budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Katastrofy budowlane

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 208
Data wydania: 2018-01-31
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-0-119704-9


Wersja papierowa: 69,00 PLN

Data wydania:

31-01-2018

Wymiary:

15.0 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Najpoważniejszymi skutkami ryzyka występującego w obszarze w budownictwie są katastrofy budowlane. Ich skutkiem może być w najmniejszym zakresie zniszczenie mienia, a w najgorszym zaś przypadku utrata zdrowia lub życia ludzkiego. Każda katastrofa budowlana to swego rodzaju porażka. Porażki są jednak lekcją, która może nas wiele nauczyć.

Bezpieczeństwo w budownictwie zależy od bardzo wielu czynników, a nie na wszystkie z nich bezpośredni wpływ ma człowiek. Jakkolwiek byśmy się nie starali, wszystkim katastrofom nie jesteśmy w stanie zapobiec. Nawet dochowanie najwyższej staranności na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie zawsze uchroni nas przed przypadkami ich zniszczeń. Ważne jest jednak to, aby znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, a jeśli już się wydarzą - minimalizować ich skutki.

Katastrofy budowlane uczą nas również jak istotne są działania prewencyjne i informacyjne, podnoszące poziom wiedzy społecznej na temat czynników zagrożeń i świadomego użytkowania obiektów budowanych.

Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę przyczyn powstania oraz skutków katastrof budowlanych. Co ważne, została opracowana na podstawie informacji dostępnych w rejestrze katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i oparta o dane statystyczne z długiego okresu, z terenu całej Polski. Aby jak najlepiej zobrazować skutki katastrof, Autor posłużył się wieloma przykładami, w tym tymi najdramatyczniejszymi. Wskazał przy tym najważniejsze czynniki ryzyka w działalności budowlanej i rekomendacje skutecznych działań prewencyjnych.

Książka skierowana jest do osób zajmujących się problemami utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych – zarówno od strony naukowej, jak i technicznej. To także doskonałe narzędzie dla przedstawicieli organów administracji publicznej.

Spis treści:

Od autora

1. Wprowadzenie

1.1. Podstawowe pojęcia i definicje

1.2. Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w ustawie – Prawo budowlane

1.3. Procedury w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej

1.4. Rola kontroli w zakresie bezpieczeństwa w budownictwie

2. Zbiory informacji zawierające dane o uszkodzeniach i zniszczeniach obiektów budowlanych

2.1. Informacje ogólne

2.2. Przykład kompleksowego rejestru do celów ubezpieczeniowych

2.3. Rejestr katastrof budowlanych prowadzony w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego

3. Katastrofy budowlane w Polsce w latach 1995–2015 według rejestru Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

3.1. Dane ogólne

3.2. Klasyfikacja

4. Analiza katastrof w latach 2008–2015 według wybranych charakterystyk obiektów ulegających katastrofom

4.1. Rodzaje obiektów budowlanych

4.2. Rodzaje konstrukcji nośnej obiektów budowlanych

4.3. Czas eksploatacji obiektów budowlanych

4.4. Wysokość i kubatura obiektów budowlanych

4.5. Inwestorzy lub właściciele obiektów budowlanych

5. Zdarzenia losowe jako przyczyny katastrof

5.1. Dane ogólne

5.2. Katastrofy losowe spowodowane siłami natury

5.2.1. Zjawiska przyrodnicze jako potencjalne przyczyny katastrof budowlanych

5.2.2. Analizy katastrof spowodowanych siłami natury i minimalizowanie skutków katastrof

5.2.3. Katastrofy spowodowane silnymi wiatrami

5.2.4. Katastrofy spowodowane intensywnymi opadami atmosferycznymi, powodziami i osuwiskami

5.3. Katastrofy losowe spowodowane wybuchem gazu

5.4. Katastrofy losowe spowodowane pożaram

6. Błędy ludzkie w cyklu życia obiektu jako przyczyny katastrof

6.1. Błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego

6.2. Błędy podczas budowy nowego obiektu lub wykonywania robót budowlanych w obiekcie istniejącym

7. Skutki katastrof budowlanych

7.1. Elementy obiektu budowlanego objęte katastrofą

7.2. Osoby poszkodowane w katastrofach

8. Studia przypadków

9. Analiza ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa obiektów budowlanyc

9.1. Cel i metodologia

9.2. Identyfikacja czynników ryzyka

9.3. Metodologia oceny ryzyka w odniesieniu do obiektów budowlanych

10. Możliwe przeciwdziałania katastrofom i ich skutkom

10.1. Minimalizacja ryzyka powstania katastrofy budowlanej na etapie projektowania

10.2. Działania informacyjne, prewencyjne oraz korekty aktów prawnych i norm

11. Podsumowanie

Literatura

Przypisy

Brak załączników
Brak prenumeraty