budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Artykuł Dodaj artykuł

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Nowy rok, nowe... przepisy. Kolejna, docelowa aktualizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 roku. Składając wniosek o pozwolenie na budowę domu po tym terminie, inwestorzy będą musieli wykazać zastosowanie cieplejszych technologii, niż do tej pory. Planując inwestycję, ale też docieplenie istniejącego obiektu, warto jednak myśleć przyszłościowo i wybrać takie rozwiązania, które spełnią – a może nawet przekroczą – przyszłe wymagania, realnie obniżając koszty w sezonie grzewczym. Prezentujemy materiały i technologie, które w tym celu pomogą!

Logo Paroc

Nowy rok, nowe... przepisy. Kolejna, docelowa aktualizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 roku. Składając wniosek o pozwolenie na budowę domu po tym terminie, inwestorzy będą musieli wykazać zastosowanie cieplejszych technologii, niż do tej pory. Planując inwestycję, ale też docieplenie istniejącego obiektu, warto jednak myśleć przyszłościowo i wybrać takie rozwiązania, które spełnią – a może nawet przekroczą – przyszłe wymagania, realnie obniżając koszty w sezonie grzewczym. Prezentujemy materiały i technologie, które w tym celu pomogą!

Każda z poprzednich zmian przepisów, przypadających na początek 2014 i 2017 roku, przynosiła stopniowe podnoszenie wymagań w odniesieniu do maksymalnego współczynnika przenikania ciepła UMAX dla konstrukcji zewnętrznych budynków – ścian, dachów, stropów i stropodachów. W praktyce oznaczało to konieczność zastosowania bardziej energooszczędnej stolarki otworowej oraz grubszych warstw izolacji tudzież, alternatywnie, materiałów cechujących się wyższymi parametrami cieplnymi, manifestującymi się głównie w postaci współczynnika przewodzenia λ, czyli popularnej „lambdy”.

Nie inaczej będzie w przypadku finalnej modyfikacji rozporządzenia, obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku. Współczynnik UMAX dla ścian zewnętrznych odgradzających pomieszczenia ogrzewane (temperatura wnętrza powyżej 16°C) zmaleje z wartości 0,23 W/m2K do 0,20 W/m2K, a dla dachów i stropodachów z 0,18 W/m2K do 0,15 W/m2K. Zmianie nie ulegną za to wymagania dla ścian wewnętrznych i ścian nieogrzewanych kondygnacji podziemnych, a także podłóg na gruncie, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, stropów nad ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi oraz stropów międzykondygnacyjnych.

Przyjrzyjmy się więc, jakie materiały i rozwiązania izolacyjne pozwolą nam spełnić (lub wyprzedzić) nadchodzącą aktualizację przepisów, a których koszt będzie uzasadniony ekonomicznie, przez co zapewni korzystny zwrot z inwestycji w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię cieplną.

Fasady otynkowane

Ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą to obecnie najpopularniejszy sposób na ciepłe i estetyczne wykończenie elewacji. Klasycznym materiałem izolacyjnym dla fasad otynkowanych cienkowarstwowo, stosowanym zarówno w nowych, jak i termomodernizowanych budynkach, jest wełna kamienna. – Elastyczne płyty sprawdzają się szczególnie tam, gdy powierzchnia ściany nośnej pozostaje nierówna, potrzeba dodatkowej redukcji hałasu, na przykład z uwagi na bliską odległość drogi szybkiego ruchu czy lotnika, a także gdy konstrukcję ściany nośnej wykonano z drewna – wyjaśnia Adam Buszko, ekspert z firmy Paroc Polska.

W przypadku ocieplania fasad otynkowanych, bardzo skutecznym rozwiązaniem okazuje się najnowsza propozycja w ofercie producenta – płyta PAROC Linio Pro. – Płyta charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,034 W/mK. Aby spełnić docelowy, dopuszczalny wskaźnik U dla ściany zewnętrznej o betonowej konstrukcji nośnej, wystarczy jedna warstwa płyty o grubości 16 cm – podkreśla Adam Buszko. – Ze względu na potrzebę podwyższonej wytrzymałości na ściskanie w strefach newralgicznych, wokół otworów okiennych i drzwiowych zalecamy zastosowanie płyt PAROC Linio 15 – dodaje.

Elastyczne płyty sprawdzają się szczególnie tam, gdy powierzchnia ściany nośnej pozostaje nierówna, potrzeba dodatkowej redukcji hałasu, na przykład z uwagi na bliską odległość drogi szybkiego ruchu czy lotnika, a także gdy konstrukcję ściany nośnej wykonano z drewna Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska

Alternatywną, coraz chętniej wykorzystywaną metodą ocieplania fasad z zastosowaniem systemów cienkowarstwowych tynków, są płyty lamellowe. Izolacja tego typu jest szczególnie zalecana dla ścian o dużej grubości izolacji. To, co je wyróżnia, to prostopadłe względem izolowanej powierzchni ułożenie włókien i starta, ułatwiająca tynkowanie powierzchnia, a także bardzo dobra wytrzymałość na rozciąganie, która pozwala pominąć montaż łączników mechanicznych, także w przypadku izolacji o dużej grubości. Ściana betonowa ocieplona płytami PAROC Linio 80 o grubości 22 cm, wykończona siatką zbrojącą z włókna szklanego oraz tynkiem cienkowarstwowym, uzyskuje współczynnik U na poziomie 0,17 W/mK.

