google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  budownictwo, materiały budowlane, okna
  Kursy walut 17.12.2018
  1 USD
  3.7871
  -0.0224
  1 EUR
  4.2906
  -0.0115
  1 CHF
  3.8025
  -0.0177
  1 GBP
  4.7718
  -0.0222
  1 RUB
  0.0570
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowe szanse wejścia na rynek ppp – informacje dla przedsiębiorców

  Nowe szanse wejścia na rynek ppp – informacje dla przedsiębiorców

  Zmiany legislacyjne i ogłoszenie nowej polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego tworzą  przyjazny klimat do realizacji inwestycji w tej formule. Eksperci szacują, że liczba przedsięwzięć opartych o ppp będzie rosnąć. Niektóre z nich objęte będą wsparciem doradczym Ministerstwa Rozwoju, co odzwierciedla duże zaangażowanie administracji rządowej w rozwój ppp.

  Opisane okoliczności powodują, że wejście na rynek inwestycji opartych o przedmiotową formułę staje się atrakcyjnym kierunkiem rozwojowym dla przedsiębiorców. Wśród korzyści dla firm, wynikających z wejścia na rynek PPP, wymienić można między innymi: określony zysk w długoterminowej perspektywie, pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych, szansę  na zwiększenie skali świadczenia usług, wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów, gwarancję określonego zwrotu nakładów, podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot publiczny oraz możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich.

  Aktualna i zweryfikowana lista planowanych inwestycji PPP w Polsce udostępniana jest przez Ministerstwo Rozwoju i można się z nią zapoznać na stronie www.ppp.gov.pl. Są to w większości usługi i inwestycje o małej wartości (do 50 mln). Polski rynek PPP opiera się w zasadniczej mierze o niewielkie projekty, co otwiera duże możliwości dla mniejszych firm. Co więcej, małe firmy mogą współpracować razem w ramach konsorcjów lub być podwykonawcami części prac. Przekonanie, że ppp jest tylko dla potężnych przedsiębiorstw to stereotyp, który dodatkowo nie uwzględnia realiów naszego krajowego rynku.

  Do branż, w zainteresowaniu których leży ppp należą przede wszystkim:  teleinformatyka, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, sieci ciepłownicze, energetyka i OZE, turystyka, sport i rekreacja, kultura, nauka i edukacja, żłobki i kluby dziecięce, organizacja imprez masowych, rewitalizacja miast, parkingi miejskie, mieszkalnictwo i obiekty kubaturowe, drogownictwo. PPP to również przyszłościowa dziedzina dla prawników i firm konsultingowych, aby mogli profesjonalnie doradzać w tym zakresie swoim klientom.

  Jak wejść na rynek partnerstwa publiczno-prywatnego i zapewnić planowanym przedsięwzięciom sukces, jak wygląda postępowanie w formule ppp, o jakich przepisach prawnych trzeba pamiętać i jak skutecznie negocjować  warunki umowy – to kluczowe zagadnienia szkoleń realizowanych w ramach ogólnopolskiego projektu „PPP – budowanie konkurencyjności MMŚP”. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2 jako wspólne przedsięwzięcie Fundacji Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Trustcon Sp. z o.o.

  Na realizację projektu Beneficjent otrzymał dofinansowanie o wartości ponad 581.000 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia odpowiadają na potrzeby przedsiębiorstw, które chciałyby rozwijać swój potencjał poprzez realizację przedsięwzięć w modelu ppp.  Adresatami szkolenia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Polski. Udział w projekcie szkoleniowym wziąć mogą pracownicy oraz właściciele (również osoby samozatrudnione).

  Do tej pory w ramach projektu przeszkoleni zostali między innymi przedsiębiorcy i ich pracownicy z Warszawy, Gdańska, Szczecina, Świecia nad Osą, Ciążenia i Łukowa. Organizator ma możliwość przeprowadzenia szkolenia w dowolnym miejscu, w którym zbierze się grupa minimum 12 zainteresowanych osób.

  Zajęcia prowadzi Bartosz Korbus, wieloletni pracownik administracji samorządowej zajmujący się realizacją inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz we współpracy z sektorem prywatnym. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów ppp i koncesyjnych. Brał udział w praach legislacyjnych w zakresie ppp i koncesji w ramach zespołu ds. ppp przy Ministrze Gospodarki.

  Drugim trenerem jest Marcin Wawrzyniak, adwokat z wieloletnim doświadczeniem samorządowym, współpracownik Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów ppp oraz projektów koncesyjnych. Współautor i autor licznych publikacji popularyzujących ppp, w tym podręczników wdrażania projektów ppp wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Gospodarki. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie ppp i koncesji w ramach zespołu ds. ppp przy Ministrze Gospodarki.

  Kontakt w sprawie udziału w szkoleniu (szczegółowy program, warunki uczestnictwa, terminy): 502 318 715, biuro@poznajppp.pl

  Źródło:
  Autor: Katarzyna Pilarek
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.