Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.
Stron: 244
Data wydania: 2005-05-09
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 80,00 PLN

Data wydania:

09-05-2005

Wymiary:

16.5 x 24 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Strefy zagrożenia wybuchem, wymagania dyrektyw ATEX, rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych, dobór, instalowanie, eksploatacja i bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem

Z recenzji dr B. Dudojcia z Akademii Morskiej:

Wraz z rozwojem i postępem technologicznym następują również stopniowe zmiany w obszarze odnoszącym się do techniki przeciwwybuchowej. Stąd w kolejnym, czwartym już wydaniu autor przedkłada czytelnikowi najnowszą, odpowiednio zmodyfikowaną i uaktualnioną wersję książki pt. „Elektryczne i nieelektryczne urządzenia Ex”.

Podobnie jak w poprzednich wersjach autor przedstawia czytelnikowi zagadnienia związane z techniką przeciwwybuchową w oparciu o aktualne prawodawstwo oraz odnośne normy.

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe należy traktować jako zagadnienie bardzo szerokie, mając na uwadze globalne podejście, począwszy od analizy ryzyka związanego ze skutkami potencjalnej awarii w odniesieniu do danej instalacji przemysłowej, jak również zagrożenie bezpieczeństwa ludzi oraz otaczającego ich środowiska. Wyrazem tego są liczne regulacje prawne, wśród których bezpośrednio związane z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym są dyrektywy ATEX, obowiązujące w obszarze oddziaływania gospodarczego UE. Alternatywą do podejścia wyrażonego w dyrektywach ATEX jest globalnie uznawany schemat IECEx. Warto zauważyć, że oba podejścia mają wiele wspólnych cech, z których do najważniejszych należy zaliczyć bezpośrednie akceptowanie odnośnych norm IEC jako norm zharmonizowanych z dyrektywami ATEX.

To rozwiązanie może w pewnych przypadkach stwarzać trudności interpretacyjne nieprzygotowanemu czytelnikowi podczas lektury aktualnych norm, których duża ilość i ograniczona dostępność (z powodu wysokich cen) stanowi dodatkową trudność.

Książka Pana Stanisława Nowaka wychodzi naprzeciw czytelnikom zainteresowanym zarówno zgłębianiem, jak i uaktualnieniem wiedzy w tym obszarze.

 .

Brak prenumeraty