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Fasady wentylowane

Nie mniejszą popularnością wśród inwestorów cieszą się w ostatnim czasie fasady wentylowane. Budujący cenią je przede wszystkim za to, że pozwalają one „oddychać” ścianie, obniżając tym samym ryzyko kondensacji pary wodnej oraz utrzymując stałą temperaturę wnętrz i ciśnienie pary. Oprócz dobrych parametrów termoizolacyjnych, technologia ta pozwala na szeroki wybór konstrukcji nośnych – od murów masywnych, poprzez bloczki betonowe i silikatowe, aż po klasyczną cegłę.

W przypadku fasady wentylowanej opartej o mur betonowy, bardzo dobre parametry cieplne uzyskamy, korzystając z płyt PAROC WAS 50tb o grubości 20 cm (U = 0,16 W/m2K) lub PAROC Cortex One b o grubości 18 cm (U = 0,18 W/m2K), przy zachowaniu szczeliny wentylacyjnej o szerokości minimum 3 cm. Izolacja może być stosowana w systemach jednowarstwowych, w których płyta styka się ze szczeliną pod fasadą zewnętrzną. Płyty pokryte zostały paroprzepuszczalną, wodoodporną i wiatroszczelną powłoką z włókna szklanego, która pozwala na szybkie i bezpieczne odparowanie wilgoci z wnętrza konstrukcji fasadowej.

Alternatywnie, możliwe jest zastosowanie dwuwarstwowego systemu ocieplenia. Ściana, w której skład wchodzi konstrukcja nośna z betonu, bloczków, cegieł lub innych elementów masywnych, izolacja termiczna w postaci ogólnobudowlanych płyt PAROC UNS 37z o grubości 15 cm, płyta wiatrochronna PAROC WAS 25t o grubości 5 cm, szczelina wentylacyjna nie węższa, niż 3 cm oraz ceglana elewacja, jest w stanie osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U na poziomie 0,17 W/m2K.

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Dachy skośne

Ocieplenie dachu skośnego umożliwia maksymalne wykorzystanie cennej przestrzeni w postaci poddasza – zarówno na etapie budowy, jak i przy późniejszej adaptacji strychu. W tym drugim przypadku należy pamiętać, że ingerencja w konstrukcję dachową z reguły wymaga pozwolenia na budowę, co oznaczać będzie konieczność spełnienia nowych wymagań technicznych. Za absolutne minimum można uznać izolację o łącznej grubości 24 cm. Stosując płytę wiatrochronną PAROC WAS 25t o grubości 4 cm oraz umieszczając między krokwiami sprężystą płytę PAROC UNS 37z o grubości 20 cm, powinniśmy uzyskać dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła UMAX rzędu 0,15 W/m2K.

Inwestorom zalecamy zwiększenie łącznej grubości izolacji dachu skośnego do 40 cm Adam Buszko, ekspert firmy Paroc Polska

W przypadku tak newralgicznej pod względem termiki części, jaką jest dach, warto rozważyć wyjście poza ustawowe minimum.

– Inwestorom zalecamy zwiększenie łącznej grubości izolacji dachu skośnego do 40 cm, W ten sposób uzyskamy znacząco niższy współczynnik U na poziomie 0,09 W/m2K – tłumaczy Adam Buszko.

Oczywiście, wysokość drewnianych krokwi może ograniczać możliwość użycia grubszych płyt izolacyjnych. W tym przypadku rozwiązanie stanowi wykonanie dodatkowego podbicia wewnętrznego. Łaty poprzeczne, w których umieścimy drugą warstwę ocieplenia, oddzielamy od krokwi folią paroizolacyjną. Niezależnie od systemu, izolacja dachowa powinna utrzymać ciągłość izolacji ścian, należy także zachować szczelinę wentylacyjną o szerokości 5-10 cm.

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Podsumowując…

Już za niecałe 12 miesięcy czeka nas kolejna, docelowa aktualizacja Warunków Technicznych. Nowe, wyższe wymagania dotyczące termoizolacji warto potraktować jednak nie jak przymus, lecz okazję do długofalowych oszczędności. Szczególnie, że na rynku dostępne są rozwiązania i technologie umożliwiające spełnienie, a nawet wyprzedzenie nadciągających przepisów. Dom to inwestycja, którą podejmujemy zazwyczaj raz na całe życie, dlatego wyboru należy dokonać z głową – tak, aby początkowe nakłady na grubszą izolację zwróciły nam się w uzasadnionym czasie w postaci niższych rachunków za ogrzewanie.

Wyprzedzić Warunki Techniczne 2021 – zobacz, jakie systemy izolacyjne spełnią przyszłe wymagania!

Artykuł został dodany przez firmę

Paroc Polska sp. z o.o.

Grupa Paroc jest międzynarodowym producentem izolacji z kamiennej wełny mineralnej.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.