budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 386
Data wydania: 2020-08-20
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21186-8


Wersja papierowa: 99,00 PLN
Wersja elektroniczna: 89,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

20-08-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

20-08-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Problematyka uziemień to jedna z najistotniejszych kwestii związanych z elektrotechniką, w szczególności jedną z jej specjalności - elektroenergetyką. To jedno z najstarszych i najbardziej podstawowych zagadnień urządzeń elektroenergetycznych. Książka o uziemieniach to kolejna – po publikacji o sieciach średnich napięć - książka autorstwa uznanego specjalisty w tym zakresie – dra Witolda Hoppela. Drugim autorem jest praktyk, członek Komitetu Ochrony Odgromowej przy SEP – mgr Robert Marciniak.

ZE WSTĘPU: Celem autorów było napisanie książki, która zapełni lukę od ostatniego wydania „świętej księgi” z dziedziny uziemień, czyli monografii prof. Konstantego Wołkowińskiego z Politechniki Wrocławskiej pod tytułem Uziemienia urządzeń elektrycznych. Publikację tę kierujemy do praktyków – projektantów i wykonawców sieci elektroenergetycznych, operatorów sieci dystrybucyjnej wszystkich napięć w Polsce, inżynierów elektryków itp. Przyda się również ona studentom studiów technicznych do przedmiotów związanych z urządzeniami i sieciami elektroenergetycznymi. a także wszelkich rodzajów kształcenia związanych z ochroną od porażeń w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV.

Uziemienia są ważnymi elementami sieci elektroenergetycznych zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia. Właściwe zaprojektowanie instalacji uziemiającej oraz jej sprawdzanie wymaga znajomości postanowień przepisów i norm, ale w ich gąszczu nietrudno się pogubić. Niniejsza książka, napisana przez specjalistów z bardzo dużym doświadczeniem praktycznym, jest kompleksowym opracowaniem, w którym zawarto teorię i praktykę stosowania uziemień, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy technicznej, w szczególności postanowień aktualnych norm. Książka będzie przydatna zarówno adeptom inżynierii elektrycznej, którzy kształcą się w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego, jak i doświadczonym projektantom, a także osobom zajmującym się eksploatacją sieci i urządzeń elektroenergetycznych wszelkich poziomów napięcia. - dr hab. inż. Stanisław Czapp, Politechnika Gdańska

 

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych oznaczeń 

Wykaz tabel 

1. Wstęp

2. Definicje

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Definicje z zakresu urządzeń i sieci elektrycznych
2.3. Definicje podstawowe z zakresu ochrony przed porażeniami
2.4. Napięcia i natężenia prądu
2.5. Definicje związane z uziemieniami
2.6. Definicje z zakresu korozji i elektrochemii

3. Oddziaływanie prądu na organizm człowieka

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Definicje dotyczące oddziaływania prądu na organizm człowieka 
3.3. Impedancja ciała człowieka 
3.4. Oddziaływanie prądu na serce człowieka 
3.5. Powierzchnia dłoni człowieka 

4. Powstawanie zagrożenia porażeniowego, ogólne zasady uziemień i ich rola w sieciach, pierwotne wartości kryterialne 

4.1. Wstęp 
4.2. Mechanizmy powstawania zagrożenia porażeniowego przy dotyku pośrednim w urządzeniach o napięciu powyżej 1 kV 
4.3. Rola uziemień w zmniejszaniu napięć spodziewanych 
4.4. Napięcie dotykowe 
4.5. Napięcie krokowe 
4.6. Dopuszczalne wartości napięć dotykowych rażeniowych 
4.7. Dopuszczalne wartości napięć krokowych rażeniowych 

5. Rezystywność gruntu 

5.1. Wiadomości ogólne 
5.2. Definicja rezystywności gruntu 
5.3. Grunty i gleby 
5.4. Wpływ różnych czynników na rezystywność gruntu 
5.5. Zmienność rezystywności gruntów w warunkach naturalnych 
5.5.1. Uwagi ogólne 
5.5.2. Źródło danych 
5.5.3. Wyniki z poligonu 
5.5.3. Uogólnienie obserwacji 
5.5.4. Możliwe kierunki rozwiązania problemu 
5.6. Podsumowanie 

6. Beton i jego właściwości elektryczne 

6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Własne kryterium oceny przewodności betonu 
6.3. Ocena przewodnictwa betonu
6.3.1. Uwagi wstępne 
6.3.2. Opis próbek betonu 
6.3.3. Badanie zależności rezystywności próbki od przyłożonego napięcia 
6.3.4. Wpływ temperatury na rezystywność betonu 
6.3.5. Badanie wpływu wilgotności betonu na jego rezystywność 
6.3.6. Badania rezystywności próbek betonu narażonych na działanie roztworów glebowych 
6.3.7. Badania rezystywności zewnętrznej warstwy betonu gotowych żerdzi wirowanych 
6.4. Wnioski 

