Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

ReNOWAcja łazienki. Część druga – prace przed montażem okładziny

Kiedy ściany są już przygotowane możemy wkroczyć w drugą fazę robót związanych z renowacją łazienki. Będziemy dokonywać takich czynności, jak tworzenie spadków, montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego i uszczelnienie powierzchni. 

Kiedy ściany są już przygotowane możemy wkroczyć w drugą fazę robót związanych z renowacją łazienki. Będziemy dokonywać takich czynności, jak tworzenie spadków, montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego i uszczelnienie powierzchni. W tej części poradnika, wraz z ekspertami firmy Sopro, przedstawimy jak i przy użyciu których materiałów poprawnie wykonać te prace.

Krok pierwszy: uzupełnienie jastrychu

Tak jak ściany, również posadzki przed ułożeniem okładzin ceramicznych wymagają wyrównania. Stosuje się do tego celu szpachle stabilne lub masy samopoziomujące.

krawęd jastrychu posmarowana warstwą żywicy  sopro bh 869, ReNOWAcja łazienki. Część druga – prace przed montażem okładziny– W pokazowej łazience, ze względu na nowy podział pomieszczenia, zagłębienia w jastrychu zostały wypełnione zaprawą szybkowiążącą do jastrychów Sopro Rapidur® M5. Ze względu na jej szybkie wiązanie, uniknięto problemu przestojów wymaganych dla sezonowania naprawianego podłoża. Po 12 godzinach od wykonania jastrychu można po nim chodzić, po upływie doby – układać okładziny ceramiczne – wyjaśnia Aleksandra Koziorowska, Product Manager w firmie Sopro. Jak przygotować miejsce pod uzupełniany jastrych? Na początek zagłębienie wykładamy folią i montujemy dylatację brzegową. Zaprawę szybkowiążącą do jastrychów Sopro Rapidur® M5 mieszamy z wodą w odpowiednich proporcjach do uzyskania konsystencji wilgotnej ziemi. Wykładamy przygotowany materiał, kontrolując wymaganą wysokość.

Przy remoncie łazienki problemem może okazać się niemożność stosowania wylewek grubowarstwowych. Zastosowanie w tym przypadku znajduje cienkowarstwowy, samonośny jastrych epoksydowy Sopro EE 771, który można ułożyć na warstwie rozdzielającej lub na warstwie izolacji termicznej o grubości zaledwie 2 cm. – Aby zwiększyć przyczepność do krawędzi istniejącego jastrychu, należy najpierw posmarować krawędzie warstwą kontaktową żywicy Sopro BH 869. Zaprawę epoksydową Sopro EE 771 przygotowujemy mieszając jej dwa składniki mieszarką wolnoobrotową, aż do uzyskania jednolitej masy, a następnie przekładamy do czystego naczynia i powtórnie mieszamy mechanicznie. Tak przygotowaną zaprawę wykładamy w zagłębienie, rozprowadzamy równomiernie, ściągamy łatą i wygładzamy – tłumaczy Aleksandra Koziorowska.

Krok drugi: montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

ułożenie maty grzewczej, ReNOWAcja łazienki. Część druga – prace przed montażem okładzinyW zależności od zakresu remontu koniecznym może się okazać wykonanie prac związanych z wbudowaniem elektrycznego ogrzewania podłogowego. Aby przystąpić do tego zadania, rozkładamy luźno matę grzewczą i zaznaczamy przy pomocy ołówka pozycję czujnika temperatury (nie powinien on leżeć bezpośrednio na przewodzie grzewczym). W oznaczonym miejscu wykuwamy bruzdę w podłożu, umieszczamy w niej czujnik oraz wyprowadzamy kabel do przełącznika. Do zaszpachlowania powierzchni możemy użyć szybkowiążącej zaprawy klejowej Sopro No. 1 404. Matę grzewczą układamy starannie na przygotowanej wcześniej świeżej warstwie grzebieniowej kleju i dociskamy dobrze kielnią. Tak przygotowaną pozostawiamy do zatopienia w masie samopoziomującej.

W tym celu dobrze sprawdzi się szpachla samopoziomująca Sopro FS 45. Na początek, na styku ścian z podłogą montujemy taśmę dylatacji brzegowej. Wymieszaną masę samopoziomującą wylewamy na zagruntowane podłoże, a następnie odpowietrzamy za pomocą wałka kolczastego. Samopoziomem możemy również zalać matę grzewczą, zrównując poziom z istniejącą posadzką łazienki. Na koniec odcinamy naddatek taśmy dylatacji brzegowej.

