google

  budownictwo, materiały budowlane, okna

  Kursy walut 23.07.2018
  1 USD
  3.6957
  -0.0213
  1 EUR
  4.3262
  -0.0013
  1 CHF
  3.7271
  0.0072
  1 GBP
  4.8500
  0.0124
  1 RUB
  0.0586
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży budowlanej - wrzesień 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży budowlanej

  - wrzesień 2017

   

  PN-EN 13501-4:2016-07 - wersja polska

  Data publikacji: 01-09-2017

  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono procedurę klasyfikacji elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu na podstawie wyników badań odporności ogniowej mieszczących się w zakresie zastosowania odpowiednich metod badań. Zakres niniejszej Normy Europejskiej obejmuje również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.

  Wyrobami, których dotyczy niniejsza Norma Europejska są:
  ― przewody wentylacyjne do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu;
  ― klapy odcinające do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu;
  ― kurtyny dymowe;
  ― mechaniczne urządzenia wentylacyjne do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła (wentylatory) wraz
  z elementami przyłączeniowymi;
  ― grawitacyjne urządzenia wentylacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.
  Właściwe dokumenty, zawierające odpowiednie metody badań opracowanych dla tych wyrobów, wymieniono w Rozdziale 2.

   

  PN-EN ISO 22975-3:2014-10 - wersja polska

  Data publikacji: 05-09-2017

  Energia słoneczna -- Elementy kolektora i materiały -- Część 3: Trwałość powierzchni absorbera

  Zakres

  Niniejsza część ISO 22975 ma zastosowanie do wyznaczania długoterminowego funkcjonowania i czasu użytkowania selektywnych absorberów kolektorów słonecznych, wykorzystywanych w przewiewnych, płaskich kolektorach słonecznych, działających w warunkach odpowiadających pracy typowej słonecznej domowej instalacji do pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub systemu typu kombi.

  W niniejszej części ISO 22975 określono kryterium awaryjności absorbera kolektora słonecznego na podstawie zmian własności optycznych absorbera. Przedmiotowymi własnościami optycznymi są absorpcja słoneczna i emisja cieplna.

  W niniejszej części ISO 22975 określono procedury badania trwałości, ukierunkowane na odporność powierzchni absorbera na działanie wysokich temperatur i kondensacji wody, jak również wysokiej wilgotności w obecności ditlenku siarki.

   

  PN-EN 12878:2014-05 - wersja polska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Pigmenty do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i/lub wapnie -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wymagania i metody badań pigmentów stosowanych do barwienia materiałów budowlanych opartych na cemencie i kompozycji cement/wapno.

  Pigmenty uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej mogą być także używane w czystej zaprawie wapiennej. Taki rodzaj zastosowania, patrz EN 459-1 i EN 459-2.

  Pigmenty do tych celów mogą mieć postać monopigmentów, mieszanin pigmentów lub mieszanin pigmentów i wypełniaczy w postaci proszku lub granulatu, lub wodnych preparatów.

  Pigmenty zazwyczaj należą do jednej z następujących klas związków:
  ― syntetycznych lub naturalnych tlenków i wodorotlenków żelaza;
  ― tlenków chromu, tytanu i manganu;
  ― złożonych pigmentów nieorganicznych, na przykład kompozycji wymienionych wyżej tlenków lub wodorotlenków metali z tlenkami i wodorotlenkami kobaltu, glinu, niklu i antymonu;
  ― pigmentów ultramaryny;
  ― błękitu ftalocyjaninowego i zieleni ftalocyjaninowej;
  ― węgla elementarnego (należy go zaliczyć do pigmentów nieorganicznych);
  ― mieszanin powyższych materiałów (które mogą także zawierać wypełniacze).

