google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Kursy walut 18.01.2019
  1 USD
  3.7694
  0.0079
  1 EUR
  4.2964
  0.0089
  1 CHF
  3.7917
  -0.0004
  1 GBP
  4.8773
  0.0305
  1 RUB
  0.0567
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - kwiecień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - kwiecień 2018

   

  PN-ISO 8301:1998/A1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Izolacja cieplna -- Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym -- Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego

  Zakres

  Modyfikacja do p.1.2, modyfikacja do p. 1.5.3.3, modyfikacja do p. 1.5.4.2, modyfikacja do p. 1.7.2.1, modyfikacja do p. 2.2.1.2, modyfikacja do p. 2.2.3.1.1, modyfikacja do p. 2.2.3.1.3, modyfikacje do p. 2.2.3.2.2, modyfikacje do p. 2.2.5.1, modyfikacja do p. 2.2.5.3, modyfikacja do p. 2.3.4, modyfikacja do p. 2.5.3.1.4, modyfikacja do p. 2.5.3.1.5, modyfikacja do p. 2.5.3.1.7, modyfikacja do p. 3.2.2.2.1, modyfikacja do p. 3.2.2.3.1, modyfikacje do Załącznika A

   

  PN-EN 15004-7:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 7: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-01

  Zakres

  1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-01. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.

  1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 160 bar, 200 bar i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

   

  PN-EN 15004-8:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 8: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-100

  Zakres

  1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-100. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.

  1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 200 bar w temperaturze 15°C i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

   

  PN-EN 15004-9:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 9: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-55

  Zakres

  1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-55. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.

  1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 150 bar w temperaturze 15°C, 200 bar w temperaturze 15°C i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

   

  PN-EN 15004-10:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia gaśnicze gazowe -- Część 10: Właściwości fizyczne i projektowanie urządzeń gaśniczych gazowych na IG-541

  Zakres

  1.1 W niniejszym dokumencie określono charakterystyczne wymagania dotyczące stałych urządzeń gaśniczych gazowych w odniesieniu do środka gaśniczego IG-541. Przedstawiono szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych, specyfikację, zastosowanie oraz wymagania bezpieczeństwa.

  1.2 Niniejszy dokument stosuje się w przypadku urządzeń pracujących przy ciśnieniu nominalnym 150 bar, 200 bar i 300 bar w temperaturze 15°C. Nie wyklucza to stosowania innych systemów, jednak dane projektowe dla innych wartości ciśnienia w tym momencie nie są dostępne.

   

  PN-EN 1431:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie pozostałego lepiszcza i oleju destylacyjnego w emulsjach asfaltowych metodą destylacji

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę ilościowego oznaczania pozostałego lepiszcza i oleju destylacyjnego w emulsjach asfaltowych. Niniejsza metoda może także być stosowana do otrzymywania pozostałości i oleju destylacyjnego do dalszych badań.

  UWAGA Właściwości materiału odzyskanego w badaniu nie muszą być takie same jak oryginalnych materiałów, z których emulsja została wyprodukowana, szczególnie dla asfaltów modyfikowanych polimerami, upłynnionych i fluksowanych lepiszczy asfaltowych.

  OSTRZEŻENIE ― Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

   

  PN-EN 12274-1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Cienka warstwa na zimno --Metody badań -- Część 1: Pobieranie próbek mieszanki do cienkiej warstwy na zimno

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do cienkich warstw na zimno stosowanych na drogach samochodowych i lotniskowych oraz innych powierzchniach obciążonych ruchem.

  Niniejsza Norma Europejska określa metodę pobierania próbek mieszanki do cienkich warstw na zimno podczas wbudowywania.

  Metoda pobierania próbek z powierzchni drogi po ułożeniu jest opisana w załączniku informacyjnym (Załącznik A) dla celów oceny.

  Kontrola produkcji wymaga zaangażowania osoby z dobrą praktyką i powinna być przeprowadzana pod warunkiem, że nie ma innych, lokalnych lub krajowych przepisów, których należy przestrzegać.

  OSTRZEŻENIE - Korzystanie z niniejszej normy może wiązać się z niebezpiecznymi dla zdrowia materiałami i czynnościami. Norma w swoim zakresie nie odnosi się do wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem. Obowiązkiem użytkownika normy jest ustanowienie odpowiednich praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz określenie zakresu stosowania normy.

   

  PN-EN 12274-2:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 2: Określanie zawartości lepiszcza wraz z przygotowaniem próbek

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do cienkich warstw na zimno (w tym warstw ultra cienkich) stosowanych na drogach samochodowych i lotniskowych oraz innych powierzchniach obciążonych ruchem.

  Norma określa metody określenia zawartości pozostałego lepiszcza próbek mieszanek cienkich warstw na zimno (w tym warstw ultra cienkich). Dokument opisuje sposób przygotowania próbek do przeprowadzenia ekstrakcji.

  Metoda opisana w niniejszej Normie ma zastosowanie tylko do określania ilości lepiszcza, a nie do badania jego jakości.

   

  PN-EN 12274-3:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 3: Konsystencja

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę określania konsystencji mieszanek do cienkiej warstwy na zimno. Metoda przewidziana jest dla mieszanek o uziarnieniu D ≤ 4mm.

  Uwaga 1: Metoda może byś stosowana pomocniczo w projektowaniu mieszanki, w celu określenia ilości wody wymaganej do wytworzenia stabilnej, urabialnej mieszanki.

  Uwaga 2: W celu uzyskania właściwej konsystencji może być konieczne powtórzenie testu stosując różne zawartości wody

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do cienkich warstw na zimno na drogach samochodowych, lotniskowych i innych powierzchni dla ruchu kołowego

   

  PN-EN 12274-5:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 5: Określanie minimalnej zawartości lepiszcza i odporności na ścieranie

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa metodę projektowania mieszanek do cienkich warstw na zimno opartą na ocenie minimalnej zawartości lepiszcza w mieszance i jej odporności na ścieranie w warunkach mokrej nawierzchni.

  Metoda może być użyta do celów kontroli jakości.

   

  PN-EN 12274-6:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Cienka warstwa na zimno -- Metody badań -- Część 6: Dozowanie

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska opisuje metodę określenia średniej ilości wbudowywanej cienkiej warstwy na zimno, w kilogramach na metr kwadratowy (kg/m2).

  Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do cienkich warstw na zimno na drogach samochodowych, lotniskowych i innych powierzchni dla ruchu kołowego

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.