Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe w przemyśle

Bezpieczeństwo pożarowe jest branżą budowlaną, która przez wielu uznawana jest za nieużyteczną.

Bezpieczeństwo pożarowe jest branżą budowlaną, która przez wielu uznawana jest za nieużyteczną. Takie podejście wynika głównie z braku ogólnie dostępnej wiedzy, co w konsekwencji skutkuje brakiem należytego zainteresowania. Opiera się ona o nowoczesne systemy przeciwpożarowe, które posiadają zaimplementowane przyrządy takie jak wykrywacze gazu lub bardziej złożone urządzenia typu detektor wielogazowy.

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe w przemyśle

Inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle

Jest ona systemem działań mającym na celu ograniczenie możliwości wystąpienia wybuchu i pożaru, a także redukcji wagi powyższych zdarzeń do poziomu akceptowanego przez lokalne prawo, inwestora, ubezpieczyciela itp. Rozwiązania stosowane w przemyśle oparte są o:

 • ocenę możliwości ich minimalizacji,
 • identyfikację potencjalnych zagrożeń dotyczących procesów technologicznych oraz eksploatację obiektu,
 • ocenę  możliwości zmniejszenia ich skutków poprzez zastosowanie zabezpieczeń pasywnych, aktywnych i proceduralnych,
 • prezentację przyjętych rozwiązań proceduralnych oraz technicznych,
 • analizę ryzyka powyższych zdarzeń oraz ich wpływie na planowane przedsięwzięcie,
 • nadzór nad wprowadzaniem ww. w życie i niezbędnych korektach opartych o zmiany prawne i postęp technologiczny.

Nowoczesne systemy przeciwpożarowe w przemyśle

Są one systemami rozwiązań technicznych będących bazą wiedzy inżynierskiej podczas budowania i projektowania bezpiecznych pod względem pożarowym obiektów energetyki zawodowej na paliwa gazowe, płynne i stałe. To zbiór wielu alternatywnych rozwiązań, które są korzystnymi propozycjami w zależności od wielkości i kształtu bloku energetycznego. Obejmują one swoim zasięgiem cały blok energetyczny, który obejmuje wszystkie pojedyncze budynki jako poszczególne gospodarki po linii technologii tzn:

 • układ oczyszczania i odprowadzania spalin,
 • układy podawania paliw z podziałem na paliwa płynne ropopochodne, stałe i gazowe,
 • gospodarkę produkcji pary przemieniającej energię chemiczną na energię cieplną,
 • gospodarkę kablową i elektryczną,
 • układ generatora i turbiny, gdzie energia cieplna zostaje przetworzona na energię elektryczną,
 • układy i konstrukcje pomocnicze obejmujące: odmienne zagrożenia, odmiennych specjalistów, odmienne sposoby przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom.

Ponadto każda poszczególna gospodarka stanowi indywidualne podrozdziały zawierające:

 • procedury bezpieczeństwa,
 • wytyczne dla projektantów innych branż, w tym technologii,
 • sposób przeciwdziałania zagrożeniom – zabezpieczenia pasywne i aktywne,
 • identyfikacje zagrożeń. m.in. detektory gazów.

Detektory gazów – ogólna charakterystyka

Detektory gazów to niewielkie urządzenia, których działanie i niewielka konstrukcja opierają się na zastosowaniu sensora elektrochemicznego (zwanego również kasyterytem), który najczęściej zbudowany jest z dwutlenku cyny. Materiał ten jest bardzo wrażliwy na kontakty z wodorem oraz tlenem, które występują w atmosferze w dużych ilościach. Ponadto cechuje się dużą czułością i niską temperaturą pracy. Wraz ze wzrostem ich stężenia, współczynnik przewodnictwa energii elektrycznej w sensorze elektrochemicznym ulega zmianie. Zaistnienie powyższych zmian pozwala obliczyć ilość wymienionych gazów powietrzu, a w przypadku osiągnięcia danego pułapu, uruchomi się alarm. W zależności od modelu będzie on świetlny, dźwiękowy lub zawierający obydwa z powyższych.

Detektory gazów segregowane są na dwie grupy, a mianowicie jedno- i wielogazowe. Modele jednogazowe służą do wykrywania obecności siarkowodoru, tlenu oraz dwutlenku węgla w powietrzu oraz są urządzeniami przeznaczonymi do użytku osobistego. Cechują się lekkością, poręcznością i łatwością obsługi. Dokonując zakupu warto również kierować się jakością obudowy, ponieważ chroni ona urządzenie przed czynnikami środowiskowymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Druga grupa, do której należy detektor wielogazowy, to grupa urządzeń mających zastosowanie głównie w rafineriach, przemyśle oraz górnictwie. Służą one do wykrywania takich gazów jak: tlen, tlenek węgla, siarkowodory, dwutlenek węgla, dwutlenek azotu i dwutlenek siarki.

Ponadto każdy model detektora może być uzupełniony takimi akcesoriami jak:

 • stacja testująca,
 • stacja dokująca,
 • pompa tłocząca.

Podobne artykuły