google

  budownictwo, materia造 budowlane, okna

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 21.10.2019
  1 USD
  3.8307
  -0.0196
  1 EUR
  4.2775
  -0.0069
  1 CHF
  3.8899
  -0.007
  1 GBP
  4.9709
  0.0038
  1 RUB
  0.0601
  -0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek :1 od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, Powiat Wadowicki.
  • Region: ma這polskie
  • Zamieszczono: 2019-10-08

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 607003-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

  Powiat Wadowicki: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek :1 od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, Powiat Wadowicki".
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wadowicki, krajowy numer identyfikacyjny 72183421000000, ul. ul. Batorego  2 , 34-100  Wadowice, woj. ma這polskie, pa雟two Polska, tel. 338734200, e-mail biuro@powiat.wadowice.pl, faks 338232433.
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.wadowice.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  www.powiat.wadowice.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Sk豉danie ofert wy陰cznie w formie pisemnej
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach: odcinek :1 od km 0+007 do km 0+045, odcinek 2: od km 0+045 do km 0+470, odcinek 3: od km 0+470 do km 0+649, Powiat Wadowicki".
  Numer referencyjny: NIZ.272.PN.69.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1792K ul. Sienkiewicza w Wadowicach na odcinku nr 1 od km 0+007 do km 0+045, odcinku nr 2 od km 0+045 do km 0+470 oraz odcinku nr 3 od km 0+470 do km 0+649" . Planowana inwestycja obejmuj przebudow istniej帷ej ulicy po jej aktualnym 郵adzie. Przebudowa przedmiotowego odcinka ulicy wykonana b璠zie w ca這軼i w istniej帷ym pasie drogowym i b璠zie polega na:1. Ustawienie tymczasowej organizacji ruchu na czas rob鏒 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu2. Wycinka drzew.3. Roboty rozbi鏎kowe element闚 drogowych w ul. Sienkiewicza- rozbi鏎ka nawierzchni betonowych wjazd闚,- rozbi鏎ka wjazd闚 o nawierzchni asfaltowej,- rozbi鏎ka wjazd闚 z brukowej kostki betonowej,- rozbi鏎ka chodnik闚 z brukowej kostki betonowej,- rozbi鏎ka kraw篹nik闚 betonowych z 豉w betonow,- rozbi鏎ka obrze篡 betonowych,- frezowanie jezdni4. Budowa wodoci庵u wraz z przy陰czami- wodoci庵 z PE Dz40 - Dz280mm - przy陰cza do budynk闚 25 szt5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy陰czami- kanalizacja sanitarna z PVC Dz200 - Dz300mm - przy陰cza do budynk闚 7 szt6. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z pompowni w鏚, separatorem oraz kablem zasilaj帷ym przepompowni- kanalizacja deszczowa z PVC Dz200 - Dz800mm, grawitacyjna, t這czna Przebudowa kabli NN oraz zabezpieczenie istniej帷ych kabli SN i NN7. Wymiana istniej帷ych opraw o鈍ietleniowych, 20 szt, moc 150 W8. Przebudowie jedni bitumicznej ul. Sienkiewicza- 4 cm - warstwa 軼ieralna z betonu asfaltowego 0/11 ( nie ma ju recepty 0/12,8)- 8 cm - warstwa wi捫帷a z betonu asfaltowego 0/16- 20 cm - wymiana lub doziarnienie istniej帷ej podbudowy z kruszywa 豉manego- 28-48 cm - istniej帷a konstrukcja - podbudowa z kruszywa9. Przebudowie zatok postojowych- 10 cm lub 8 cm - warstwa 軼ieralna z kostki granitowej lub betonowej kostki brukowej koloru szarego (rozdzielenie miejsc parkingowych: kostka granitowa ciemna na odcinku w km 0+045 - 0+145, kostka betonowa czerwona na pozosta造m odcinku)- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa- 20 cm - wymiana lub doziarnienie istniej帷ej podbudowy z kruszywa 豉manego- istniej帷a podbudowa z kruszywaNa poszerzeniu zatoki lewostronnej oraz nowo projektowanej nawierzchni:- 10 cm lub 8 cm - warstwa 軼ieralna z kostki granitowej lub betonowej kostki brukowej koloru szarego (rozdzielenie miejsc parkingowych: kostka granitowa ciemna na odcinku w km 0+045 - 0+145, kostka betonowa czerwona na pozosta造m odcinku)- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa- 20 cm - podbudowa z kruszywa 豉manego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie- 30 cm - wymiana pod這瘸 na kruszywo naturalne stabiliz. Mech lub 簑瞠l wielkopiecowy 0/31,5- warstwa separacyjna z geow堯kniny 300g/m210. Budowie zatoki autobusowej- 8 cm - warstwa 軼ieralna z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego- 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa- 22 cm - podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20- 30 cm - wymiana pod這瘸 na kruszywo naturalne stabiliz. mech. lub 簑瞠l wielkopiecowy- warstwa separacyjna z geow堯kniny 300g/m2- zag瘰zczone istniej帷e pod這瞠 gruntowe G311. Przebudowie chodnik闚- 6 cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa- 20 cm - podbudowa z kruszywa 豉manego 0/31,5 stabiliz. mech.12. Budowa wyniesionego przej軼ia dla pieszych- 8 cm - betonowa kostka brukowa koloru czerwonego- 3m - podsypka cementowo - piaskowa- 20 cm - podbudowa z betonu cementowego B20- istniej帷a konstrukcja nawierzchni13. Przebudowie istniej帷ych zjazd闚- 8 cm- betonowa kostka brukowa koloru czerwonego- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa - 20 cm - podbudowa z kruszywa 豉manego 0/31,5 stabiliz. mech.- 10 cm - wymiana pod這瘸 na kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie- zag瘰zczone istniej帷e pod這瞠 gruntowe G314. Organizacja ruchu- oznakowanie poziome- oznakowanie pionowe15. Roboty wyko鎍zeniowe i porz康kowe- regulacje pionowe zawor闚, studni16. Nasadzenie drzew i krzew闚.

  II.5) G堯wny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45233142-6
  45233121-3
  45232130-2
  45232200-4
  45232210-7
  45232310-8
  45232440-8
  45233221-4
  45233252-0
  45233253-7
  45233290-8
  45316100-6
  45232130-2
  45231300-8
  45223500-1
  45233142-6
  45231300-8
  45231100-6
  45310000-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:    lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-11-30

  II.9) Informacje dodatkowe: z zastrze瞠niem:? do 16.12.2019 r. - do wysoko軼i 11 % warto軼i umowy ? do 30.11.2020 r. - do pozosta貫j warto軼i umowy okre郵onej ? Najp騧niej do ko鎍a kwietnia 2020 r. Wykonawca zako鎍zy roboty budowlane zwi您ane z budow przepompowni w鏚 deszczowych oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od przepompowni do studni kanalizacyjnej D4 (zlokalizowanej w ul. Sienkiewicza) obj皻ych przedmiotem zam闚ienia.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y nie stawia wymaga w tym zakresie. Warunek zostanie spe軟iony poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝. Informacje dodatkowe
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: -Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie ni窺zej ni 4.000.000,00 z brutto.W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. warunek wykonawcy mog spe軟ia 陰cznie.W przypadku gdy jakakolwiek warto嗆 dotycz帷a ww. warunku wyra穎na b璠zie w walucie obcej, zamawiaj帷y przeliczy t warto嗆 w oparciu o 鈔edni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszcz璚ia post瘼owania. Za dat wszcz璚ia post瘼owania Zamawiaj帷y uznaje dat umieszczenia og這szenia w miejscu publicznie dost瘼nym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. Je瞠li w tym dniu 鈔edni kurs NBP nie b璠zie opublikowany zamawiaj帷y przyjmie 鈔edni kurs z ostatniego dnia przed dniem og這szenia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: ? Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, dysponuje lub b璠zie dysponowa:? co najmniej 1 osob na stanowisko Kierownika budowy, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i kt鏎a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i in篡nieryjno drogowej lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wa積e na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚 oraz posiada do鈍iadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej uko鎍zonej roboty budowlanej polegaj帷ej na budowie lub przebudowie drogi publicznej co najmniej klasy L lub odpowiadaj帷ej tej klasie, o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 2. 000.000,00 z brutto,? co najmniej 1 osob na stanowisko Kierownika rob鏒, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i kt鏎a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci庵owych i kanalizacyjnych bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wa積e na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, ? co najmniej 1 osob na stanowisko Kierownika rob鏒, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i kt鏎a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wa積e na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, ? co najmniej 1 osob na stanowisko Kierownika rob鏒, kt鏎a b璠zie uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia i kt鏎a posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno軼i konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane wa積e na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚,Nale篡 przedstawi informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami w formie za陰czonego do oferty - wykazu (za陰cznik nr 4 do SIWZ). Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332, ze zm.) osoby, kt鏎e, przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy, uzyska造 uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj uprawnienia do pe軟ienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.Zakres uprawnie budowlanych nale篡 odczytywa zgodnie z tre軼i decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy b璠帷e podstaw ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych. Kieruj帷 si powy窺zymi przepisami zamawiaj帷y zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadaj帷e uprawnieniom wymaganym przez zamawiaj帷ego, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej wydanych przepis闚 oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej.? Warunek zostanie spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona nale篡cie i prawid這wo uko鎍zy, w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, co najmniej jedno zam闚ienie na roboty budowlane odpowiadaj帷e robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot tj. polegaj帷e na budowie lub przebudowie drogi publicznej wraz z kanalizacj (deszczowa lub sanitarna) co najmniej klasy L lub odpowiadaj帷ej tej klasie, o warto軼i rob鏒 nie mniejszej ni 2.000.000,00 z brutto - wraz z podaniem rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania i podmiot闚 na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone w formie za陰czonego do oferty - wykazu (za陰cznik nr 5 do SIWZ), przy czym dowodami o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Tak
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu; 1.1 W przypadku wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot闚 dokument wymieniony w ww. pkt 1. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj帷ego informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp Wykonawca zobowi您any jest przekaza Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  -wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) c);-wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚 na rzecz kt鏎ych te roboty zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) c); -informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert- potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w rozdziale V. pkt 1. 2) b);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ten/ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎y/kt鏎zy w ramach konsorcjum b璠zie/b璠 odpowiada/odpowiadali za spe軟ienie tego warunku. Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1. Przed up造wem terminu sk豉dania ofert Wykonawca zobowi您any jest do wniesienia wadium w wysoko軼i 100.000,00 z w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:a) pieni康zub) por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej, z tym 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nymc) gwarancjach bankowychd) gwarancjach ubezpieczeniowyche) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089).


