budownictwo

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Oferta pracy

Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2024-05-15 | ID oferty: 2174170Opis stanowiska:

Nadzorowanie realizacji zadań przyporządkowanych Wydziałowi Koordynacji Technicznej, w szczególności:

 • Kierowanie pracą i koordynowanie działań osób zatrudnionych na podległych stanowiskach.

 • Koordynowanie i realizacja w trybie przetargowym zamówień usług lub dostaw na potrzeby Oddziałów Terenowych i Spółki.

 • Współdziałanie z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Spółki i stała wymiana informacji w celu usprawnienia wykonywania pracy; dokonywanie niezbędnych uzgodnień przy prowadzeniu spraw wspólnych.

 • Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji technicznej budynków i obiektów budowlanych,

 • Nadzorowanie przeprowadzania przez OT przeglądów technicznych obiektów budowalnych zgodnie z Prawem budowlanym oraz przeglądów doraźnych wynikających z bieżącej eksploatacji i innych przepisów prawa.

 • Koordynacja procesu ofertowania.

 • Planowanie, wdrażanie, utrzymanie oraz optymalizacja i kontrolowanie mechanizmów/procedur związanych z utrzymaniem nieruchomości.

 • Sporządzanie informacji zarządczej (sprawozdania, raporty, zestawienia) o zarządzanym zasobie.

 • Definiowanie bazy niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych w zakresie najmu nieruchomości, nadzór nad poprawnością procesów gromadzenia i aktualizacji.

 • Nadzór nad przygotowaniem i realizacją planów finansowych w Oddziałach Terenowych w zakresie właściwości.Wymagania: • wykształcenie wyższe,

 • posiadanie uprawnień budowlanych,

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym minimum 2 letnie,

 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,

 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem – mile widziana (rekompensowane finansowo przez pracodawcę),

 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,

 • umiejętność kierowania zespołem, systematyczność, dokładność, samodzielność, inicjatywa własna, odpowiedzialność.Oferujemy: • pracę w stabilnej firmie,

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,

 • szkolenia zawodowe,

 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,

 • dodatkowe ubezpieczenie,

 • pakiet socjalny.Forma kontaktu:

 


Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej


 


Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 22 379 45 82, adresem mailowym [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy państwowe, działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 • Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
Źródło oferty