Flir
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.
Podgląd
dostępny

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA

Zamów książkę

Autor: SIGMA-NOT
Wydawnictwo: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Stron: 1
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Ocena: 0,0 Opinie: 0

Data wydania:

01-01-2000

Druk w kolorze:

tak

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Okładka CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA 2/2017
W NUMERZE 2/2017  
   
CIEPŁOWNICTWO- DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING  
   
Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret 47
Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2  Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 53
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Air Temperature Data ‒ Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski 59
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie. Analysis of the Cost of Preparation of Domestic Hot Water in A Single-Family Home, Taking Account of the Subvention Under the Limitations of Low Emission Programme in Krakow ‒ Damian Muniak, Karol Wabik, Anna Korzeń 63
   
WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING  
   
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych. Principles for the Designing Ventilations Systems for Energy-Efficient Buildings ‒ Łukasz Amanowicz, Edward Szczechowiak 72
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających. Cześć 1: Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych. Ways of Utilization of Waste Heat Recovered from the Engines of Watercrafts. Part 1: Application for Cooling ‒ Marek Dzida, Marta Gosz, Rafał Andrzejczyk 79
   
WYDARZENIA  
   
Premiera ZODIC- nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych 85
   
PORADNIK PROJEKTANTA  
   
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu 86

.


Okładka CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA 2/2017
W NUMERZE 2/2017  
   
CIEPŁOWNICTWO- DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO – HEATING  
   
Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret 47
Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2  Marek Mazurek, Mariusz Piękoś 53
Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 2. Modele oparte na pomiarze temperatury powietrza. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Air Temperature Data ‒ Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski 59
Analiza kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym, z uwzględnieniem dopłat w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Krakowie. Analysis of the Cost of Preparation of Domestic Hot Water in A Single-Family Home, Taking Account of the Subvention Under the Limitations of Low Emission Programme in Krakow ‒ Damian Muniak, Karol Wabik, Anna Korzeń 63
   
WENTYLACJA ● KLIMATYZACJA – VENTILATION ● AIR-CONDITIONING  
   
Zasady projektowania systemów wentylacji budynków energooszczędnych. Principles for the Designing Ventilations Systems for Energy-Efficient Buildings ‒ Łukasz Amanowicz, Edward Szczechowiak 72
Sposoby zagospodarowania ciepła odpadowego z silników napędowych jednostek pływających. Cześć 1: Wykorzystanie ciepła do napędu urządzeń chłodniczych. Ways of Utilization of Waste Heat Recovered from the Engines of Watercrafts. Part 1: Application for Cooling ‒ Marek Dzida, Marta Gosz, Rafał Andrzejczyk 79
   
WYDARZENIA  
   
Premiera ZODIC- nowoczesnych systemów oddymiania klatek schodowych 85
   
PORADNIK PROJEKTANTA  
   
Audytor OZC 6.8 Pro. Nowe możliwości programu 86

Brak załączników