Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Maski przeciwpyłowe i filtry
budownictwo.org id57992 00.00 PLN 5 5

Maski przeciwpyłowe i filtry

Podgląd

Maski przeciwpyłowe i filtry

Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

Dom Techniczny Grudnikowie Sp. Jawna

Barycz 9
98-300 Wieluń
łódzkie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. 1: 43843 44 01
tel. 2: 43 843 36 71
kom. 1: 502 103 808
kom. 2: 502103808
e-mail 1: sklep@domtechniczny24.pl
e-mail 2: info@domtechniczny24.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Maski przeciwpyłowe jednorazowe i wielokrotnego użytku.

Akcesoria do masek Secura, filtry P1 P2 i P3.

PRZEZNACZENIE :

  • Zestaw SECURA 2000 DUST stanowi ochronę układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 4 x NDS – dla filtrów klasy P1 oraz wartość 10 x NDS dla filtrów klasy P2.
  • Typowe zastosowania filtrów klasy P1 R: urabianie węgla kamiennego i brunatnego, granitu marmuru, piaskowca, dolomitu itp.; (cięcie szlifowanie) żelaza, stali i kamienia; obróbka drewna miękkiego w tartakach i stolarniach: czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych: produkcja; przeładunek i stosowanie wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego, produkcja maki i pasz.
  • Typowe zastosowania filtrów klasy P2 R: urabianie surowców mineralnych zawierających ponad 50% wolnej krzemionki; spawanie elektryczne; wytapianie i odlewanie metali (oprócz cynku i ołowiu); obróbka aluminium i jego stopów; pozyskiwanie i przeróbka rud metali (rudy miedzi, cynku, ołowiu, żelaza); cięcie i szlifowanie drewna twardego; produkcja pasz i produktów farmaceutycznych; lakierowanie proszkowe.

CHARAKTERYSTYKA :

W skład zestawu wchodzą następujące elementy: półmaska SECURA 2000, dwa łączniki puszkowe z filtrami SECAIR 2000.12 P1 R klasy P1 lub SECAIR 2000.06 P2 R klasy P2, zamontowane na półmasceoraz 10 szt. filtrów SECAIR 2000.11 P1 R lub SECAIR 2000.06 P2 R w opakowaniu foliowym.

WYMAGANIA :

Półmaska SECURA 2000 oraz filtry płaskie SECAIR 2000.12 P1 R, SECAIR 2000.06 P2 R posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.12 P1 R i SECAIR 2000.06 P2 R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU :

1. Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli:

• stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze
• zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy
• stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danej klasy filtrów (filtry klasy P1 4xNDS, filtry klasy P2 10xNDS)
• nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy

2. Zestaw należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami
3. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić filtry jeżeli:
• półmaska lub filtry zostały uszkodzone
• we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie

4. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.
5. Używać wyłącznie filtrów i część zamiennych zalecanych przez producenta zestawu.

KONSTRUKCJA :

1. Półmaska SECURA 2000:
• część twarzowa – silikon lub neopren
• zawór wydechowy – polipropylen, silikon
• łącznik bagnetowy – polipropylen
• zawór wdechowy – polipropylen, silikon
• uszczelki – neopren
• nagłowie – polipropylen, guma w osłonie z poliestru
2. Filtry płaskie – mieszanka tworzyw
3. Łączniki puszkowe –polipropylen

PRZECHOWYWANIE :

Zestaw SECURA 2000 DUST należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury −5 °C - +40 °C i wilgotności względnej poniżej 80%. Zestaw nie powinien być przechowywany razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonany.

TRWAŁOŚĆ:

Zestaw zachowuje parametry ochronne przez okres 3 lat przechowywania w opakowaniu fabrycznym. 

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy