google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - grudzień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - grudzień 2018

   

   

  PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 szczegółowo opisuje aparaturę, jej rozmieszczenie oraz wzorcowanie w odniesieniu do metod badania mających na celu ocenę pionowego rozprzestrzeniania się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych, w określonych warunkach.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-21:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-21: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A F/R

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię A F/R w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie kabli i przewodów elektroenergetycznych z żyłami o przekroju znamionowym większym niż 35 mm2 mocowanych z odstępami na przedniej i tylnej stronie drabiny do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wynosiła 7 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Ten sposób montażu jest przewidziany dla specjalnych konstrukcji przewodów lub kabli stosowanych w szczególnych instalacjach, kiedy jest wymagany w dokumentacji kabla. Kategoria A F/R nie jest przewidziana do powszechnego stosowania.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-22:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię A w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 7 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie drabiny. W przypadku przewodów i kabli z żyłami o przekroju większym niż 35 mm2 należy stosować w zależności od wymaganej liczby odcinków przewodu lub kabla drabinę normalna lub szeroką, natomiast w przypadku przewodów lub kabli z żyłami o przekroju równym 35 mm2 lub mniejszym należy stosować drabinę normalną. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania w przypadku, gdy wymagana jest ocena dużych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-23:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-23: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria B

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię B w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 3,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 40 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie normalnej drabiny. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania w przypadku, gdy wymagana jest ocena średnich ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię C w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy przewodów i kabli mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalicznego wyniosła 1,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 20 min. Próbki mocowane są na przedniej stronie normalnej drabiny. Kategoria jest przewidziana do powszechnego stosowania, w przypadku gdy wymagana jest ocena małych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN IEC 60332-3-25:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 05-12-2018

  Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-25: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria D

  Zakres

  Niniejsza część IEC 60332 obejmuje kategorię D w odniesieniu do metod badania mających na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż przewodów lub kabli, elektrycznych lub światłowodowych ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach.

  Niniejszy dokument dotyczy cienkich przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej 12 mm lub mniejszej oraz o przekroju 35 mm2 lub mniejszym mocowanych na drabinie do badania, tak aby znamionowa ogólna ilość materiału niemetalowego wynosiła 0,5 l/m próbki do badania. Czas oddziaływania płomienia wynosi 20 min. Próbki mocowane są wyłącznie na styk na przedniej stronie drabiny normalnej. Kategoria jest przewidziana do stosowania, w przypadku cienkich kabli lub przewodów, gdy wymagana jest ocena bardzo małych ilości materiału niemetalicznego.

  Badanie jest przeznaczone do wykonywania w zakresie atestacyjnych badan typu. Wymagania odnośnie doboru kabli lub przewodów do badania podane są w Załączniku A. Rozprzestrzenianie się płomienia jest określane jako długość zniszczonego obszaru próbki przewodu lub kabla. Niniejsza procedura może być stosowana do sprawdzania odporności kabli na rozprzestrzenianie się płomienia.

  Zalecana wymagania podane są w Załączniku B.

  UWAGA W niniejszym dokumencie termin „przewód lub kabel elektryczny” oznacza kable lub przewody z izolowanymi, metalowymi żyłami przeznaczone do przesyłu energii lub sygnałów.

   

  PN-EN ISO 11393-1:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 1: Stanowisko do badań odporności na przecięcie pilarką łańcuchową

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono stanowisko do badań do oceny odporności na przecięcie odzieży ochronnej, obuwia ochronnego oraz rękawic ochronnych ręcznymi pilarkami łańcuchowymi. Opisana została także procedura kalibracji.

   

  PN-EN ISO 11393-3:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 3: Metody badań obuwia

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody badań do oceny odporności obuwia na przecięcie ręcznymi pilarkami łańcuchowymi. Niniejszy dokument odnosi się tylko do obuwia ze zintegrowaną ochroną. UWAGA Metody badań innych form ochrony stopy i nogi (np. getrów) przed przecięciem ręcznymi pilarkami łańcuchowymi zawarte są w innych częściach ISO 11393.

   

  PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody oznaczania charakterystycznych wymiarów (długość, szerokość, grubość, krzywizna boków, odchylenie od kąta prostego, płaskość powierzchni) oraz jakości powierzchni płytek ceramicznych.

  W przypadku płytek o powierzchni poniżej 4 cm2 nie mierzy się długości, szerokości, krzywizny boków, odchylenia od kąta prostego i płaskości powierzchni.

  UWAGA Jeżeli odpory, nacieki szkliwa i inne nieregularności boków są niewidoczne po zamontowaniu i wypełnieniu spoin, powinny być pominięte podczas pomiarów długości, szerokości, krzywizny boków i odchylenia od kąta prostego.

   

  PN-EN IEC 60695-6-2:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Badanie zagrożenia ogniowego -- Część 6-2: Zadymienie -- Podsumowanie metod badań i ich znaczenie

  Zakres

  W niniejszej części IEC 60695 podano podsumowanie metod badań powszechnie stosowanych do oceny zaciemnienia dymem. Przedstawiono krótki opis statycznych i dynamicznych metod badań powszechnie stosowanych zarówno w normach międzynarodowych jak i krajowych lub przemysłowych. Norma zawiera specjalne spostrzeżenia dotyczące znaczenia wyrobów i materiałów elektrotechnicznych oraz scenariuszy pożarów a także podano zalecenia dotyczące ich stosowania.

  Niniejsza podstawowa publikacja bezpieczeństwa powinny być stosowane przez komitety techniczne przy opracowywaniu norm zgodnie z zasadami ustanowionymi w Przewodniku IEC 104 i w Przewodniku ISO/IEC 51.

  Komitety techniczne są odpowiedzialne między innymi za stosowanie, tam gdzie jest to uzasadnione, podstawowych publikacji bezpieczeństwa przy opracowywaniu swoich publikacji. Wymagania, metody badań lub warunki badań podane w niniejszej podstawowej publikacji bezpieczeństwa nie będą miały zastosowania, dopóki nie zostaną wyraźnie powołane lub włączone do odpowiednich publikacji.

   

  PN-EN 1005-4+A1:2009 - wersja polska

  Data publikacji: 06-12-2018

  Bezpieczeństwo maszyn -- Możliwości fizyczne człowieka -- Część 4: Ewaluacja pozycji pracy i ruchów w relacji do maszyny

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono wytyczne dotyczące projektowania maszyn lub ich elementów składowych oraz dotyczące oceny ryzyka dla zdrowia oraz ich wpływu na to ryzyko, które wynika wyłącznie z pozycji i ruchów związanych z maszyną, tj. podczas montażu, instalowania, eksploatacji, regulacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy, transportu i demontażu. W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące pozycji i ruchów bez wywierania żadnej lub tylko minimalnej siły zewnętrznej. Celem wymagań jest zmniejszenie ryzyka dla zdrowia w odniesieniu do prawie wszystkich zdrowych osób dorosłych. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do maszyn wytworzonych przed datą publikacji niniejszej Normy Europejskiej przez CEN.

   

  PN-EN ISO 2811-1:2016-04 - wersja polska

  Data publikacji: 07-12-2018

  Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda piknometryczna

  Zakres

  W niniejszej części ISO 2811 ustalono metodę oznaczania gęstości farb, lakierów i podobnych produktów

  za pomocą piknometru metalowego lub piknometru Gay-Lussaca.

  Zastosowanie metody jest ograniczone do wyrobów o małej lub średniej lepkości w temperaturze badania. Do wyrobów o dużej lepkości można stosować piknometr Hubbarda (patrz ISO 3507).

   

  PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

  Data publikacji: 07-12-2018

  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem

  Zakres

  W niniejszym Raporcie Technicznym dokonano przeglądu aktualnej praktyki w zakresie projektowania, budowy i utrzymywania części mostów i torów, w których stosowane są szyny kolejowe poprzez nieciągłości w konstrukcjach wsporczych. Sprawdzane są bieżące standardy i wytyczne postępowania, oraz przytaczane są niektóre konkretne przypadki. Raport Techniczny zawiera wskazówki dotyczące aktualnie najlepszych sposobów postępowania i zawiera zalecenia dotyczące opracowania przyszłych norm, a także wskazuje obszary, w których potrzebne są dalsze badania i rozwój.

   

  PN-EN 124-5:2015-07 - wersja polska

  Data publikacji: 07-12-2018

  Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń studzienek ściekowych wykonanych z materiałów kompozytowych C1, C2 i C3 - z wykorzystaniem odpowiednio kontrolowanych zautomatyzowanych procesów, w wyniku których powstaje jednolita struktura niezawierająca wielu połączonych ze sobą części, o wolnym prześwicie do 1 000 mm włącznie, stosowanych do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych, studzienek inspekcyjnych przeznaczonych do instalowania w obszarach narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy.

  Odniesiono się w niej do zwieńczeń studzienek włazowych oraz zwieńczeń wpustów ściekowych mających zastosowanie w
  — obszarach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów (klasa A 15),
  — obszarach dla pieszych i obszarach równorzędnych, na parkingach lub terenach do parkowania samochodów osobowych (klasa B 125),
  — obszarze usytuowanym przy krawężnikach, mierzonym od krawędzi krawężnika, rozciągającym się maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu i maksymalnie do 0,2 m od obszarów dla pieszych (klasa C 250),
  a dodatkowo odniesiono się także do zwieńczeń studzienek włazowych umieszczonych w
  — jezdniach dróg (również ulicach dla pieszych), utwardzonych poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych (klasa D 400).

  Niniejsza Norma Europejska nie może być stosowana odrębnie, lecz wyłącznie w połączeniu
  z EN 124-1; podano w niej wytyczne dotyczące łączenia pokryw/krat wykonanych z materiałów kompozytowych z korpusami wg EN 124-2, EN 124-3, EN 124-4 lub EN 124-6.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
  — zwieńczeń studzienek włazowych i zwieńczeń wpustów ściekowych wytwarzanych metodą ręcznego laminowania;
  — krat/pokryw będących częścią prefabrykowanych kanałów odwadniających wg EN 1433;
  — wpustów podłogowych i dachowych w budynkach wyszczególnionych w EN 1253 (wszystkie części); i
  — skrzynek powierzchniowych

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.