Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Miedź to dobra inwestycja

Opinia, że miedź jest droga w zastosowaniu, okazuje się mitem.  Instalatorzy proponując system ogrzewania podłogowego czy instalacje ciepłej i zimnej wody zwykle porównują tylko cenę jednego metra rury, co często wprowadza w błąd inwestorów.

Opinia, że miedź jest droga w zastosowaniu, okazuje się mitem.  Instalatorzy proponując system ogrzewania podłogowego czy instalacje ciepłej i zimnej wody zwykle porównują tylko cenę jednego metra rury, co często wprowadza w błąd inwestorów. Tymczasem materiały mają różne właściwości i rzeczywiste koszty instancji z miedzi i z tworzyw sztucznych różnią się bardzo nieznacznie.

Ogrzewanie podłogowe

Dla przykładu warto porównać koszty wykonania instalacji ogrzewania podłogowego oraz ciepłej i zimnej wody w domu jednorodzinnym o powierzchni ok. 160 m2 (typowy jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem, w którym znajduje się 12 pomieszczeń).

Ogrzewanie podłogowe w projektowanym domu można zbudować stosując:

• cienkościenne rury miedziane – system zaprasowywany,
• rury z tworzywa Alupex – system zaprasowywany.

W przypadku ogrzewania podłogowego zużyjemy dwukrotnie więcej rur z tworzywa Alupex niż rur miedzianych (w omawianym wariancie tych z tworzywa będzie ponad 1883 metry, podczas gdy miedzianych zaledwie 941 metrów). Powód? Większa wydajność cieplna miedzi. Aby otrzymać identyczną ilość ciepła z rur z tworzywa, rozstawy układania obiegów grzewczych muszą być mniejsze niż tych miedzianych.

Mniejsze rozstawy to więcej rur, więcej obiegów grzewczych, większe rozdzielacze, szafki, więcej złączek, większa pracochłonność, zatem i większe koszty. W przypadku wykonania ogrzewania podłogowego cienkościennymi rurami miedzianymi potrzeba ich ok. dwukrotnie mniej, krótszy jest też czas wykonania. Koszt samych materiałów w przypadku ogrzewania podłogowego rurą miedzianą jest porównywalny do instalacji Alupex, bo różnica to zaledwie 466 zł netto więcej w przypadku rur z miedzi, ale ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem miedzi wykonuje się szybciej i łatwiej, a co za tym idzie taniej.

Rura - materiał Ilość [m] Cena (zł/m) Wartość (zł)
Miedź 941 ok 7,00 6.587,00
Alupex 1883,3 ok. 3,25 6.120,73
Różnica   466,27

Instalacja ciepłej i zimnej wody

Instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej w projektowanym domu można zbudować stosując:

• rury miedziane twarde – instalacja lutowana,
• rury polietylenowe Stabi – instalacja zgrzewana.

Dla domu o powierzchni ok. 160 m2 koszty materiałów znów różnią się nieznacznie, bo zaledwie o 419 złotych (koszty rur razem ze złączkami).

Koszty instalacji z rur miedzianych Koszty instalacji z rur polipropylenowych Różnica
1647,67 zł netto 1228,66 zł netto 419,01 zł netto 34,1 %

Czy to dużo? Biorąc pod uwagę procent kosztów całej inwestycji budowy domu to na pewno niewiele. Natomiast zastosowanie miedzi w instalacjach ciepłej i zimnej wody jest wskazane ze względu na:

• bakteriobójcze właściwości miedzi,
• neutralność wobec smaku i zapachu wody pitnej,
• nie zarastanie kamieniem,
• uzupełnienie niezbędnego do życia mikroelementu jakim jest miedź,
• odporność na wysoką temperaturę wody,
• łączenie łatwymi technikami: lutowanie, skręcanie, zaciskanie, zaprasowywanie i spawanie,
• możliwość montażu w każdej temperaturze otoczenia,
• odporność na naprężenia powstałe przy gięciu.

Wszystko to sprawia, że choć instalacje wodne z tworzyw sztucznych są nieznacznie tańsze, to te miedziane są lepszej jakości i będą bezawaryjnie służyć zdecydowanie dłużej, przynosząc oszczędności czasu, robocizny, materiałów.  

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) www.pcpm.pl jest częścią Europejskiego Instytutu Miedzi (European Copper Institute, ECI) z siedzibą w Brukseli. PCPM jest organizacją powołaną przez producentów miedzi i jej przetwórców do działań na rzecz zwiększania jej zastosowań w gospodarce zarówno naszego kraju, jak i krajów Europy Środkowej. Jego działalność koordynowana jest oraz współfinansowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Miedzi (International Copper Association, ICA) z siedzibą w Nowym Jorku.

PCPM powstało i działa, by tworzyć warunki na rynku dla zwiększenia popytu na produkty z miedzi i jej stopów. Stawia sobie za cel wszechstronne przedstawianie korzyści wynikających z zastosowania miedzi, by stała się ona materiałem uznanym i pożądanym w dziedzinach takich jak: energetyka, telekomunikacja, budownictwo, architektura, ochrona środowiska czy też zdrowie człowieka.

European Copper Institute (ECI) www.eurocopper.org jest organizacją zrzeszającą światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze (reprezentowane przez International Copper Association) oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Jego misją jest promowanie korzyści płynących ze stosowania miedzi w nowoczesnym społeczeństwie. ECI działa w oparciu o Centralę w Brukseli oraz sieć 11 Centrów Promocji Miedzi w całej Europie, której częścią jest PCPM

Podobne artykuły