Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Iniekcja Soilfrac
budownictwo.org id15478 00.00 PLN 5 5

Iniekcja Soilfrac

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Keller Polska Sp. z o.o.

Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

tel.: 22448 92 00
faks: 22448 92 05
e-mail: Keller-Polska@keller.com.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budownictwo.org!
Dziękujemy!

Iniekcja Soilfrac jest wykorzystywana do rozwiązywania wielu problemów w specjalistycznym budownictwie podziemnym, a szczególnie tam, gdzie niezbędna jest korekta położenia istniejących obiektów budowlanych w pionie. W tym celu, poprzez system wykonanych wcześniej poziomych rur iniekcyjnych pompuje się w sposób kontrolowany iniekt wykonany na bazie cementu. W połączeniu ze specjalnie do tego celu rozwiniętą techniką pomiarową oraz precyzyjną kontrolą przebiegu robót, możliwe jest bezpieczne podnoszenie istniejących obiektów budowlanych.

Etapy wykonania iniekcji w technologii Soilfrac

Etapy wykonania iniekcji w technologii Soilfrac, Keller

Przebieg robót:


1. Przygotowanie szybu roboczego

W przypadku braku możliwości innego dostępu i założenia rur iniekcyjnych pod budowlą należy wykonać szyb roboczy, z którego wykonywane będą odwierty.

2. Wbudowanie rur iniekcyjnych

W podłoże gruntowe podlegające wzmocnieniu wprowadza się techniką wiertniczą poziome rury iniekcyjne wyposażone w system zaworów iniekcyjnych, umożliwiających wielokrotną, powtarzalną iniekcję.

3. Faza pierwsza - iniekcja wstępna

Iniekcję poprzez system poziomych rur wykonuje się za pomocą pakera połączonego przewodem iniekcyjnym ze stacją wytwarzania iniektu i kontroli przebiegu robót. Specjalna konstrukcja pakera umożliwia wykonywanie iniekcji w sposób kontrolowany poprzez dowolnie wybrany pojedynczy zawór. Iniekcję wstępną wykonuje się w celu wywołania stanu naprężania w gruncie, pozwalającego na późniejsze kontrolowane i precyzyjne podnoszenie obiektu budowlanego.

4. Faza druga - kompensacja osiadania

W tym etapie robót wykonuje się wielokrotnie powtarzalną iniekcję Soilfrac doprowadzającą w rezultacie do kontrolowanego podniesienia obiektu budowlanego. Dzięki zaawansowanemu procesowi kontroli przemieszczeń obiektu budowlanego oraz kontroli robót, iniekcja każdorazowo wykonywana jest poprzez specjalnie do tego celu wybrany zawór iniekcyjny znajdujący się pod budynkiem. Wykonanie iniekcji Soilfrac powoduje rozrywanie struktury gruntu i penetrację zaczynu iniekcyjnego poprzez powstałe szczeliny, wywołując dodatkowe naprężenie w gruncie co w rezultacie prowadzi do podnoszenia obiektów budowlanych. Rury iniekcyjne mogą być utrzymywane w stanie „gotowości" przez wiele lat co umożliwia korygowanie położenia obiektów budowlanych wielokrotnie, np.: w przypadku powtarzających się szkód górniczych.

Podczas wykonywania iniekcji kontrolowane jest wiele parametrów produkcyjnych, m.in. objętość pompowanego iniektu poprzez poszczególne zawory, ciśnienie iniekcji, prędkość pompowania iniektu, skład i stabilność zaczynu iniekcyjnego. Budynek pod którym wykonuje się iniekcję przed rozpoczęciem robót zostaje opomiarowany, do tego celu stosuje się min. repery geodezyjne do niwelacji precyzyjnej, ekstensometry, szczelinomierze, poziomice precyzyjne, czujniki kontroli zarysowań.

Technologia Soilfrac znajduje głównie zastosowanie w następujących dziedzinach:

  • Podnoszenie obiektów budowlanych nadmiernie lub/i nierównomiernie osiadających.
  • Ochrona obiektów budowlanych przed nadmiernymi osiadaniami oraz korekta ich osiadania w przypadku posadowienia na terenach występowania szkód górniczych.
  • Zabezpieczenie budowli przed osiadaniami wywołanymi budową tuneli podziemnych.

Zalety technologii Soilfrac:

  • Możliwość zastosowania pod obiektami budowlanymi bez zagrożenia dla budynków sąsiednich.
  • Zastosowanie możliwe w praktycznie każdych warunkach gruntowych.
  • Przyjazna dla środowiska z uwagi na stosowanie nieszkodliwych składników do produkcji iniektu.

Do najciekawszych przykładów zastosowania technologii Soilfrac przez firmę Keller należą:

  • Zabezpieczenie zabytkowego dworca głównego w Antwerpii. Prace wykonano w związku z budową podziemnego tunelu dla szybkiej kolei.
  • Zapobieżenie osiadaniom fabryki AEG w trakcie budowy tunelu drogowego w Bielefeld.
  • Zabezpieczenie budynków starego miasta w Lizbonie w trakcie budowy tunelu metra.

Inne produkty firmy