Krok trzeci: zastosowanie mat kompensujących naprężenia i wygłuszających

Podczas remontów lub renowacji obiektów zabytkowych często spotykamy się z niestabilnymi i odkształcalnymi konstrukcjami podłóg. Ponieważ układanie płytek ceramicznych bezpośrednio na tak krytycznych podłożach skutkowałoby pękaniem fug i materiałów okładzinowych, musimy zastosować materiały mające zdolność kompensowania powstających naprężeń. System płyt i mat odcinających Sopro, poza równoważeniem naprężeń, posiada szereg innych właściwości przydatnych podczas użytkowania – zwiększa sztywność, tłumi dźwięki i wspomaga izolację cieplną. – Dla uzyskania takich właściwości stosujemy płyty Sopro FDP 558, układamy na świeżej warstwie zaprawy klejowej, jedna przy drugiej, na styk, w układzie mijankowym. By zniwelować istnienie mostków termicznych, połączenia płyt zaklejamy dodatkowo taśmą klejącą. Na tak przygotowanych płytach możemy bezpośrednio montować okładziny ceramiczne. Należy jednak pamiętać, aby w przypadku pomieszczeń wilgotnych i mokrych, powierzchnię płyt uprzednio pokryć uszczelnieniem zespolonym Sopro – tłumaczy Aleksandra Koziorowska.

Krok czwarty: uszczelnienie powierzchni

ukladanie plyt sopro, ReNOWAcja łazienki. Część druga – prace przed montażem okładzinyWprawdzie płytki ceramiczne są wodoszczelne, ale woda może dostać się pod okładzinę przez połączenia płytek i dokonać zniszczeń pod ich powierzchnią. W łazience wymagane jest położenie uszczelnienia zespolonego przed przyklejeniem okładziny. – W domowych łazienkach, jako izolację przeciwwilgociową, można zastosować zarówno uszczelnienie na bazie dyspersji polimerowej - Sopro FDF, jak i cementowe, elastyczne zaprawy uszczelniające Sopro DSF® 523 lub Sopro TDS 823, w połączeniu z taśmami i narożnikami uszczelniającymi. W takim zastosowaniu sprawdzą się również maty uszczelniająco-odcinające Sopro AEB® 640, wraz z systemowymi taśmami, uszczelkami i narożnikami – wymienia Aleksandra Koziorowska.

Uszczelnienie odpływu liniowego zaczynamy od zdjęcia folii ochronnej dla zamocowania samoprzylepnej manszety uszczelniającej. Manszetę przykładamy i dociskamy do podłoża, a wolne krawędzie włókniny wbudowujemy w uszczelnienie i również dobrze dociskamy. Następnie, podczas uszczelniania podłoża całkowicie wbudowujemy manszetę w drugą warstwę uszczelnienia. Warto pamiętać, by podczas montażu odpływu liniowego postępować dokładnie według instrukcji producenta. Jeśli w zestawie nie ma odpowiedniej manszety do rynny odpływowej, odpływ uszczelnia się elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro PU-FD wraz z siatką zbrojącą Sopro.

Zaprawę uszczelniającą Sopro DSF® 523 przygotowujemy mieszając ją z odpowiednią ilością wody. Pracę rozpoczynamy od wtopienia narożników Sopro EDE w pierwszą warstwę uszczelnienia, a następnie wbudowujemy taśmę Sopro DBF 638. Przepusty rur instalacyjnych uszczelniamy uszczelką elastomerową Sopro EDMW lub Sopro EDMB. Aby uzyskać jednolitą warstwę o prawidłowej grubości, zaprawę uszczelniającą rozprowadzamy pacą zębatą 4-6 mm, a następnie wygładzamy gładką stroną pacy. Wykonując uszczelnienie tego typu warto kontrolować grubość świeżej warstwy, przestrzegając zapisów w karcie technicznej użytego materiału Po wyschnięciu nanosimy drugą warstwę uszczelnienia, w sposób analogiczny do warstwy pierwszej. Ważna uwaga: aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń warstwy uszczelniającej podczas prac okładzinowych, powierzchnie poziome powinny zostać uszczelnione dopiero po ułożeniu okładzin na ścianach.

W przypadku zastosowania mat uszczelniających przygotowanie ich montażu zaczynamy od naniesienia gładką stroną pacy warstwy kontaktową kleju (np. Sopro No. 1 404 lub Sopro FKM® XL, a następnie warstwy grzebieniowej zaprawy klejowej (pacą zębatą 3 lub 4 mm). Przykładamy matę Sopro AEB® 640, dociskamy pacą lub wałkiem gumowym. Maty łączymy ze sobą na zakładkę min. 5 cm lub na styk. W wariancie zakładkowym obszar łączenia krawędzi mat pokrywamy klejem montażowym Sopro Racofix® RMK 818. W wariancie na styk łączenia mat dodatkowo oklejamy taśmą uszczelniającą Sopro AEB® 641, a w narożach wklejamy narożniki Sopro AEB® 642, które mocujemy na kleju montażowym Sopro Racofix® RMK 818. Otwory odpływowe zabezpieczamy uszczelką podłogową lub ścienną Sopro AEB®, ró1)wnież stosując wodoszczelny klej Sopro Racofix® RMK 818. System mat uszczelniających Sopro AEB® nadaje się do stosowania na ścianach i podłogach.

To, jak długo będziemy się cieszyć stylową łazienką, zależy od jakości użytych materiałów, ale też od staranności wszelkich prac przygotowawczych. Trwałe, odpowiednio nośne podłoże, uzupełnione izolacją cieplną i akustyczną oraz zabezpieczone właściwym uszczelnieniem, nie będzie wprawdzie widoczne po zakończeniu prac budowlanych, ale będzie z całą pewnością odpowiedzialne za wieloletni komfort użytkowania.

Podobne artykuły