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:


  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej

  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena za ca這嗆 zam闚ienia60,00
  Wyd逝瞠nie okresu gwarancji i r瘯ojmi na roboty budowlane25,00
  Dodatkowe do鈍iadczenie kierownika budowy15,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy mog by dokonywane wy陰cznie za zgod obu Stron w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem niewa積o軼i takich zmian.2. Niedopuszczalne s istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrze瞠niem ust. 3.3. Zmiana umowy, w zakresie terminu wykonania, mo瞠 by dokonana w przypadku zaistnienia okoliczno軼i, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy, a w szczeg鏊no軼i:1) z powodu wyst徙ienia dodatkowych, a niemo磧iwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez do鈍iadczonego Wykonawc rob鏒,2) z powodu dzia豉 os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷ych wykonanie rob鏒, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze Stron,3) z powodu okoliczno軼i si造 wy窺zej, np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie z pewno軼i, w szczeg鏊no軼i zagra瘸j帷ego bezpo鈔ednio 篡ciu lub zdrowiu ludzi lub gro膨cego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. kl瘰ki 篡wio這wej (huragany, powodzie, trz瘰ienie ziemi),4) wyst徙ieniu nadzwyczajnych warunk闚 pogodowych, kt鏎e nie pozwalaj na realizacj rob鏒 zgodnie z warunkami okre郵onymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob鏒 np. d逝gotrwa貫 i intensywne opady deszczu, niskie temperatury itp.5) wyst徙ieniem wykopalisk uniemo磧iwiaj帷ych wykonywanie rob鏒,6) wyst徙ieniem okoliczno軼i zaistnia造ch w trakcie realizacji zam闚ienia, a w szczeg鏊no軼i zaistnieniem niesprzyjaj帷ych warunk闚, geologicznych, hydrologicznych czy zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wyst徙ieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalaj帷ych na wykonanie zam闚ienia, w szczeg鏊no軼i rob鏒 bitumicznych, zgodnie z warunkami wykonania okre郵onymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob鏒 Budowlanych,4. Umowa mo瞠 by zmieniona w stosunku do z這穎nej oferty w stosunku do os鏏 realizuj帷ych zam闚ienie na ni瞠j wymienionych warunkach:1) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile pos逝瞠nie si podwykonawc doprowadzi do skr鏂enia terminu wykonania przedmiotu umowy, lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwi您a technologicznych w por闚naniu do wskazanych w SIWZ.2) zmiany os鏏 do kierowania robotami pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnie co wymagane w SIWZ oraz do鈍iadczenia wskazanego w ofercie5. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian umowy, o kt鏎ych mowa w art. 142 ust.5 pkt. 1-3 ustawy PZP, kt鏎e mog dotyczy zmian postanowie umowy w przypadku zmiany przepis闚 prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje si mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i wynagrodzenia w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towar闚 i us逝g,b) wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac,c) zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko軼i stawki sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne.6. Inne: w ka盥ym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiaj帷ego (np. gdy obni篡 to koszty inwestycji, skr鏂i czas realizacji lub obni穎na zostanie stawka VAT).
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-10-23, godzina: 10:30,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Dane kontaktowe

  Powiat Wadowicki
  34-100 Wadowice, ul. Batorego 2
  tel.: 338734200
  fax.: 338232433
  email: Wy郵ij email
  http://www.powiat.wadowice.pl
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z budownictwo.org!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 87456 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.