Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - wrzesień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej - wrzesień 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

- wrzesień 2019

 

PN-B-10425:2019-09 - wersja polska

Data publikacji: 16-09-2019

Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania

Zakres

Niniejsza norma dotyczy przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych stosowanych w indywidualnych budynkach mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Niniejszą normę stosuje się do przewodów kominowych wykonanych w technologii murowanej z różnorodnych niepalnych materiałów budowlanych oraz murowanych kominów systemowych do których podłączone są urządzenia o mocy nie większej niż 50 kW.

W niniejszej normie określono wymagania materiałowe i konstrukcyjne dotyczące przejścia przewodów kominowych przez stropy, wymagania dotyczące zakończenia przewodów kominowych ponad dachem oraz doboru przekroju przewodu kominowego do urządzeń które obsługuje.

 

PN-EN 15269-2:2013-03 - wersja polska

Data publikacji: 16-09-2019

Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy jedno i dwuskrzydłowych zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na czopach obrotowych. Określono metodologię rozszerzania zakresu zastosowania wyników badań otrzymanych z badania(badań) odporności ogniowej przeprowadzonego(-ych) zgodnie z EN 1634-1.

W zależności od zakresu odpowiedniego badania lub badań, rozszerzone zastosowanie może obejmować wszystkie lub niektóre elementy z poniższej listy:
— klasyfikacje: szczelności ogniowej (E), szczelności ogniowej/promieniowania (EW) lub szczelności ogniowej/izolacyjności ogniowej (EI1 lub EI2);
— skrzydło drzwiowe;
— kratki wentylacyjne i/lub żaluzje;
— elementy mocowania do ściany/sufitu (ościeżnica/system zawieszenia);
— przeszklenie skrzydła drzwiowego; panelu bocznego, panelu górnego ze ślemieniem lub panelu górnego bez ślemienia;
— elementy okuć budowlanych;
— wykończenia dekoracyjne;
— uszczelki pęczniejące, dymoszczelne, dociskowe lub akustyczne;
— alternatywną(-e) konstrukcję(-e) mocującą(-e).

 

PN-EN 1993-1-5:2008/A2:2019-09 - wersja angielska

Data publikacji: 16-09-2019

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-5: Blachownice

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdział 4.5.2.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Budownictwo.org/Budowa.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły