Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Jak dobrać wycieraczki aluminiowe?

Wycieraczka do butów, jako podstawowy system czyszczący umiejscawiany przed drzwiami wejściowymi, stanowi element fundamentalny, jeżeli chodzi o zachowanie należytego poziomu czystości w domu bądź mieszkaniu.

Wycieraczka do butów, jako podstawowy system czyszczący umiejscawiany przed drzwiami wejściowymi, stanowi element fundamentalny, jeżeli chodzi o zachowanie należytego poziomu czystości w domu bądź mieszkaniu. Przed przystąpieniem do zakupu maty czyszczącej należy zwrócić uwagę na wiele elementów, które składając się w całość dadzą produkt stuprocentowo spełniający nasze oczekiwania. Jak prawidłowo dobrać wycieraczki aluminiowe?

Natężenie ruchu

Jednym z fundamentalnych elementów, na które należy zwrócić uwagę w trakcie doboru odpowiedniej wycieraczki aluminiowej, jest intensywność jej użytkowania w danym czasie. Natężenie ruchu małe określane jest jako do 50 wejść dziennie, średnie do 1000, natomiast bardzo duże do 10000. W zależność od tego należy dobrać odpowiednią szerokość poszczególnego profila, zwiększającą się wraz ze wzrostem intensywności ruchu.

Rodzaj wejścia

Drugim z czynników istotnych w przypadku prawidłowego doboru wycieraczek aluminiowych zewnętrznych jest rodzaj zanieczyszczeń koniecznych do usunięcia. W zależności od tego czy jest to podkład bitumiczny, kostka granitowa, piach bądź żwir, należy wybrać odpowiednią matę czyszczącą. Na zatrzymania ziarenek piasku z pewnością wpływ będzie miała ilość listew szczotkowych, natomiast od długości ciągu suszącego (filcowego) zależy ilość wniesionej wilgoci.

Warto również przewidzieć częstotliwość podnoszenia się wycieraczki aluminiowej oraz oczyszczenie podłoża. W przypadku sporej ilości gromadzonego materiału, konieczne jest zastosowanie maty na podłożu z kraty wema, co znacznie ograniczy ilość demontaży i czyszczeń.

Poziom zagrożenia atmosferycznego

Szczególną uwagę należy również zwrócić na ewentualne zagrożenia atmosferyczne, takie jak strefa śniegowa, ilość wnoszonego błota pośniegowego lub śniegu do wnętrza. W przypadku wystąpienia jednego z nich, pomocna okaże się mata zewnętrzna w zagłębieniu na kracie Wema oraz zastosowanie korytka odwadniającego pod matą wewnętrzną.

Możliwość odparowywania wody

Aby prawidłowo dobrać element, jakim są wycieraczki aluminiowe, należy także określić możliwość odparowywania wody z mat filcowych, mających za zadanie osuszyć podeszwę obuwia. W przypadku powolnego usuwania wilgoci, pomocny okaże się wentylowany wiatrołap oraz promienniki ciepła w sferze wejścia.

Parametry okładziny wewnątrz pomieszczenia

W przypadku doboru wycieraczek aluminiowych wewnątrz budynku, istotne są także parametry okładziny wewnątrz pomieszczenia, takie jak współczynnik antypoślizgowości R, odporność na zarysowania wgłębne (mierzona według skali Mohs'a) oraz łatwość czyszczenia (współczynnik tarcia podłoża, parametr μ).