Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
Miejsce reklamowe Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.
Styropianowe panele ścienne 3D DECORTENA KB Projekt

Księgarnia

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Zasady określania wartości nieruchomości - okładka
Autor:

Cena: 50,00 pln

 Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Metodyka planowania w zarządaniu nieruchomościami - okładka
Autor:

Cena: 45,00 pln

Poradnik Kierownika Budowy z teczką dokumentacji na pendrive - okładka
Autor:

Cena: 619,00 pln

Książka Obiektu Budowlanego - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Hałas i zanieczyszczenia w wentylacji pomieszczeń - okładka
Autor:

Cena: 78,00 pln

Elektryczne i nieelektryczne urządzenia EX - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Poszerzanie mostów - okładka
Autor:

Cena: 89,00 pln

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Przetargi

2019-12-11 Budowa parkingów rowerowych – zadanie 7
2019-12-11 Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.
2019-12-11 Wykonanie robót budowlanych rozbiórkowych posadzek dla zadania pn. „Przebudowa i remont ze zmianą sposobu użytkowania dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni przy ul. Chylońskiej 237 dla potrzeb Domu Sąsiedzkiego Przystań – Chylońska 237”
2019-12-11 MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
2019-12-11 Budowa budynku samodzielnej kancelarii podwójnej dla lesnictwa Tabórz i Sarni Dół
2019-12-11 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+132,50 (stary pikietaż 16+049) drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+213,50 (stary pikietaż 16+130) drogi wojewódzkiej nr 802 w miejscowości Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” - nr postępowania 185/19
2019-12-11 Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów” będących w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r
2019-12-11 MODERNIZACJA PARKU PRZY UL.PERZYŃSKIEGO ORAZ W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 2018 REALIZACJĘ PROJEKTU PN. PROFESJONALNE STANOWISKO DO STREET WORKOUT’U W PARKU PRZY UL.PERZYŃSKIEGO

Partnerzy

###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
JOBS.PL
###
Baza Doradztwa Budowlanego - BDB
###
Krajowy Rynek Nieruchomości
###
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług
###
DOBRY DOM
###
decyzje-IT.pl
###
Portal Rynku Pracy HRK.PL