Flir
RECTOR Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Konsolidacja próżniowa MV
budownictwo.org id55978 00.00 PLN 5 5

Konsolidacja próżniowa MV

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Menard Polska Sp. z o.o.

Powązkowska bud. 44 nr C
01-797 Warszawa
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22560 03 00
faks: 22560 03 01
e-mail: biuro@menard.pl


Rozmawiamy w językach:

angielski polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!

Konsolidacja próżniowa MV

Metoda konsolidacji próżniowej MV opracowana i wdrożona pod koniec lat 80. ubiegłego wieku przez firmę Menard, pozwoliła na skuteczne wykorzystanie pomp próżniowych do przyśpieszenia kompresji gruntów słabych. Technologia ta jest alternatywnym rozwiązaniem problemu wzmacniania słabego podłoża gruntowego w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem wraz z przeciążeniem i drenami pionowymi.

Ważnym punktem jest instalacja urządzeń pomiarowych – piezometrów, inklinometrów, ciśnieniomierza oraz reperów talerzowych. Pozwala to na bieżąco monitorować postęp konsolidacji. Pompowanie kończy się w chwili osiągnięcia projektowanych osiadań lub zakładanych parametrów (wskaźnika porowatości, wytrzymałości na ścinanie). Metoda Menard Vacuum wymaga czasu – zazwyczaj cały proces trwa ok. 6 miesięcy. Czas ten jednak nie jest uzależniony w tak wysokim stopniu od parametrów gruntu, jak w przypadku metody klasycznej, ale od sprawności układu technologicznego. Praktyka pokazuje, że przy odpowiednim planowaniu budowy, zastosowanie technologii konsolidacji próżniowej nie wydłuży czasu inwestycji.

Zastosowanie

Obszar zastosowania konsolidacji próżniowej MV jest bardzo szeroki, poczynając od dróg, autostrad i obszarów pod różnego rodzaju zbiorniki (paliw, materiałów sypkich) do konstrukcji wielkoobszarowych, takich jak terminale lotnicze czy terminale portów kontenerowych.

Metoda ta stanowi często jedyną alternatywę wobec wykonania posadowienia pośredniego na palach, szczególnie gdy w podłożu występują grunty organiczne o dużych wilgotnościach oraz miąższościach, przekraczających 25,0m i na dużych obszarach. Technologię MV - oprócz gruntów organicznych (torfy, namuły, gytie) - można z powodzeniem stosować w miękkoplastycznych gruntach spoistych (gliny), przy miąższości gruntów nienośnych, dochodzących do 30m. Maksymalne obciążenia przekazywane na skonsolidowany grunt (po jego zdrenowaniu) zależą wprost od jego rodzaju, stopnia konsolidacji oraz charakteru pracy konstrukcji.

Rozpatrując aspekt techniczno-ekonomiczny, użycie podciśnienia do konsolidacji gruntów ściśliwych prowadzi do rozwiązań tanich i bezpiecznych.

Zalety

  • Ekonomiczność - główna idea technologii konsolidacji próżniowej, czyli możliwie maksymalne wykorzystanie nośności ośrodka gruntowego, czyni technologię MV jedną z najbardziej ekonomicznych technologii wzmacniania podłoża. Dodatkowym atutem jest eliminacja przemieszczeń poziomych, przez co notuje się o wiele mniejsze zużycie materiału gruntowego do wypełnienia powstałych osiadań. Ma to oczywiste znaczenie przy redukcji kosztów budowy nasypu drogowego;
  • Skuteczność w skali makro - użycie technologii konsolidacji próżniowej pozwala na realizację wzmocnienia podłoża w sposób wydajny i bezpieczny na obszarze 50 000 m2 i więcej;
  • Skala wykonania - jedna z niewielu technologii wzmacniania gruntów stosowana dla warstw nienośnych o znacznej miąższości, nawet do głębokości 50m;
  • Terminowo efektywna - technologia MV odznacza się znaczącą oszczędnością czasu w stosunku do innych metod konsolidacji. Pozwala na prowadzenie kolejnych etapów budowy już w 2 tygodnie po rozpoczęciu próżniowej konsolidacji gruntu;
  • Przyjazna środowisku - stosowanie technologii konsolidacji próżniowej nie wiąże się z koniecznością podawania betonów ani żadnych iniektów cementowych;
  • Brak konieczności budowy nasypu przeciążeniowego: skrócenie czasu w stosunku do klasycznej konsolidacji (dreny plus nasyp przeciążający).
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy