google

  budownictwo, materia造 budowlane, okna

  Og這szenia kategorie

  Kursy walut 20.08.2019
  1 USD
  3.9408
  0.0209
  1 EUR
  4.3656
  0.0137
  1 CHF
  4.0227
  0.0156
  1 GBP
  4.7654
  0.0123
  1 RUB
  0.0591
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomo軼i o nowo軼iach w bran篡
  Podaj imi i nazwisko:
  Tw鎩 adres email:
   
  Zam闚 czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chc doda:
  W zasi璕u km

  • Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu sektor 1
  • Region: zachodniopomorskie
  • Zamieszczono: 2019-08-12

  Szczeg馧y przetargu  Og這szenie nr 584463-N-2019 z dnia 2019-08-12 r.

  Gmina Miasto 安inouj軼ie: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu - sektor 1
  OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

  Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

  Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Program EWT Interreg Va tytu: ,,Wzrost atrakcyjno軼i dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powi您anie ze sob infrastruktury turystycznej, wsp鏊n promocj oraz zwi瘯szenie stopnia transgranicznej znajomo軼i oferty turystycznej / Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren - Akademie e.V."

  O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

  Nie


  Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

  Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

  Nie

  Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

  Nie


  Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

  Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto 安inouj軼ie, krajowy numer identyfikacyjny 81168429000000, ul. ul. Wojska Polskiego  1/5 , 72-600  安inouj軼ie, woj. zachodniopomorskie, pa雟two Polska, tel. 91 3212780, e-mail sekretariat@um.swinoujscie.pl, faks 91 3215995.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.swinoujscie.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Administracja samorz康owa

  I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

  Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

  Tak
  bip.um.swinoujscie.pl


  Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

  Tak
  bip.um.swinoujscie.pl


  Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Nie
  Inny spos鏏:

  Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
  Tak
  Inny spos鏏:
  Tak - w formie pisemnej; osobi軼ie w siedzibie zamawiaj帷ego, za po鈔ednictwem operatora pocztowego, kurierem, itp
  Adres:
  Gmina Miasto 安inouj軼ie, 72-600 安inouj軼ie, ul. Wojska Polskiego 1/5, parter - Stanowisko Obs逝gi Interesant闚,


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

  Nie
  Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


  II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu - sektor 1
  Numer referencyjny: WIM.271.1.35.2019
  Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
  Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
  wszystkich cz窷ci

  Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

  Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:
  2


  II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zam闚ienia w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu - sektor 1"jest:1) Cz窷 nr I - ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni alei spacerowych, wykonanie altany koncertowej, przebudow fontanny ,,poide趾o dla ptak闚", przebudow placu koncertowego i placu zabaw, monta nowej ma貫j architektury (豉wki, 鄉ietniki, stojaki na rowery), wykonanie nowego o鈍ietlenia parku, zagospodarowanie zieleni (ci璚ia sanitarne, kszta速owanie koron drzew, wycinka) oraz nasadzenie nowych drzew, krzew闚 oraz ro郵in ozdobnych zgodnie dokumentacj projektow, kt鏎ej wykaz stanowi za陰cznik nr 3 do umowy.2) Cz窷 nr II - ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu":Zam闚ienie swoim zakresem obejmuje jedynie cz窷 melioracji opisan w do陰czonej dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego zam闚ienia realizowane b璠 melioracje w p馧nocnej cz窷ci sektora 1 - tj.:- wykonanie zbiornika retencyjnego Zb1,- wykonanie row闚 odwadniaj帷ych Wl1 - P1, P2 - P3, P4-R1, Wl2-R2,- wykonanie przepust闚: W1 - Wl1, P1 - P2, P3 - P4, S4 - Wl2,- wykonanie studni: S1, S2, S3, S4, S5, - wykonanie wylot闚: W1, Wl1, Wl2,- wykonanie przepompowni w鏚 odwodnieniowych wraz z szafk zasilaj帷o sterownicz pompowni.Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia dla cz窷ci I i II znajduje si w za陰czniku 2.1 do SIWZ.2. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia okre郵a opis przedmiotu zam闚ienia stanowi帷y za陰cznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy rob鏒 stanowi帷y za陰cznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".3. Przedmiot zam闚ienia odpowiada nast瘼uj帷ym kodom CPV:

  II.5) G堯wny kod CPV: 77310000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45233253-7
  45231110-9
  45314310-7
  45247220-8
  45247270-3


  II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


  II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 10. Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegaj帷ych na powt鏎zeniu podobnych rob鏒 budowlanych, zgodnych z przedmiotem zam闚ienia podstawowego.1) przedmiot zam闚ienia - powt鏎zenie rob鏒 podobnych do okre郵onych w zam闚ieniu podstawowym.2) wielko嗆 lub zakres zam闚ienia - do 50 % warto軼i zam闚ienia podstawowego,3) warunki na jakich zostanie udzielone zam闚ienie - zgodnie z warunkami dotycz帷ymi zam闚ienia podstawowego okre郵onymi w umowie oraz ustalone w wyniku negocjacji.
  II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
  miesi帷ach:  9   lub dniach:
  lub
  data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

  II.9) Informacje dodatkowe: 1) dla Cz窷 nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"termin wykonania przedmiotu zam闚ienia: - nie d逝瞠j ni 9 miesi璚y od daty przekazania placu budowy2) dla Cz窷ci nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu"termin wykonania przedmiotu zam闚ienia: - nie d逝瞠j ni 6 miesi璚y od daty przekazania placu budowy

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
  Okre郵enie warunk闚: zamawiaj帷y nie stawia warunku w tym zakresie
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Okre郵enie warunk闚: zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca znajduje si w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniaj帷ej nale篡te wykonanie zam闚ienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie ni窺zej ni:- dla Cz窷ci nr I: Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym w 安inouj軼iu - etap 1" 1 500 000,00 z (s這wnie z這tych: jeden milion pi耩set tysi璚y 00/100);- dla Cz窷ci nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu" 600 000,00 z (s這wnie z這tych: sze嗆set tysi璚y 00/100);
  Informacje dodatkowe W przypadku sk豉dania oferty na wi璚ej ni jedn cz窷, wykonawca winien wykaza, 瞠 posiada 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i nie ni窺zej ni suma wymaga dla ka盥ej cz窷ci na kt鏎 sk豉da ofert,
  III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
  Okre郵enie warunk闚: zamawiaj帷y uzna, 瞠 wykonawca posiada wymagane zdolno軼i techniczne i/lub zawodowe zapewniaj帷e nale篡te wykonanie zam闚ienia, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:a) wykona nale篡cie w okresie ostatnich 10 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane, odpowiadaj帷e swoim rodzajem i warto軼i robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia.Przez zadanie (robot budowlan) odpowiadaj帷e wymaganemu rodzajowi i warto軼i Zamawiaj帷y rozumie:- dla Cz窷ci nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym w 安inouj軼iu - etap 1" - budow dr鏬 o nawierzchni 篤irowej i d逝go軼i minimalnej 800 m na jednym zadaniu lub wykonanie zieleni na inwestycjach dotycz帷ych park闚, plac闚 i skwer闚 miejskich lub zagospodarowanie terenu (ma豉 architektura), o powierzchni minimum 10 000 m2, - dla Cz窷ci nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu" - budow row闚 melioracyjnych o d逝go軼i minimalnej 500 m na jednym zadaniu;dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zam闚ienia, tj.:dla Cz窷ci nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym w 安inouj軼iu - etap 1"- kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i drogowej okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e, - kierownikiem rob鏒 bran篡 instalacyjnej elektrycznej posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e,- kierownikiem rob鏒 bran篡 instalacyjnej sanitarnej posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e,- kierownikiem rob鏒 ds. zieleni, ma貫j architektury i zagospodarowania terenu, kt鏎y posiada min. 12 - miesi璚zn praktyk zawodow przy konserwacji i piel璕nacji zieleni.dla Cz窷ci nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu"- kierownikiem budowy posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i hydrotechnicznej specjalizacji melioracje wodne okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e, - kierownikiem rob鏒 bran篡 instalacyjnej elektrycznej posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e,- kierownikiem rob鏒 bran篡 instalacyjnej sanitarnej posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i instalacyjnej okre郵one w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadaj帷e,Zamawiaj帷y nie dopuszcza 陰czenia powy窺zych stanowisk.Wszystkie osoby pe軟i帷e funkcje w budownictwie musz wykaza si aktualn przynale積o軼i do w豉軼iwej Izby Samorz康u Zawodowego przez ca造 okres pe軟ienia swojej funkcji.Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby wykonuj帷ych czynno軼i Kierownika Budowy przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tej osoby w celu przyznania punkt闚 w kryterium ocen. W celu unikni璚ia w徠pliwo軼i prosi si o podanie daty wydania uprawnie i o dok豉dne cytowanie zakresu uprawnie posiadanego za鈍iadczenia.UWAGA: W przypadku sk豉dania oferty na wi璚ej ni jedn cz窷, Zamawiaj帷y dopuszcza wyznaczenie tych samych os鏏 do realizacji zam闚ienia.W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. warunek wykonawcy mog spe軟ia 陰cznie.
  Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
  Informacje dodatkowe: Zamawiaj帷y dopuszcza wskazanie tych samych rob鏒 budowlanych dla wi璚ej ni jednej cz窷ci z zastrze瞠niem, 瞠 zakres, rodzaj oraz minimalna warto嗆 rob鏒 w odniesieniu do poszczeg鏊nych cz窷ci b璠zie zgodna z SIWZ Rozdzia V pkt 2 ppkt 3 lit a.Realizacja ka盥ej z rob鏒 budowlanych powinna by potwierdzona za陰czonymi dokumentami, potwierdzaj帷ymi, 瞠 roboty zosta造 wykonane nale篡cie oraz prawid這wo uko鎍zone.W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej jeden z wykonawc闚 musi spe軟ia ww. warunek samodzielnie.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno軼iach technicznych i zawodowych podmiot闚 trzecich na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy powy窺ze zastrze瞠nie dotyczy tych podmiot闚.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

