Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
RECTOR Polska Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PRO-SERVICE Sp. z o.o.	Test-Therm Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Najpopularniejsze metody spawania?

04-07-2019, 02:00

Spawanie jest jedną z najpopularniejszych metod łączenia metali. Powstaje w wyniku rozgrzania i roztopienia jednego lub więcej materiałów, a następnie ich wystudzenia, co prowadzi do powstania trwałego, nierozerwalnego złącza. Do spawania wykorzystuje się różne techniki i narzędzia, a także stosuje dodatkowe mieszanki gazowe czy metale spajające. Poznaj najpopularniejsze metody tworzenia złączy spawanych.

Najpopularniejsze metody spawania?

Podział metod spawania

Połączenia spawane są uważane za jedne z najtrwalszych, dlatego znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, w tym również w budownictwie, przemyśle stoczniowym motoryzacyjnym, maszynowym i lotniczym. Z tej techniki łączenia metali czy tworzyw sztucznych korzysta się też podczas produkcji czy montażu przedmiotów użytkowych, takich jak: ogrodzenia, ławki parkowe, huśtawki, łańcuchy techniczne czy wiadra. Rodzaj materiału oraz typ konstrukcji sprawiają, że do spawania wykorzystuje się różne metody. Do najpopularniejszych zaliczają się te wykonywane w osłonie gazowej – MIG, MAG i TIG.

Poza nimi stosuje się też spawanie:

  • gazowe,
  • plazmowe,
  • łukiem krytym,
  • łukowe elektrodami otulonymi,
  • żużlowe,
  • elektronowe.

Metody spawania w osłonie gazowej

Metody znane jako MIG, MAG i TIG są najczęściej wykorzystywane ze względu na ich uniwersalność oraz stosunkowo szeroki dostęp do sprzętu. Dzięki automatom spawalniczym można wykonywać trwałe połączenia nie tylko w profesjonalnych zakładach, ale również w prywatnych warsztatach usługowo na lub własny użytek. Jedynym warunkiem jest ukończenie odpowiedniego szkolenia i uzyskanie kwalifikacji. Spawarki MIG, MAG i TIG są dostępne w wielu wypożyczalniach, co znacznie ułatwia spawanie we własnym zakresie. Czym różnią się te trzy metody?

  1. MIG (Metal Inert Gas) jest metodą stosowaną przy spawaniu metali nieżelaznych. Do wykonywania połączenia jest wykorzystywana elektroda topliwa (tzw. drut elektrodowy), która podczas pracy rozpuszcza się, a wytworzony płynny metal spaja dwa elementy. Aby zapobiec zmianom cieczy pod wpływem kontaktu z powietrzem spawanie metoda MIG jest realizowane w osłonie gazów obojętnych – argonu, helu oraz ich mieszanek.
  2. MAG (Metal Active Gas) to metoda stosowana do wykonywania połączeń spawanych stali niestopowych, niskostopowych oraz wysokostopowych. Podobnie, jak w przypadku metody MIG tu również wykorzystuje się elektrodę topliwą. Jest nią drut pełny lub proszkowy. Spawanie przebiega w osłonie gazów chemicznych – argonu, tlenu, dwutlenku węgla i innych lub ich mieszanek.
  3. TIG jest najrzadziej stosowana ze wszystkich trzech metod spawania w osłonie gazów, ponieważ jest spośród nich najmniej wydajna. Z drugiej strony gwarantuje bardzo wysoką precyzję wykonywania spawu, dlatego sprawdza się tam, gdzie niezwykle ważna jest estetyka wykonania. Do spawania wykorzystuje się elektrodę nietopliwą, a rozpuszczeniu ulegają krawędzie łączonych elementów. Gazy osłonowe są takie same, jak w metodzie MIG. Spawanie metodą TIG jest wykorzystywane do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (aluminium, magnezu, miedzi i ich stopów a także niklu).

Najpopularniejsze metody spawania?

Źródło: https://www.womet.com.pl/uslugi/spawanie/

Wśród innych metod spawalniczych stosunkowo często są też wykorzystywane spawanie gazowe oraz łukowe z elektrodami otulonymi. Obie stosuje się przy spajaniu stali oraz metali nieżelaznych. Druga metoda dodatkowo może też być wykorzystywana do spawania żeliwa i staliwa. Różnice między nimi polegają na tym, że w metodzie spawania gazowego do roztapiania metalu wykorzystuje się gaz palny – acetylen, który pali się w kontakcie z tlenem z powietrza. W drugiej metodzie jest wykorzystywany łuk elektryczny (generowany prądem stałym lub zmiennym), który powstaje pomiędzy elektrodą otuloną i spawanym elementem. Elektrody różnią się otuliną – kwaśną, rutylową, zasadową, rutylowo-kwaśną, celulozową, rutylowo-celulozową lub innymi.
 

Podobne artykuły