budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Co zrobić z odpadami budowlanymi po remoncie?

Po remontach powstaje sporo opadów budowlanych i rozbiórkowych, które wymagają prawidłowej segregacji oraz utylizacji. Aby pozbyć się gruzu, styropianu, fragmentów płyt gipsowo-kartonowych i paneli podłogowych czy pozostałości wykładzin i tapet, należy przede wszystkim dysponować odpowiednim wyposażeniem. Nie bez znaczenia pozostaje stosowanie się do wymaganych przepisów i procedur.

Co zrobić z odpadami budowlanymi po remoncie?

Po remontach powstaje sporo opadów budowlanych i rozbiórkowych, które wymagają prawidłowej segregacji oraz utylizacji. Aby pozbyć się gruzu, styropianu, fragmentów płyt gipsowo-kartonowych i paneli podłogowych czy pozostałości wykładzin i tapet, należy przede wszystkim dysponować odpowiednim wyposażeniem. Nie bez znaczenia pozostaje stosowanie się do wymaganych przepisów i procedur.

Gruz i inne odpady poremontowe

Odpady i inne pozostałości poremontowe charakteryzują się nieregularnymi kształtami i dużą wagą, a przy tym często są pokryte farbą, klejem lub innymi substancjami chemicznymi. Z tego względu nie można umieszczać ich w zwykłych śmietnikach, ponieważ stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Przepisy narzucają odpowiednie gospodarowanie gruzem i odpadami z remontu w taki sposób, aby nie wpływały one negatywnie na środowisko. Brak odpowiedniej segregacji i utylizacji wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu, dlatego należy bezwzględnie stosować się do obecnych regulacji. W procesie tym pomagają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które nieodpłatnie przyjmują odpady dostarczone samodzielnie na miejsce składowania. Warto jednak pamiętać, że w poszczególnych gminach mogą występować inne listy nieczystości odbieranych przez lokalne PSZOK-i.

Zastosowanie kontenerów na gruz i worków big bag

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów przez PSZOK, rozwiązaniem może się okazać wywóz gruzu przez zewnętrzną firmę. W takim przypadku nieczystości są odbierane w kontenerach, a następnie utylizowane. Usługi pod tym kątem świadczy przedsiębiorstwo GLOB Stanisław Kupny, z której ofertą można się zapoznać na oficjalnej stronie: https://globsk.pl/. Firma proponuje kontenery na gruz o zróżnicowanych parametrach, które można wynająć jednorazowo lub w abonamencie. Oferta obejmuje również specjalne worki big bag na gruz czy inne odpady remontowo-budowlane. W tym przypadku również należy pamiętać o stosowaniu się do przepisów. Aby zająć pas drogowy i ustawić na nim kontener na gruz lub worek big bag, trzeba posiadać stosowne zezwolenie. Jego uzyskanie jest możliwe w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy grozi obciążeniem w postaci kary pieniężnej. Jeżeli kontenery na gruz lub worki big bagi mają być pozostawione na ternie należącym do Wspólnot Mieszkaniowych, szczególny trzeba ustalić z daną Wspólnotą.

Co zrobić z odpadami budowlanymi po remoncie?

Szczegóły dotyczące zarządzania odpadami

Worek na gruz zawsze powinien być umieszczony na zewnątrz budynku, w obszarze zapewniającym dostęp do samochodu ciężarowego z odpowiednim wysięgnikiem HDS. Pojazd ten powinien mieć możliwość bezpośredniego podjazdu do worka, czyli na odległość przynajmniej 3 m. Należy też zadbać o minimalną wysokość podniesienia wysięgnika dźwigu 6 m. Worek big bag powinien znajdować się dala od drzew i przewodów wysokiego napięcia. Aby dodatkowo zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe, należy go umieścić w odległości minimum 3,5 m od pomieszczeń mieszkalnych czy samochodów zaparkowanych na podwórzu. Worki na gruz występują w wielu pojemnościach, sięgających nawet 2,5 tony. Takie parametry pozwalają na kompletne napełnienie różnymi odpadami remontowymi, a także bezpośredni odbiór całości.

Pozostałe opady poremontowe

Niektóre pozostałości poremontowe to tzw. opady problematyczne, do których należą chociażby stare okna i ramy okienne. Za utylizację stolarki okiennej tego typu odpowiadają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Gminne Punkty Zbierania Odpadów Problemowych, dysponujące odpowiednimi technologiami i uprawnieniami. W niektórych przypadkach, pozostałości takie można zwrócić firmie odpowiedzialnej za dostarczenie i montaż nowych okien i ram. Warto jednak pamiętać, że nie każde przedsiębiorstwo świadczy takie usługi. Odpady w postaci stolarki okiennej często mogą być wykorzystane ponownie. Pod żadnym pozorem nie można ich palić, ponieważ ościeżnice i inne elementy często impregnowane są środkami chemicznymi. W procesie ich spalania następuje uwalnianie się niebezpiecznych związków, co zatruwa powietrze i negatywnie wpływa na środowisko naturalne.

Artykuł sponsorowany