  O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
  Nie
  O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1) Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie najwy瞠j oceniona, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia zostanie wezwany do z這瞠nia nast瘼uj帷ych o鈍iadcze i dokument闚 (aktualnych na dzie z這瞠nia o鈍iadcze lub dokument闚):a) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚, wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem podatkowym w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. za鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n. W przypadku sk豉dania oferty przez sp馧k cywiln wykonawca musi z這篡 oddzielne za鈍iadczenia dla ka盥ego ze wsp鏊nik闚 oraz oddzielne na sp馧k.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.b) za鈍iadczenie w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego albo inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert, lub inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. za鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n. W przypadku sk豉dania oferty przez sp馧k cywiln wykonawca musi z這篡 oddzielne za鈍iadczenia dla ka盥ego ze wsp鏊nik闚 oraz oddzielne na sp馧k.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.c) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;W przypadku oferty wsp鏊nej ww. odpis sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.d) o鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj帷e dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i; W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. informacj sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.e) o鈍iadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne; W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. informacj sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.f) o鈍iadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op豉caniem podatk闚 i op豉t lokalnych, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.

  III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
  a) informacja banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo - kredytowej potwierdzaj帷a wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 1 miesi帷 przed up造wem terminu sk豉dania ofert;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ten/ci z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n, kt鏎y/kt鏎zy w ramach konsorcjum b璠zie/b璠 odpowiada/odpowiadali za spe軟ienie tego warunku.Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.b) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 10 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 9 do siwz);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n sk豉daj jeden wsp鏊ny ww. wykaz.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno嗆 z orygina貫m.c) wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia, niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 2.5 do siwz) wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi te informacje;W przypadku sk豉dania oferty na wi璚ej ni jedno zadanie, wykonawca winien z這篡 odr瑿ny wykaz dla ka盥ego zadania. W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej wykonawcy sk豉daj jeden wsp鏊ny ww. wykaz. Ww. dokument nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 z orygina貫m.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1) formularz oferty zgodnie z Rozdzia貫m I pkt 3 siwz wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do siwz;W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jeden wsp鏊ny formularz.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.2) o鈍iadczenie, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 3 ppkt 1) siwz (wz鏎 - za. nr 4 do siwz);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale. 3) o鈍iadczenie, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 3 ppkt 2) siwz (wz鏎 - za. nr 5 do siwz);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jeden wsp鏊ny formularz.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale,4) zobowi您anie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 4 ppkt 2 siwz, je瞠li wykonawca w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, zamierza polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚 (wz鏎 - za. nr 8 do siwz);Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii notarialnie po鈍iadczonej.5) odpowiednie pe軟omocnictwa tylko w sytuacjach okre郵onych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej (Rozdzia III pkt 1 siwz);Ww. pe軟omocnictwa nale篡 z這篡 w oryginale lub kopii notarialnie po鈍iadczonej.6) o鈍iadczenie wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 1 do siwz wskazuj帷e cz窷 zam闚ienia, kt鏎ej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (je瞠li wykonawca przewiduje udzia podwykonawc闚) oraz firmy podwykonawc闚 (je郵i s znane);W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej nale篡 z這篡 jedno wsp鏊ne o鈍iadczenie.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.7) w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni康z (tzn. w formie gwarancji lub por璚zenia), w闚czas wraz z ofert nale篡 z這篡 orygina dokumentu wadialnego - w osobnej wewn皻rznej kopercie, natomiast kserokopie dokumentu wadialnego po鈍iadczone przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m - nale篡 do陰czy do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieni康zu - dow鏚 wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na kt鏎y zamawiaj帷y winien zwr鏂i wadium;8) celem przyznania punkt闚 w kryterium oceny ofert zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacjami o kwalifikacjach zawodowych i do鈍iadczeniu zawodowym tych os鏏; 9) wype軟iony zakres rzeczowo finansowy stanowi帷y za陰cznik nr 2.2 do siwz.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Cz窷 nr I: ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym - etap 1" - 100 000,00 z (s這wnie z這tych: sto tysi璚y 00/100);- Cz窷ci nr II: ,,Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu" - 40 000,00 z (s這wnie z這tych: czterdzie軼i tysi璚y 00/100);przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Decyduje moment wp造wu 鈔odk闚 do Zamawiaj帷ego.


  IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

  Nie
  Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
  Nie
  Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawc闚  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
  Maksymalna liczba wykonawc闚  
  Kryteria selekcji wykonawc闚:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

  Umowa ramowa b璠zie zawarta:

  Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

  Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
  Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

  Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

  Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
  Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
  Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
  Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
  Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

  Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

  Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
  Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

  Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

  Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

  Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

  Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


  Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zmiana postanowie umowy mo瞠 nast徙i tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. 2. Zamawiaj帷y o鈍iadczaj, i przewiduj mo磧iwo嗆 istotnych zmian umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst徙ienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczno軼i oraz okre郵a warunki zmian w ust瘼ach poni瞠j niniejszego paragrafu umowy.3. W przypadku zmiany wysoko軼i obowi您uj帷ej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nast徙i zmiana stawki podatku VAT dla rob鏒 obj皻ych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wysoko軼i wynagrodzenia, okre郵onego w 3 ust. 1 umowy, o kwot r闚n r騜nicy w kwocie podatku, jednak瞠 wy陰cznie co do cz窷ci wynagrodzenia za roboty, kt鏎ych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.4. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnosz帷ych si do praw i obowi您k闚 stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywo逝j帷ych niezb璠n potrzeb zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany sposobu realizacji umowy, wysoko軼i wynagrodzenia, okre郵onego w 3 ust. 1 umowy, lub terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu Umowy, okre郵onego w 2 lit. b) umowy. W przypadku wyst徙ienia kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wymienionych zdaniu poprzedzaj帷ym mo磧iwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu wykonania Umowy, wynagrodzenia, zmiana materia堯w i technologii wykonania przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny powoduj帷ej konieczno嗆 zmiany.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o kt鏎ym mowa w 2 lit. b) niniejszej umowy b璠zie mo磧iwa w sytuacjach, gdy:1) wyst徙i op騧nienie w przekazaniu terenu budowy, za kt鏎e nie ponosi odpowiedzialno軼i Wykonawca - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres r闚ny op騧nieniu w stosunku do terminu przewidzianego w 2 lit. b) niniejszej umowy,2) wyst徙i jeden z poni窺zych nieprzewidzianych warunk闚 realizacji tj.: a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiekt闚,b) odkrycie niezinwentaryzowanych element闚 infrastruktury naziemnej lub podziemnej (tzw. kolizje), c) odkrycie wadliwie wykonanych rob鏒 przez poprzednich wykonawc闚 (tj. nieobj皻ych niniejsz umow),d) odkrycie stanowisk lub zabytk闚 archeologicznych i podobnych przeszk鏚, o ile istnienie tego rodzaju przeszk鏚 nie mog這 by przewidziane przez Zamawiaj帷ego pomimo do這瞠nia nale篡tej staranno軼i,e) konieczno嗆 usuni璚ia kolizji z istniej帷 infrastruktur naziemn lub podziemn a nieprzewidzian w dokumentacji projektowej,i b璠zie to mia這 wp造w na HRF i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich zezwole lub decyzji lub uzgodnie lub wytycznych lub warunk闚 technicznych oraz na wykonanie rob鏒 naprawczych lub zwi您anych z usuni璚iem kolizji lub obiektu;3) wyst徙i konieczno嗆: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych lub uwzgl璠nienia wp造wu innych przedsi瞝zi耩 lub dzia豉 powi您anych z przedmiotem niniejszej umowy - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych okresu trwania przeszkody i umo磧iwiaj帷ych prawid這we wykonanie umowy;4) wyst徙i konieczno嗆 wykonania rob鏒 zamiennych, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie na etapie wykonania projekt闚 budowlanych i na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow lub innych decyzji, oraz kt鏎e b璠 mia造 wp造w na przed逝瞠nie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwole lub uzgodnie lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob鏒 zamiennych; 5) wyst徙i przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kl瘰k 篡wio這wych, warunk闚 atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych ze wzgl璠闚 technologicznych prowadzenie rob鏒 budowlanych lub przeprowadzenie pr鏏 lub sprawdze lub dokonywanie odbior闚 - pomimo do這瞠nia przez Wykonawc wszelkich stara, aby roboty mog造 zosta zrealizowane. Na t okoliczno嗆 Kierownik Budowy sporz康zi wpis do Dziennika Budowy, kt鏎y potwierdzi Inspektor Nadzoru - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych okresu trwania przeszkody z uwzgl璠nieniem re磨mu technologicznego;6) wyst徙i okoliczno嗆 le膨ca po stronie Zamawiaj帷ego, w szczeg鏊no軼i wstrzymania rob鏒 przez Zamawiaj帷ego, konieczno嗆 usuni璚ia b喚d闚 lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nast徙i odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowie, zezwole, uzgodnie lub warunk闚 technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawc - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych czasu wstrzymania ca這軼i lub cz窷ci Rob鏒 oraz niezb璠nych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowie, zezwole, uzgodnie lub warunk闚 technicznych;7) wyst徙i konieczno嗆 wykonania zam闚ienia dodatkowego (tj. odr瑿nej umowy), kt鏎e b璠zie mia這 wp造w na przed逝瞠nie terminu wykonania przedmiotu umowy - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych czasu na wykonanie zam闚ienia dodatkowego;8) Wyst徙i przeszkody zwi您ane z prowadzonymi r闚nolegle pracami budowlanymi lub monta穎wymi przez inne podmioty- mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych okresu trwania przeszkody, 9) wyst徙i gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie l璕owym (od 1 marca do 31 pa寮ziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody w豉軼iwego organu na odst瘼stwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przemiotu ninniejszej umowy w ilo軼i dni nie wi瘯szej ni czas od uzyskania odmownej decyzji organu do up造wu okresu l璕owego lub innego okresu zabraniaj帷ego dokonywania wycinek;10) w zwi您ku ze zmian sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob鏒 lub wprowadzeniem rob鏒 zamiennych lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy - mo磧iwa jest zmiana terminu wykonania przedmiot umowy (wyd逝瞠nie lub skr鏂enie) o ilo嗆 dni nieprzekraczaj帷ych czasu na na wykonanie rob鏒 zamiennych lub zwi您anych ze zmian sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia lub sposobu przeprowadzenia rob鏒 lub ograniczeniem zakresu przedmiotu umowy.11) W przypadku wyst徙ienia niemo磧iwych do przewidzenia warunk闚 terenowych, w szczeg鏊no軼i istnienia podziemnych sieci, instalacji, urz康ze lub niezinwentaryzowanych obiekt闚 budowlanych (bunkry, fundamenty, 軼iany szczelne), Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia, okre郵onego w 3 ust. 1 umowy oraz je瞠li w wyniku opisanych powy瞠j przeszk鏚 wyst徙i op騧nienie w robotach, Zamawiaj帷y dopuszcza zmian terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy, okre郵onego w 2 lit. b) umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powoduj帷ej konieczno軼i zmian. W takim wypadku dopuszcza si tak瞠 zmian sposobu wykonania umowy.12) W przypadku przestoj闚 lub op騧nie w wykonywaniu prac przez Wykonawc b璠帷ych nast瘼stwem b喚d闚 w wymaganiach Zamawiaj帷ego, jednak瞠 z wy陰czeniem b喚d闚 jakie do鈍iadczony Wykonawca dok豉daj帷 nale篡tej staranno軼i powinien wykry w trakcie badania wymaga Zamawiaj帷ego, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany wynagrodzenia, okre郵onego w 3 ust. 1 umowy oraz je瞠li wskutek op騧nie w wykonywaniu prac wyst徙i op騧nienie lub wyd逝瞠nie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiaj帷y dopuszcza zmian terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy, okre郵onego w 2 lit. b) umowy, poprzez wyd逝瞠nie o okres takiego op騧nienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach b璠zie d逝窺zy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed tak zmian.6. W przypadku uzgodnienia pomi璠zy Stronami skr鏂enia terminu realizacji przedmiotu umowy, okre郵onego w 2 lit. b) umowy, Zamawiaj帷y dopuszcza zmian skutkuj帷 skr鏂eniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.7. Zmiana wynagrodzenia umownego b璠zie mo磧iwa w nast瘼uj帷ych przypadkach: 1) wyst徙i konieczno嗆 zastosowania rozwi您ania projektowego zamiennego, bez kt鏎ego wykonanie przedmiotu umowy by這by niemo磧iwe lub obarczone b喚dem;2) wyst徙i konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa lub niedost瘼no嗆 na rynku,3) nast徙i konieczno嗆 zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy, wykonania prac dodatkowych, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie na etapie projektowania, konieczno嗆 uwzgl璠nienia wp造wu innych przedsi瞝zi耩 lub dzia豉 powi您anych z przedmiotem niniejszej umowy. 8. Zmiana polegaj帷a na zmianie sposobu spe軟ienia 鈍iadczenia lub ograniczeniu zakresu przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w szczeg鏊no軼i je瞠li nast徙i():1) konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ni wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwi您a grozi這 niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowi您uj帷ymi standardami, wymaganiami technicznymi;2) konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych ze wzgl璠u na zmiany obowi您uj帷ego prawa;3) konieczno嗆 zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwi您a technicznych lub materia這wych z uwagi na czasow lub ca趾owit niedost瘼no嗆 materia堯w lub technologii (np. zaprzestania produkcji).Zmiany wskazane w ust. 8 b璠 wprowadzane wy陰cznie w zakresie umo磧iwiaj帷ym oddanie przedmiotu umowy do u篡tkowania, a Zamawiaj帷y mo瞠 ponie嗆 ryzyko zwi瘯szenia wynagrodzenia z tytu逝 takich zmian wy陰cznie w kwocie r闚nej zwi瘯szonym z tego powodu kosztom. Ka盥a ze wskazanych w pkt od 1 do 3 zmian mo瞠 by powi您ana z obni瞠niem wynagrodzenia na zasadach okre郵onych w ust. 10 niniejszego paragrafu.9. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, kt鏎e nie mog造 by przewidziane przez Zamawiaj帷ego pomimo do這瞠nia nale篡tej staranno軼i lub kt鏎e ujawni造 si podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiaj帷ego w zakresie w jakim korzy嗆 mo瞠 polega na:1) zmianach maj帷ych wp造w na przyspieszenie wykonania,2) zmianach maj帷ych wp造w na obni瞠nie kosztu ponoszonego przez Zamawiaj帷ego na wykonanie, utrzymanie, lub u篡tkowanie,3) zmianach maj帷ych wp造w na popraw sprawno軼i, wydajno軼i wykonanych rob鏒 dla Zamawiaj帷ego,4) zmianach maj帷ych wp造w na popraw bezpiecze雟twa realizacji rob鏒 budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,5) zmianach maj帷ych wp造w na popraw bezpiecze雟twa u篡tkowania,6) zmianach maj帷ych wp造w na popraw parametr闚 technicznych,7) zmianach maj帷ych wp造w na popraw parametr闚 funkcjonalno-u篡tkowych,8) aktualizacji rozwi您a z uwagi na post瘼 technologiczny lub zmiany obowi您uj帷ych przepis闚.Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian wynagrodzenia okre郵onego w 3 ust. 1 umowy oraz je瞠li wskutek wprowadzenia tych zmian wyst徙i op騧nienie lub wyd逝瞠nie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiaj帷y dopuszcza zmian terminu zako鎍zenia realizacji przedmiotu umowy poprzez jego wyd逝瞠nie o okres takiego op騧nienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy.10. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre郵onych rob鏒 -- je瞠li zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy b璠zie ca貫go elementu zakresu rzeczowo finansowego, to nast徙i odliczenie z wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy warto軼i tego elementu; natomiast je瞠li dotyczy b璠zie cz窷ci rob鏒 z danego elementu, to obliczenie warto軼i niewykonanego zakresu lub rob鏒, z kt鏎ych zrezygnowano, o kt鏎 pomniejszone zostanie wynagrodzenie nale積e Wykonawcy, nast徙i na podstawie kosztorysu sporz康zonego przez Wykonawc w oparciu o ceny jednostkowe wynikaj帷e z za陰cznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu nast瘼uj帷e za這瞠nia: 鈔ednie stawki i ceny rynkowe dla danych rob鏒, materia堯w i sprz皻u, i nast瘼nie zaakceptowanego przez Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie koszt闚 materia堯w i sprz皻u na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennik闚, ofert lub faktur zakupu.11. W przypadku rob鏒 dodatkowych, nie obj皻ych pierwotnym zam闚ieniem lub zamiennych -- je瞠li zamianie podlega b璠zie ca造 element zakresu rzeczowo finansowego, to nast徙i odliczenie z wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy warto軼i tego elementu oraz ustalenie warto軼i rob鏒, kt鏎e maj by wykonane w miejsce rob鏒 tego elementu na podstawie kosztorysu sporz康zonego przez Wykonawc w oparciu o ceny jednostkowe wynikaj帷e z za陰cznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu nast瘼uj帷e za這瞠nia: 鈔ednie stawki i ceny rynkowe dla danych rob鏒, materia堯w i sprz皻u, i nast瘼nie zaakceptowanego przez Zamawiaj帷ego, kt鏎a to warto嗆 zostanie doliczona do wynagrodzenia nale積ego Wykonawcy; natomiast je瞠li zamiana dotyczy b璠zie cz窷ci rob鏒 z danego elementu, to obliczenie warto軼i rob鏒 podlegaj帷ych zamianie, o kt鏎 zmienione (pomniejszone lub zwi瘯szone) zostanie wynagrodzenie nale積e Wykonawcy, nast徙i na podstawie kosztorysu r騜nicowego sporz康zonego przez Wykonawc w oparciu o ceny jednostkowe wynikaj帷e z za陰cznika nr 2 do niniejszej umowy, a w razie ich braku w oparciu nast瘼uj帷e za這瞠nia: 鈔ednie stawki i ceny rynkowe dla danych rob鏒, materia堯w i sprz皻u, i nast瘼nie zaakceptowanego przez Zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie koszt闚 materia堯w i sprz皻u na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennik闚, ofert lub faktur zakupu.12. Zamawiaj帷y dopuszcza w uzasadnionych przypadkach ustalenie koszt闚 materia堯w i sprz皻u na podstawie cen rynkowych, na podstawie cennik闚, ofert lub faktur zakupu.13. Zmiana polegaj帷a na zmianie os鏏 wymienionych w 5 ust. 6 niniejszej umowy, nast瘼owa mo瞠 zgodnie z 5 ust. 7 i 8 niniejszej umowy.14. W przypadku, gdy Wykonawca wyst徙i z inicjatyw zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si, na zasadach okre郵onych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, Wykonawca obowi您any b璠zie wykaza Zamawiaj帷emu, 瞠 proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe軟ia je w stopniu nie mniejszym ni Podwykonawca, na kt鏎ego zasoby Wykonawca powo造wa si w trakcie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia. 15. Zmiany do umowy mo瞠 inicjowa zar闚no Zamawiaj帷y jak i Wykonawca. Wykonawca sk豉da pisemny wniosek drugiej stronie, zawieraj帷y w szczeg鏊no軼i:1) opis propozycji zmiany;2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;3) opis wp造wu zmiany na Harmonogram rzeczowo - finansowo i termin wykonania przedmiotu umowy, z okre郵eniem kt鏎ejkolwiek z okoliczno軼i wskazanej w ust瘼ach powy瞠j niniejszego paragrafu, jej wp造wu na roboty prowadzone przez Wykonawc; Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do okre郵enia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz z uwzgl璠nieniem zakresu rob鏒 jakie nie by造 mo磧iwie do wykonania i ich wp造wu na pozosta貫 roboty prowadzone przez Wykonawc;4) opis wp造wu zmiany na wysoko嗆 wynagrodzenia umownego wraz z wycen wg ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.16. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 4-11 niniejszego paragrafu nast徙i aneksem do niniejszej umowy sporz康zonym na podstawie Protoko逝 konieczno軼i sporz康zonego przez Zamawiaj帷ego. 17. Wszystkie okoliczno軼i wymienione w niniejszym paragrafie stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody.18. W przypadku zmian bud瞠tu Miasta, Zamawiaj帷y dopuszcza zmiany:1) sposobu rozliczania lub warunk闚 dokonywania p豉tno軼i,2) terminu realizacji niniejszej umowy, okre郵onego w 2 lit. b) umowy,3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.19. W przypadku zmiany kierownika budowy/rob鏒/ na wniosek Zamawiaj帷ego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowi您k闚 wynikaj帷ych z umowy. Wykonawca zobowi您any jest zmieni kierownika budowy/rob鏒/ zgodnie z 膨daniem Zamawiaj帷ego we wskazanym przez Zamawiaj帷ego terminie. 20. W przypadku zmiany kierownika budowy/rob鏒/, o kt鏎ych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/rob鏒/ musi spe軟ia wymagania okre郵one w SIWZ i ofercie.21. Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany zakresu (rob鏒) prac, jakie Wykonawca wskaza w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawc闚, je瞠li w odniesieniu do danej cz窷ci nie zosta豉 wy陰czona dopuszczalno嗆 podwykonawstwa.22. Wszystkie powy窺ze postanowienia stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania Zamawiaj帷ego do wyra瞠nia takiej zgody.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