7. Parametry i rozpływ prądu ziemnozwarciowego 

7.1. Uwagi wstępne 
7.2. Czas trwania zakłócenia 
7.2.1. Podstawy 
7.2.2. Obliczanie dla potrzeb doboru elementów instalacji ze względu na zagrożenie porażeniem 
7.2.3. Obliczanie dla potrzeb doboru elementów instalacji ze względu na zjawiska cieplne 
7.3. Prądy uwzględniane przy doborze instalacji uziemiających 
7.4. Przykłady rozpływów prądów ziemnozwarciowych 
7.4.1. Przykład z normy PN-EN 50522 [N11] 
7.4.2. Typowa polska stacja 110 kV/SN 
7.4.3. Słup linii SN 
7.4.4. Słup linii WN 
7.4.5. Stacja SN/nn zasilana linią napowietrzną 
7.4.6. Stacja SN/nn zasilana linią kablową 
7.4.7. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami 

8. Teoria i obliczanie uziemień 

8.1. Funkcje uziemień 
8.2. Uziemienia ochronne
8.3. Uziomy pojedyncze 
8.3.1. Uziom pionowy 
8.3.2. Uziom poziomy 
8.3.3. Uziom pierścieniowy
8.4. Uziomy złożone 
8.4.1. Uwagi ogólne 
8.4.2. Symetryczny układ trzech uziomów pionowych 
8.4.3. Uziom otokowy 
8.4.4. Uziomy pionowe na obwodzie kwadratu wg normy BS 7430 
8.4.5. Uziom rzędowy 
8.4.6. Uziom kratowy
8.4.7. Uziom kratowy rozbudowany o uziomy pionowe 
8.5. Dywagacje 

9. Wymagania cieplne i mechaniczne dla uziomów 

9.1. Nagrzewanie 
9.1.1. Nagrzewanie gruntu 
9.1.2. Nagrzewanie uziomów i przewodów uziemiających 
9.2. Minimalne wymiary uziomów ze względu na wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję 
9.3. Minimalne wymiary przewodów uziemiających ze względu na wytrzymałość mechaniczną i odporność na korozję 

10. Ochrona przed porażeniami przy dotyku pośrednim w stacjach elektroenergetycznych 

10.1. Zakres 
10.2. Algorytm podstawowy 
10.3. Ogrodzenia zewnętrzne wokół stacji elektroenergetycznej 
10.4. Rurociągi 
10.5. Szyny kolejowe 
10.6. Kable telekomunikacyjne 
10.7. Obwody wtórne przekładników 
10.8. Studzienka kontrolna 
10.9. Uziom kratowy 
10.10. Słup nieprzewodzący z aparaturą łączeniową 
10.11. Stacje transformatorowe i/lub aparatura łączeniowa zamontowane na słupach – zasady ogólne 
10.12. Stacja SN/nn jako obiekt szczególny 
10.12.1. Uwagi wstępne 
10.12.2. Skutki zwarcia po stronie SN 
10.12.3. Warunki dla stacji SN/nn zasilającej sieć TN o wspólnym uziemieniu 
10.12.4. Stacja SN/nn z rozdzielonymi uziemieniami 

11. Uziemienia słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV

11.1. Uwagi wstępne 
11.2. Dobór uziemień słupów z punktu widzenia ochrony odgromowej 
11.3. Algorytm projektowania instalacji uziemiającej słupa 
11.4. Wyjątki od algorytmu 
11.5. Zmodyfikowane algorytmy oceny układu uziomowego słupów 
11.5.1. Sieć o punkcie neutralnym uziemionym bezpośrednio, przez rezystor lub za pomocą układu równoległego 
11.5.2. Sieć z izolowanym punktem neutralnym, skompensowana lub z dekompensacją 
11.6. Określenie rezystywności gruntu 
11.7. Słup z aparaturą łączeniową lub pomiarową 
11.8. Słup z głowicą kablową 
11.9. Wykonanie uziemień przy słupach betonowych linii SN 
11.10. Uwagi praktyczne 

12. Zagadnienia różne

12.1. Uziomy naturalne 
12.2. Zespolona instalacja uziemiająca 
12.3. Unikanie zjawiska wynoszenia potencjału 
12.4. Uziemienia w liniach nn 
13. Zagrożenia korozyjne instalacji uziemiających
13.1. Wprowadzenie 
13.2. Mechanizmy i typy korozji występujące w układach uziomowych 
13.3. Wnioski 

14. Konstrukcja uziomów

14.1. Wprowadzenie 
14.2. Konstrukcje uziomów 
14.2.1. Uziomy fundamentowe 
14.2.2. Kratownice i uziomy płytowe 
14.2.3. Uziomy poziome 
14.2.4. Uziomy pionowe 
14.3. Sposoby pogrążania uziomów pionowych 
14.4. Sposoby łączenia uziomów poziomych i pionowych 

15. Badania związane z instalacjami uziemiającymi

15.1. Wstęp 
15.2. Pomiar rezystywności gruntu 
15.3. Pomiar napięć dotykowych rażeniowych 
15.4. Sprawdzanie ciągłości instalacji uziemiającej 
15.5. Pomiary rezystancji uziemienia

Literatura 

Artykuły, książki, źródła internetowe 

Normy 

Inne piśmiennictwo 

Załącznik nr 1. Niesamowite porażenie zwierząt 360
Załącznik nr 2. Uwagi do normy dotyczącej uziemień stacji elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV 365

Brak załączników
Brak prenumeraty