwoju, z których 7 bezpośrednio dotyczy inżynierów budownictwa. Wśród globalnych wyzwań wymienił: dynamiczny wzrost populacji, niepohamowany rozrost miast, zmiany klimatyczne, degradację środowiska naturalnego, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych czy też digitalizację.

Ostatni panel poświęcony był innowacjom w budownictwie, a moderował go Jan Styliński – Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, który we wprowadzeniu przytoczył raport dotyczący branży budownictwa, z którego wynika, że jest to najmniej zdigitalizowany sektor gospodarki. Innowacjami, dzięki którym budownictwo ma szanse się rozwinąć, są rozszerzona rzeczywistość i oprogramowania dla budownictwa oraz systemy zarządzania danymi. Istotną kwestią, która będzie miała wpływ na zwiększenie efektywności i produktywności firm budowanych będzie BIM (Building Information Modeling), gdyż stanowi to podłoże do dalszej digitalizacji realizowanych projektów budowlanych. Prelegenci, wśród których byli: Andrzej Maciej Czapczuk – V-ce Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny, F.B.I. TASBUD SA; Michał Kanabrodzki – Prezes Zarządu, Profen; Dariusz Kostaniak – Członek Zarządu ds. Inwestycji, Metro Warszawskie; Albert Krupiński – Dyrektor Biura Digitalizacji, Strabag oraz Artur Met – Dyrektor pionu APA Innovative, APA Group, przekonywali, że innowacyjność w branży nie powinna się sprowadzać wyłącznie do BIMu, ale i do digitalizacji wszystkich łańcuchów procesowych, zarówno na etapie pozyskiwania lub przygotowywania oferty, ale też na etapie już samych prac. W szczególności wdrażanie digitalizacji najbardziej opłaca się w obszarach, gdzie popełnia się najwięcej błędów. Eksperci wspólnie wyróżnili kluczowe kierunki wdrażania innowacji, które będą miały wpływ na rynek budowlany i inwestycji nieruchomościowych, a wśród nich jest zastosowanie sztucznej inteligencji, dronów oraz robotyzacja.

Po dyskusjach obfitujących w interesujące wymiany zdań i ogromną ilość merytorycznej wiedzy przyszedł czas na kulminacyjny punkt dnia. Była nim wieczorna gala rozdania „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, czyli statuetek, których celem jest nagrodzenie przedsiębiorstw i osób, którzy swoimi niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi działaniami wyróżniają się na tle branży. W tym roku wręczono aż 16 statuetek w 8 kategoriach.

Sektor infrastruktury i budownictwa wobec rewolucji technologicznej

Realizacja Roku - Budownictwo kubaturowe

 • Laureat: Hochtief Polska - Centrum Praskie Koneser, Warszawa
 • Wyróżnienie: Warbud SA - Hotel Europejski, Warszawa

Realizacja Roku - Infrastruktura drogowa

 • Laureat: Metrostav SA - Most na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
 • Wyróżnienie: Eurovia Polska SA - Droga ekspresowa S3 na odcinku Legnica-Bolków

Realizacja Roku - Infrastruktura kolejowa

 • Konsorcjum firm Budimex SA, STRABAG i ZUE SA - Modernizacja linii kolejowej nr 20 w Warszawie (Małej Linii Obwodowej Warszawy)

Spółka Budowlana Roku

 • F.B.I. TASBUD SA

Lider Technologii

 • Kajima Poland

Lider Bezpieczeństwa

 • Laureat: Polimex-Mostostal SA
 • Wyróżnienie: PERI Polska

Lider Zrównoważonego Rozwoju

 • Lafarge Cement SA

Doradca Roku

 • Laureat: Jara Drapała & Partners
 • Wyróżnienie: EIB SA

Podmiot Finansujący Roku

 • Laureat: PKO Bank Polski SA
 • Wyróżnienie: KUKE SA

Osobowość Branży

 • Piotr Kledzik, Prezes Zarządu PORR SA

Artykuł został dodany przez firmę


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.