  字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
  Data: 2019-08-28, godzina: 12:00,
  Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
  Nie
  Wskaza powody:

  J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  Grupa kapita這wa:1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post瘼owania, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca sk豉da o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej; w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu;2) ww. o鈍iadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca sk豉da w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji (wykazu z這穎nych w danym post瘼owaniu ofert), o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowi帷ym za. nr 7 do siwz.W przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej ww. o鈍iadczenie sk豉da ka盥y z wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n.Ww. o鈍iadczenie nale篡 z這篡 w oryginale.Wykonawcy zagraniczni:1. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowi您any, zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 5 ppkt 1 siwz do z這瞠nia wskazanych tam dokument闚, to zgodnie z 7 Rozporz康zenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj闚 dokument闚, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy, okresu ich wa積o軼i oraz form, w jakich dokumenty te mog by sk豉dane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) zamiast dokument闚:1) o kt鏎ych mowa w 5 pkt 1 ww. Rozporz康zenia:- sk豉da informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r闚nowa積y dokument wydany przez w豉軼iwy organ s康owy lub administracyjny kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp,2) o kt鏎ych mowa w 5 pkt 2-4 ww. Rozporz康zenia:- sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:a) nie zalega z op豉caniem podatk闚, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo 瞠 zawar porozumienie z w豉軼iwym organem w sprawie sp豉t tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg鏊no軼i uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organub) nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i;2. Dokumenty, o kt鏎ych mowa w 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporz康zenia, powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Dokument, o kt鏎ym mowa w 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporz康zenia, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem tego terminu.3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w 7 ust. 1 ww. Rozporz康zenia, zast瘼uje si je dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporz康zenia stosuje si odpowiednio.4. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 odpowiednio kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu.5. Wykonawca maj帷y siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj帷ej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt鏎ej dotyczy dokument wskazany w 5 pkt 1 ww. Rozporz康zenia, sk豉da dokument, o kt鏎ym mowa w 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporz康zenia, w zakresie okre郵onym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, je瞠li zamawiaj帷y wymaga zgodnie z Rozdzia貫m V pkt 5 ppkt 1 siwz z這瞠nia tego dokumentu. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument mia dotyczy, nie wydaje si takich dokument闚, zast瘼uje si go dokumentem zawieraj帷ym o鈍iadczenie tej osoby z這穎nym przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporz康zenia stosuje si.6. W przypadku w徠pliwo軼i co do tre軼i dokumentu, o kt鏎ym mowa w pkt 5, z這穎nego przez wykonawc, zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si do w豉軼iwych organ闚 kraju, w kt鏎ym miejsce zamieszkania ma osoba, kt鏎ej dokument dotyczy, o udzielenie niezb璠nych informacji dotycz帷ych tego dokumentu. Odwo豉nia:1. Wykonawcom, kt鏎zy maj lub mieli interes w uzyskaniu zam闚ienia oraz ponie郵i lub mog ponie嗆 szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj帷ego przepis闚 ustawy, przys逝guj 鈔odki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp: odwo豉nie i skarga. 2. Odwo豉nie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa積ego kwalifikowanego certyfikatu lub r闚nowa積ego 鈔odka, spe軟iaj帷ego wymagania dla tego rodzaju podpisu.3. Odwo逝j帷y przesy豉 kopi odwo豉nia zamawiaj帷emu przed up造wem terminu do wniesienia odwo豉nia w taki spos鏏, aby m鏬 on zapozna si z jego tre軼i przed up造wem tego terminu. Domniemywa si, i zamawiaj帷y m鏬 zapozna si z tre軼i odwo豉nia przed up造wem terminu do jego wniesienia, je瞠li przes豉nie jego kopii nast徙i這 przed up造wem terminu do jego wniesienia przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo豉wczej stronom oraz uczestnikom post瘼owania odwo豉wczego przys逝guje skarga do s康u.

  ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH  Cz窷 nr: 1Nazwa: Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym - etap 1
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:1) Cz窷 nr I - ,,Wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz ma貫j architektury w Parku Zdrojowym - etap 1"Zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni alei spacerowych, wykonanie altany koncertowej, przebudow fontanny ,,poide趾o dla ptak闚", przebudow placu koncertowego i placu zabaw, monta nowej ma貫j architektury (豉wki, 鄉ietniki, stojaki na rowery), wykonanie nowego o鈍ietlenia parku, zagospodarowanie zieleni (ci璚ia sanitarne, kszta速owanie koron drzew, wycinka) oraz nasadzenie nowych drzew, krzew闚 oraz ro郵in ozdobnych zgodnie dokumentacj projektow, kt鏎ej wykaz stanowi za陰cznik nr 3 do umowy.2. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia okre郵a opis przedmiotu zam闚ienia stanowi帷y za陰cznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy rob鏒 stanowi帷y za陰cznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".- 45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie k豉dzenia ruroci庵闚,- 45314310-7 - Uk豉danie kabli,- 45247220-8 - Roboty budowlane w zakresie przelew闚,- 45247270-3 - Budowa zbiornik闚.
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 77310000-6, 45233253-7, 45247220-8, 45247270-3, 45231110-9

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach: 9
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Do鈍iadczenie zawodowe kierownika budowy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Cz窷 nr: 2Nazwa: Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu
  1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w 安inouj軼iu:Zam闚ienie swoim zakresem obejmuje jedynie cz窷 melioracji opisan w do陰czonej dokumentacji technicznej. W ramach niniejszego zam闚ienia realizowane b璠 melioracje w p馧nocnej cz窷ci sektora 1 - tj.:- wykonanie zbiornika retencyjnego Zb1,- wykonanie row闚 odwadniaj帷ych Wl1 - P1, P2 - P3, P4-R1, Wl2-R2,- wykonanie przepust闚: W1 - Wl1, P1 - P2, P3 - P4, S4 - Wl2,- wykonanie studni: S1, S2, S3, S4, S5, - wykonanie wylot闚: W1, Wl1, Wl2,- wykonanie przepompowni w鏚 odwodnieniowych wraz z szafk zasilaj帷o sterownicz pompowni.Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia dla cz窷ci I i II znajduje si w za陰czniku 2.1 do SIWZ.2. Szczeg馧y przedmiotu zam闚ienia okre郵a opis przedmiotu zam闚ienia stanowi帷y za陰cznik nr 1 do umowy, zakres rzeczowo-finansowy rob鏒 stanowi帷y za陰cznik nr 2 do umowy, oraz dokumentacja projektowa zgodnie z wykazem stanowi帷ym za陰cznik nr 3 do umowy ,,Wykaz dokumentacji projektowej".
  2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 45231110-9, 45247220-8, 45247270-3

  3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach: 6
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena oferty brutto60,00
  Do鈍iadczenie zawodowe kierownika budowy40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Miasto 安inouj軼ie
  72-600 安inouj軼ie, ul. Wojska Polskiego 1/5
  tel.: 91 3212780
  fax.: 91 3215995
  email: Wy郵ij email
  http://http://bip.um.swinoujscie.pl/
   
  Powiedz oferentowi, 瞠 jeste klientem z budownictwo.org!
  Dzi瘯ujemy
   
  ID ogloszenia: 68767 Wr鵵 do listy przetarg闚

  Reklama sponsorowana: Zam闚 reklam
  Aby w pe軟i wykorzysta funkcjonalno嗆 portalu
  wymie swoj przegl康ark na nowsz wersj.