   

  PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólną konstrukcję, właściwości użytkowe i wymagania materiałowe dotyczące PN 10 termostatycznych baterii mieszających (TMV) i ujęto metody badań do weryfikacji właściwości użytkowych temperatury wymieszanej wody poniżej 45 °C w miejscu użytkowania. Nie wyklucza to wyboru wyższych temperatur, o ile są dostępne. W przypadku gdy takie urządzenia są wykorzystywane do zapewnienia ochrony dzieci, osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym przed oparzeniami, temperaturę wody wymieszanej należy ustawić w odpowiedniej temperaturze do kąpieli (temperatura ciała - 38 °C) jako, że dzieci są narażone na poparzenia w niższych temperaturach niż osoby dorosłe. Nie eliminuje to konieczności sprawowania nadzoru nad małymi dziećmi podczas kąpieli.

  Ma ona zastosowanie do zaworów przeznaczonych do stosowania w urządzeniach sanitarnych w kuchniach, łazienkach (łącznie ze wszystkimi pomieszczeniami z armaturą sanitarną, takimi jak toalety i szatnie) oraz pokojach kąpielowych funkcjonujących zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 1.

  Niniejsza norma dopuszcza wykorzystanie TMVs dla jednego lub małej liczby punktów poboru, przeznaczonych do domowego użytku (np. jedna bateria dla prysznica, wanny, umywalki i/lub bidetu) z wyjątkiem baterii specjalnie zaprojektowanych do dostarczenia w wielu punktach poboru (np. do użytku instytucjonalnego).

  Opisane badania są badaniami typu (badaniami laboratoryjnymi), a nie badaniami kontroli jakości przeprowadzonymi w trakcie produkcji.

   

  PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-09-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy projektowania, charakterystyk energetycznych budynków i wdrażania systemów wentylacji, klimatyzacji i klimatyzacji indywidualnej pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych przeznaczonych do przebywania ludzi, z wyłączeniem zastosowań, takich jak procesy przemysłowe. W normie skoncentrowano się na definicjach różnych parametrów istotnych w takich systemach.

  Wytyczne dotyczące projektowania podane w niniejszej Normie Europejskiej oraz towarzyszącym CEN/TR 16798-4 odnoszą się głównie do mechanicznych systemów nawiewnych i wywiewnych. Systemy wentylacji naturalnej lub naturalne części wentylacji hybrydowej nie są objęte niniejszą normą. Odniesienia do Raportu Technicznego dotyczą informacyjnych wytycznych dotyczących projektowania takich systemów.

  Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zastosowań związanych z wentylacją mieszkaniową. Właściwości systemów wentylacyjnych w budynkach mieszkaniowych określa EN 15665 i CEN/TR 14788.

  Klasyfikacja wykorzystuje różne kategorie. Dla niektórych wartości podaje się przykłady i typowe zakresy z wartościami domyślnymi dla wymagań. Wartości domyślne podane w niniejszej Normie Europejskiej nie mają charakteru normatywnego, jako takie, i powinny być stosowane w przypadku, gdy nie podano innych wartości. Klasyfikacja powinna być zawsze odpowiednia do rodzaju budynku i jego przeznaczenia, zaleca się także wyjaśnić podstawy klasyfikacji w przypadku, gdy nie stosuje się przykładów podanych w Normie Europejskiej.

  UWAGA 1 Różne normy mogą wyrażać kategorie takich samych parametrów w zróżnicowany sposób, i symbole poszczególnych kategorii mogą się różnić.

  W Tablicy 1 pokazano położenie niniejszej Europejskiej Normy w zestawie norm EPB w ramach struktury modułowej przedstawionej w EN ISO 52000-1.

  UWAGA 2 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę sama tablicę, dotyczącą każdego modułu, z numerami odpowiednich norm z dołączonymi raportami technicznymi , które są opublikowane lub w przygotowaniu.

  UWAGA 3 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może dotyczyć więcej niż jednego modułu, a jeden moduł może dotyczyć więcej niż jednej normy, na przykład, odpowiednio, uproszczonej i szczegółowej metody. Patrz również Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.