Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Artykuł Dodaj artykuł

Nowy zakład PRESS GLASS z certyfikatami ift Rosenheim i CEKAL

Uruchomiona w ubiegłym roku nowa fabryka firmy PRESS GLASS, która zlokalizowana jest w Varaždin (Chorwacja), otrzymała certyfikaty instytutów ift Rosenheim oraz CEKAL.

Nowy zakład PRESS GLASS z certyfikatami ift Rosenheim i CEKALUruchomiona w ubiegłym roku nowa fabryka firmy PRESS GLASS, która zlokalizowana jest w Varaždin (Chorwacja), otrzymała certyfikaty instytutów ift Rosenheim oraz CEKAL. Jak wskazuje producent, dokumenty nie tylko potwierdzają jakość produkowanych w zakładzie szyb, ale także wzmacniają konkurencyjność odbiorców.

Nowa fabryka PRESS GLASS, firmy specjalizującej się w wytwarzaniu szyb dla budownictwa, posiada już odpowiednie certyfikaty Niemieckiego Instytutu Techniki Okiennej (ift Rosenheim), potwierdzające zgodność produkowanych w niej zespolonych szyb izolacyjnych oraz szkła hartowanego typu float z europejskimi normami EN 1279-5 i EN 12150-2. W efekcie takie wyroby mogą być opatrywane znakami CE.

Jak informuje producent, analogiczny proces badania i certyfikacji zakończył także instytut CEKAL. Wydany dokument poświadcza, że produkowane w chorwackim zakładzie szyby zespolone mogą być używane we Francji. Szyby wytwarzane zgodnie ze standardami instytutu oznaczane są w tym przypadku na ramce dystansowej specjalnym znakiem „CEKAL 789”.

Nowy zakład PRESS GLASS z certyfikatami ift Rosenheim i CEKAL

Przeprowadzone dla szyb z fabryki w Varaždin procesy certyfikacji dobrze wpisują się w realizowaną przez nas politykę kontroli jakości oraz wspierania odbiorców. Co warte podkreślenia, dzięki tego typu świadectwom nasi partnerzy biznesowi stają się bardziej konkurencyjni i zyskują łatwiejszy dostęp do poszczególnych rynków” – tłumaczy PRESS GLASS.

Nowy zakład w Chorwacji to czwarta fabryka PRESS GLASS. Producent posiada także trzy zakłady w Polsce. Wytwarzane w nich szyby trafiają do większości krajów europejskich i znajdują odbiorców również na innych kontynentach, w tym m.in. na rynkach północnoamerykańskich oraz azjatyckich.

Podobne artykuły